แผนดำเนินงานสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ ปี 2559-60 (1) (1).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนดำเนินงาน สิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
(ดำเนินการ ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2/2559)
3
ลำดับ
รายการ
ห้อง/รายวิชา/ผู้สอน
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงานเอกสารแนบ
4
1งานอาคาร
5
1.1) ห้องน้ำ
6
1.1.1) ควรปรับปรุงห้องน้ำ/อยากให้เปลี่ยนห้องน้ำทั้งหมดเป็นแบบชักโครก/อาคารใหม่ชักโครกไม่แน่นนั่งไปโยกไป มีกลิ่นเหม็นจากท่อ/อยากให้มีกระดาษชำระในห้องน้ำอย่างเพียงพอ/อยากให้วางที่ดับกลิ่นในห้องน้ำทุกชั้นมากขึ้น1 ซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 2 ชักโครกที่ชำรุด ชั้น 12,13 อาคารใหม่ 3 กำชับเจ้าหน้าที่ประชำชั้น และพนักงานบริษัทดูแลรักษาความสะอาด1 - 3 เมษายน 2560 และในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 25601 ซ่อมแซมห้องน้ำแล้วเสร็จ(ชั้น 12,13) อาคารใหม่ห้องน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีกลิ่นเหม็น 2 มีกระดาษชำระเพียงพอ และมีก้อนดับกลิ่นครบทุกชั้น 3 ห้องน้ำชั้น 1 กำลังซ่อมในเดือน มิ.ย. - ก.ค.2560
7
1.1.2) ขยะ -ควรจัดการขยะล้นถังอย่างมีประสิทธิภาพ/มีปัญหาการแยกขยะ1 เจ้าหน้าที่ประจำชั้นจัดเวลาการเปลี่ยนถ่ายถุงขยะ เวลา 10.00 น.13.00 น. และเวลา 15.00 น. 2 ดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์ในการแยกขยะเพื่อให้แยกขยะได้ถูกต้องเดือน กรกฎาคม 2560มอบนายขุนแผน / นายสมศักดิ์เดินตรวจสภาพถังขยะ และบันทึกรายงานประจำวันเสนอคณะฯ
8
1.1.3) ลิฟต์ -ในลิฟต์ไม่มีอากาศหายใจติดต่อช่างลิฟต์ของบริษัททำการแก้ไขระบบไฟฟ้าลิฟต์ทุกตัวของคณะฯ และติดตามการให้บริการประจำทุกเดือนตลอดภาคเรียนขณะนี้ลิฟต์ทุกตัวของคณะฯมีสภาพร้อมใช้งาน / จัดเจ้าหน้าที่เดินดูลิฟต์ทุกวัน
9
1.1.4) ห้องเรียน ห้องทำกิจกรรม ควรมีห้องให้นิสิตทำกิจกรรม / ควรเปลี่ยนโต๊ะเรียนให้ใหญ่ขึ้น / เปิดห้องก่อน 30 นาทีตามกฏคณะฯมีแผนดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนและห้องเอนกประสงค์สำหรับการเรียนการสอนอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องเพิ่มเติมคณะฯ จะมีห้องเรียนเพิ่มขึ้น 10 ห้องในภาคเรียนที่ 1/2560
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu