ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
FaseAktivitetNyt medlemSBSYS-medlemmerBrugerklubben SBSYSLeverandører
2
Sondering om SBSYS medlemsskabIntroduktion til Brugerklubben, afklaring af indkøbsmuligheder, løsninger og beslutningspræmis Tager kontakt direkte til eksisterende medlemmer eller til Brugerklubben for at få indsigt i fællesskab og løsningssetupStiller sig til rådighed for besøg, viser egne forretningsgange, giver god viden og sparring om eget setup og orienterer om medlemsskabets muligheder Formidler kontakt til relevante medlemmer og giver svar på konkrete spørgsmål omkring brugerklubben og de fælles løsninger og moduler, Brugerklubben stiller til rådighedIkke relevant
3
AfklaringsfaseDemonstration af løsning for slutbrugere og beslutningstagere, herunder indsigt i medlemskonstruktion, økonomi og ejerskabsmodelSætter agenda og scene for præsentation. Medvirker gennem aktiv dialog og afklarende spørgsmålStiller op til møder og gennemgang af SBSYS-løsning med moduler, samt SBSIP integrationerFremlægger Brugerklubbens fælles roadmap og udviklingsplaner i det omfang, det ønskes. Introducerer til Brugerklubbens foreningstanke, herunder hvad ejerskab via medlemsskab betyderIkke relevant
4
Beslutnings faseEfter gennemgang af løsning og opstilling af businesscase, fremlægges et beslutningsdokument for direktion/kommunalbestyrelseAfklarer præferencer, krav og ønsker, der kvalificerer en beslutning. Udarbejder en businesscase, der sætter rammen for forretningsimplemetering, herunder en faseopdelt projektplan i hovedoverskrifter. Et implementeringsforløb tager normalt et års tid at gennemføre fra beslutning til idriftsættelse.Bidrager med egne erfaringer, projektbeskrivelser, økonomioverslag og businesscases, hvis de kontaktesFormidler kontakt til relevante medlemmer og giver svar på konkrete spørgsmål omkring brugerklubben og de fælles løsninger og moduler, Brugerklubben stiller til rådighedIkke relevant
5
Medlems optagelseFormel anmodning om optagelse til brugerklubben SBSYS' bestyrelse med følgende punkter:
- Beskrivelse af nuværende ESDH-system og udbredelse.
- Baggrund og forventninger til medlemskab af Brugerklubben.
- Overordnet beskrivelse af organisationen
- Implementeringsovervejelser omkring SBSYS-løsningen samt moduler
Når beslutning er taget om at søge optagelse, stiles en formel, begrundet ansøgning til Brugerklubbens bestyrelse på sbsys@ishoj.dkIkke relevantBestyrelsen for Brugerklubben SBSYS behandler anmodning om medlemsskab på det næstkommende møde og giver svar tilbage. Medlemmerne sanktionerer Bestyrelsens beslutning på næstkommende generalforsamling.Ikke relevant
6
Medlems introduktionFor at sikre en god indføring i de foreningsmæssige aktiviteter, indbydes til netværksseminar, oprettelse i sociale netværksmedier og introduktionsmøder med sekretariat. Kontingentopkrævning sker først ved idriftsættelse af medlemmets SBSYS-miljø Oprettelse på Yammer og tilgang til SBSYS-intranet og dokumentationsbaser på Confluence. Vigtigt at åbne dialog og melde sig under fanerne på områder, man ønsker yderligere afklaring eller faglig sparring til - både overfor eksisterende medlemmer og sekretariat. Aftale møder med sekretariatet, hvor man indføres i Brugerklubbens organisation, governancemodel, strategi, mentorordning og netværk. Medlemmer vil byde ind med viden, kompetence og ressourcer i det omfang, det er teknisk muligt for dem at støtte nye medlemmer på vej ind. Dialogen med medlem kan bruges til at afklare, hvem der er mulig mentor for det nye medlem. Grundlæggende forudsætnigner og kendskab til SBSYS-løsningen kan opnås i dialogen med andre medlemmer og er en god forberedelse til selve implementeringsforløbetSekretariatet vil sikre, at relevant infroamtion tilgår det nye medlem i form af en introduktionspakke og møderække, hvor Brugerklubbens aktiviteter og medlemsorganisering vil blive lag ti hænderne på det nye medlem. Invitationer til alle medlemsaktivietter og netværksmøder vil tilgå det nye medlemSekretariatet orienterer implementeringsleverandørerne om nye medlemmers optagelse i Brugerklubben
7
Planlægning af implementeringImplementeringsforløbet sker som en medlemstilpasset ydelse fra Brugerklubbens leverandørkorps. Ydelserne afregnes pakkevis på medgået tid, når leverancerne igangsættes. Forinden sikres allokering af tidsperioder for gennemførelse af aktiviteterne, så det kan afstemmes med planer for det nye medlems organisatoriske implementeringsforløbAftaler om implementeringsforløb er et anliggende mellem implenteringsleverandører og den nye medlemsorganisation. Her kan hentes inspiration fra andre medlemmers implementeringsprojekter. Endvidere kan implementeringsstrategi, ibrugtagningstakt og fagmodulvalg, konverteringsstrategi, arkiveringsstrategi, uddannelsesstrategi, sikkerhedsmodel, dagsordenopsætning mv. med fordel drøftes og afklares med de andre medlemmer. Udpegning og aftale med mentorkommuneSekretariatets ledelse, produktkoordinatorer, arkitekter, medlemskoordinatorer står til rådighed med viden, formidling og begrænset konsulentassistance for de nye medlemmer i denne fase. Udover udpegning af en mentorkommune, tildeles nye medlemmer en koordinator fra Brugerklubbens sekretariat. Opstart af implementering og overordnet levernadørkoordinering varetages af en ledelsesrepræsentant fra Brugerklubbens sekretariat.
8
IdriftsættelseEfter teknisk implementering, opsætning af integrationer og datakonvertering samt gennemførelse af brugeruddannelse idriftsættes løsningenDeltager i systemopsætning og udpegning af relevante 3. partsintegrationer, definerer datamapning fra gammel til nyt system. Medvirker i kvalitetssikringaktiviteter og godkender installationen. Herfra er fuldt medlemsskab af SBSYS opnået, og kontingentbetaling træder i kraft. Bidrager med egne erfaringer, samt ressourcepersoner med organisatoriske og tekniske kompetencerFølger alle aktiviteter i processen til dørs, herunder bistår med eskalering og løsning af udfordringer i leverancespor
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100