ประกาศรายชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
7
ประกาศรายชื่อหลักสูตร CompTIA Cloud+ รุ่นที่ 2
8
วันที่ 5-6 ม.ค. และ 19-20 ม.ค. 62 (จำนวน 4 วันไม่รวมวันสอบ)
9
โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล
10
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
11
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
12
13
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อสกุลชื่อสถานที่ทำงานสถานะ
การชำระเงิน
14
1*นายสุบิน
ขันเปี่ยมไพศาล
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
15
2นายพินิจสร้อยศิริCUEL Limited
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
16
3นายต่อตระกูลมานวิศิษฎ์
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน)
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
17
4นายนรพนธ์สุ่มขำ
IT Services and Management Ltd.
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
18
5นายปรีชาอินเหลา
IT Services and Management Ltd.
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
19
6นาย
ประชารักษ์
บุญประกอบ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
20
7นายศึกษาเงินอาจ
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
21
8นายเจษฎา
ทองก้านเหลือง
บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
22
9นายไอศูรย์
รัศมีจันทร์
บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
23
10นายวรัชญ์มรรคพาณิช
Techknowledge Consulting Thailand
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
24
11นายนฤเบศร์ชัยสวัสดิ์
Techknowledge Consulting Thailand
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
25
12*นายยรรยง
หาญเรืองเดช
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
26
13นายพรสง่า โพธิบัตรNis Sulotions
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
27
14*นายวรวุฒิเนียมใหม่
บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระ
28
15
29
16
30
17
31
18
32
19
33
20
34
21
35
22
36
23
37
24
38
25
39
26
40
27
41
28
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu