มาตรฐานที่ 1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรสภา 9 มาตรฐาน
3
ประจำปีการศึกษา 2560
4
................................................................................
5
หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
6
ห้องเรียน ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 ชั้น 3
7
8
ลำดับที่
เลขที่สมัครฝึกอบรม
ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
9
1601003นางสาวนุชรุจี ศรีคำ
10
2601004นางสาวปราณี ไกรสุข
11
3601006นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
12
4601017นางสาวอัญชลี ไหมทอง
13
5601018นางสาวมยุรี ศรีภักดิ์
14
6601024
นางสาวปรีดาภรณ์ ขจัดมลทิน
15
7601031
นายกฤษณะพงศ์ ผุยบัวค้อ
16
8601041นายวิเชียร ยอดรัก
17
9601053
นางสาวกิตติพร ระยับศรี
18
10601057นายแจ้ง วงศ์ยะลา
19
11601064
นายวุฒิพงษ์ หอมจันทร์
20
12601069นางสาวอารยา จินดาดวง
21
13601070นายธนัทภัทร สีสมบัติ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu