ABCDEFG
1
RoleРусскийEnglishČesky98.1%RemarksService ID
2
------Texts/About/about
3
НесытьInsatiaInsatiaOKGame title for SteamTitle
4
Симулятор плотоядного червяА carnivorous worm simulatorSimulátor masožravého červaOKSubtitleSubtitle
5
Симулятор плотоядного червя с экспериментальным управлением и дружеской атмосферой фестиваля взаимного пожирания.A carnivorous worm simulator with an innovative control system and a charming atmosphere full of creepy crawly cannibalism.Simulátor masožravého červa s inovativním ovládáním a přátelskou atmosférou vzájemného požírání.OKBrief info in some paragraphsBriefing1
6
Ключевые особенности:Features:Hlavní rysy:OKBriefing2
7
— Тактическая боевая система, позволяющая червям рвать друг друга на части;— A tactical combat system, allowing worms to tear each other to pieces.— Taktický bojový systém umožňující červům trhat jeden druhého po částech.OKBriefing3
8
— Элементы жанра «ешь или убегай»: всё в игре растёт, поедает других или поедается;— Elements of the 'Eat or Run' genre: everything in the game is growing, eating or being eaten.— Prvky žánru „Jez nebo zdrhej“, vše ve hře roste, požírá druhé nebo samo sebe.OKBriefing4
9
— Управление, имитирующее движение пресмыкающихся: чтобы ползти, червь должен извиваться;— A control system imitating the movement of reptiles: worms must wriggle to move!— Ovládání imitující pohyby plazivých živočichů; aby se červ mohl plazit, musí se svíjet.OKBriefing5
10
Проглатывая всё на своём пути, червь растёт, обретая новые возможности по пожиранию, но теряя при этом подвижность. Мир игры суров — пытаясь урвать кусок, ничего не стоит потерять свой собственный хвост!Swallowing all on their path, worms grow and can eat bigger prey, but lose manoeuvrability. The world of Insatia is severe: try to take one bite too many, and you might just end up losing your tail!Hltající vše, co po cestě najde, červ roste, objevuje nové požírací obzory, avšak ztrácí přitom svoji hbitost. Svět hry je krutý – zkuste si urvat jen o kousek víc a snadno přijdete o vlastní ocas!OKBriefing6
11
Сюжет игры разворачивается в стенах лаборатории профессора Преображенского, в которой он занимается выведением различных видов существ, вместе со своими ассистентами Жекой и Шпилькой.The plot takes place within the walls of Professor Pokrovskiy’s laboratory, where he breeds various kinds of creatures with help from his assistants, Bob and Pinny.Příběh hry se odehrává mezi stěnami laboratoře profesora Preobraženského, ve které, spolu se svými asistenty Žekou a Špilkou, vyvíjí rozličné živočišné druhy.OKBriefing7
12
Вам предстоит выполнять разнообразные задания, управляя обитателями испытательных боксов. Преимущественно, это будут черви, но местами придется побывать и в шкуре их добычи...During the game you will be able to control the creatures in the lab during different experiments. Usually you will be a worm, but sometimes you take on the role of the prey...Očekává se, že budete plnit různé úkoly a ovládat obyvatele testovacích terárií. Převážně to budou červi, ale místy se též octnete i v kůži červí kořisti…OKBriefing8
13
------Texts/Preload/preload
14
НЕСЫТЬINSATIAINSATIAOKKeep INSATIAInsatia
15
ВЕРСИЯVERSIONVERZEOKhttps://www.dropbox.com/s/9gobl1oa4pf0wm0/Launcher.jpg?dl=0Version
16
ЯЗЫК:LANGUAGE:JAZYK:OKPlease, don't loose ending colonLanguage:
17
РУССКИЙENGLISHČEŠTINAOKOwn name of your languageOwnLanguageName
18
НАЗАДBACKZPĚTOKBack
19
ВИДЕОРЕЖИМ:VIDEOMODE:REŽIM OBRAZOVKY:OKPlease, don't loose ending colonVideomode:
20
Alt+Enter — переключить видеорежим в любой моментAlt+Enter — to switch display mode at any timeAlt + Enter umožňují v kteroukoli chvíli měnit režim obrazovky.OKVideomode hint
21
В ОКНЕWINDOWEDV OKNĚOKValue of VIDEOMODEWindowed
22
ПОЛНОЭКРАННЫЙFULLSCREENFULLSCREENOKValue of VIDEOMODEFullscreen
23
ДЕТСКИЙ РЕЖИМ:KID MODE:DĚTSKÝ REŽIMOKPlease, don't loose ending colonChild mode:
24
НЕ ДЛЯ МЕНЯIS NOT FOR MENENÍ NIC PRO MĚOKIt should be a continuation of the phrase "Kid Mode"Child mode on
25
ВКЛЮЧЁНACTIVATEDAKTIVOVÁNOKChild mode off
26
В детском режиме не бывает красных лужиц крови, только нейтральные цветаThere is no red blood puddles in kid mode, neutral colors onlyV DĚTSKÉM REŽIMU SE NEVYSKYTUJE RUDÁ KREV, POUZE NEUTRÁLNÍ BARVYOKChild mode hint
27
ГРОМКОСТЬ:VOLUME:HLASITOSTOKPlease, don't loose ending colonSound volume:
28
ПОЕХАЛИ!GO!JDE SE NA TO!OKAny launch exclamation except "Play!"Go!
29
------Texts/Service/service
30
ПрофессорProfProfesorOKThe names of the characters need to be adapted. Name of the professor should be listening Russian or at least Polish.Prof
31
ЖекаBobŽekaOKBob, is diminutive of the name crony appeal to bro, old friend. In Russian his name sounds "Jeka", it is short variant of "Eugeniy".Jeka
32
ШпилькаPinnyŠpilkaOKPinny name should allude to her femininity, and the mantle of sarcasm.Shpilka
33
------Texts/Welcome/welcome
34
ProfПривет! Я профессор Преображенский.Hello, I am Professor Pokrovskiy.Zdravím tě! Já jsem profesor Preobraženskij.OKwelcome-0
35
ProfЧервями интересуетесь?<br>Мы занимаемся селекцией новых видов и их удалённым контролем…Are you interested in worms?<br>We are working on creating new species of worms and controlling them from a distance…Tak tebe zajímají červi?<br>Pracujeme tady na selekci nových druhů červů i na tom, abychom je dokázali ovládat na dálku...OK<br> is switch to new line in replics. Just leave it at the same places.welcome-1
36
BobПривет! Я Жека — лаборант. Выполняю здесь всю грязную работу.Hey, I’m Bob, the lab assistant.<br>I do all the dirty work here.Ahojky, Já jsem Žeka – laborant. Dělám tu všechnu špinavou práci.OKwelcome-2
37
PinnyA я Шпилька! Помогаю профессору со всякими бумажками.And I’m Pinny! I help the professor do paperwork.A já Špilka! Pomáhám profesorovi s papírováním.OKwelcome-3
38
PinnyКак вас зовут?<br>Мне нужно выписать пропуск.What’s your name?<br>I need to write out a pass for you.Jak ti říkají?<br>Musím napsat propustku.OKwelcome-4
39
PinnyПриятно познакомиться, %username%!Nice to meet you, %username%!Tak %username%, jaká to čest!OK%username% - leave it as is, player name will be inserted herewelcome-5
40
41
PinnyПриятно познакомиться, %username%!Nice to meet you, %username%!Tak %username%, jaká to čest!OK%username% - leave it as is, player name will be inserted herechange-user-0
42
43
------Single/experiment/experiment_info
44
ЭКСПЕРИМЕНТEXPERIMENTEXPERIMENTOKExperiment: Title
45
БЕРЕГИ ХВОСТ!SAVE YOUR TAIL!SPASTE SVOJE CHVOSTY!OKExperiment: Description
46
------Single/experiment/experiment_consts
47
БЕРЕГИ ХВОСТ!SAVE YOUR TAIL!SPASTE SVOJE CHVOSTY!OKExperiment: Save the tale
48
ЧЕРВЕЙWORMSČERVŮOKExperiment: Worms
49
------Single/experiment/experiment_dialogues
50
BobДоводилось когда-нибудь червём управлять?Have you ever<br>controlled a worm?Už se ti někdy poštěstilo ovládat červa?OKexperiment-briefing-keyboard-0
51
BobНе важно… Там всё просто: ползи {СТРЕЛКАМИ} или {WASD} и жми {SHIFT}, чтобы прыгать.No matter… It’s easy: use {ARROWS} or {WASD} to move and {SHIFT} to jump.Na tom nesejde… je to hračka: k pohybu použij {ŠIPKY} nebo {WASD} a {SHIFT} pro skok.OKexperiment-briefing-keyboard-1
52
BobСамую большую кнопку на клавиатуре видишь? {Жми!}Do you see the biggest key on the keyboard? {Press it!}Vidíš největší klávesu na klávesnici? {Stiskni ji!}OKexperiment-briefing-keyboard-2
53
54
BobДоводилось когда-нибудь червём управлять?Have you ever<br>controlled a worm?Už se ti někdy poštěstilo ovládat červa?OKexperiment-briefing-gamepad-0
55
BobНе важно… Там всё просто: раскачивай {ЛЕВЫМ СТИКОМ} чтобы двигаться, и жми {A}, чтобы прыгать.No matter… It’s easy: swing {LEFT STICK} to move and press {A} to jump.Nu na tom nesejde… je to hračka: K pohybu pohni {LEVÝM JOYSTICKEM} a pro skok stiskni {A}.OKexperiment-briefing-gamepad-1
56
BobКнопка {A} на геймпаде имеется? {Жми!}Do you have an {A} button on the gamepad? {Press it!}Vidíš na gamepadu tlačítko {A}? {Zmáčkni ho!}OKexperiment-briefing-gamepad-2
57
58
BobДавай, давай! Ползи!Come on! Crawl!Do toho! Plaz se!OKexperiment-start-0
59
60
BobОдним красным меньше!One less red one!O jednoho červeného míň.OKexperiment-worm1-0
61
62
PinnyЭто уже второй, молодец!And that’s the second! Well done!A to je druhý! {Výtečně!}OKexperiment-worm2-0
63
64
BobОстался последний…One more left…Zbývá ještě jeden…OKexperiment-worm3-0
65
66
BobНевероятно! Четырё красных червя с одной попытки! Честно говоря, я думал ты сдуешься на первом.Unbelievable! Four red worms in one go! Honestly I thought you’d give up on the first one!{Neuvěřitelné!} Čtyři rudí červi najednou! Upřímně, myslel jsem, že to vzdáš u prvního!OKexperiment-win-0
67
68
------Single/wriggling/wriggling_info
69
ОБУЧЕНИЕTUTORIALVÝCVIKOKWriggling: Title
70
У МЕНЯ НЕТ НОГ, НО МНЕ НУЖНО ИДТИI HAVE NO LEGS, AND I MUST RUNNEMÁM NOHY, ALE STEJNĚ MUSÍM ZDRHATOKWriggling: Description
71
------Single/wriggling/wriggling_consts
72
Здесь ягод нет…There are no berries…Hm, nevidím tu žádné lesní plody…OKWriggling: No berries
73
…ягоды не растут на металле…berries don’t grow on metal… lesní plody na kovu nevyrostouOKWriggling: No berries on metal
74
Добро пожаловать в лабораторию, %0%!Welcome to the Lab, %0%!No teda, uctivě vítám v laboratoři!OK%0% — player name will inserted here!Wriggling: Welcome
75
%0%/%1%%0%/%1%%0%/%1%OKWriggling: Progress
76
ПЛАВНЫХSMOOTHPLYNULÝCHOKLine 1, next line will be Line 2Wriggling: Wriggles 1
77
ИЗГИБОВTURNSZATÁČEKOKhttps://www.dropbox.com/s/qtiycw4orajjvu6/SmoothTurns.jpg?dl=0Wriggling: Wriggles 2
78
------Single/wriggling/wriggling_dialogues
79
PinnyЖека, прекращай! Хватит над людьми издеваться!Bob, stop making fun of people!Žeko, přestaň si z lidí utahovat!OKwriggling-briefing-0
80
BobXм… Бразильская система, кажется, не сработала.Huh, my teaching system didn’t seem work out.Hm, můj brazilský výcvikový systém, zdá se, tadyhle nefunguje.OKwriggling-briefing-1
81
BobМожет ещё разок?Maybe one more time?Že bychom to zkusili ještě jednou?OKwriggling-briefing-2
82
PinnyНет. Никакого лишнего стресса. Начнём с яйца.Nope. No extra stress.<br>Let’s start with the eggs.Ne-ne. Žádný zbytečný stres.<br>Začnem hezky od vajíčka.OKwriggling-briefing-3
83
BobКак скажешь {…поехали?}Whatever you say… {Here goes!}Jak si přeješ… jde se na to!OKwriggling-briefing-4
84
85
PinnyЕсть {ГЕЙМПАД} или {КЛАВИАТУРА}? Понажимайте там что-нибудь…Got {GAMEPAD} or {KEYBOARD}? Just press something on it!Máš {GAMEPAD}, {KLÁVESNICI} nebo {MYŠ}? Stiskni na nich nějaké tlačítko!OKwriggling-step0-0
86
87
PinnyЖмите {СТРЕЛКУ ВВЕРХ} чтобы ползти, а стрелки {ВЛЕВО} и {ВПРАВО} чтобы поворачивать.Press {UP ARROW} to move forward, {LEFT} and {RIGHT} to turn.K pohybu vpřed zmáčkni {ŠIPKU NAHORU}, {LEVOU ŠIPKU} a {PRAVOU} k odbočení.OKwriggling-step1-keyboard-0
88
PinnyПопробуйте собрать {несколько ягод}, червь будет поедать их и расти.Try to collect {some berries}, your worm will eat them and grow.Zkus sesbírat {nějaké plody}, tvůj červík je zhltne a poroste.OKwriggling-step1-keyboard-1
89
90
PinnyЖмите {КНОПКУ B} чтобы ползти вперёд и двигайте {ЛЕВЫМ СТИКОМ} чтобы поворачивать.Press {B BUTTON} to move forward, use {LEFT STICK} to turn.K pohybu vpřed stiskni tlačítko {B}, k zatáčení použij {LEVÝ JOYSTICK}.OKwriggling-step1-gamepad-0
91
PinnyПопробуйте собрать {несколько ягод}, червь будет поедать их и расти.Try to collect {some berries}, your worm will eat them and grow.Zkus sesbírat {nějaké plody}, tvůj červ je zhltne a poroste.OKwriggling-step1-gamepad-1
92
93
Pinny{На клавиатуре удобнее}, но можно и мышкой: жмите {ЛЕВУЮ КНОПКУ} чтобы ползти и двигайте её, чтобы поворачивать.{It’s easier with the keyboard}, but you may try to use your mouse: press {LEFT BUTTON} to crawl and move it to turn.{Na klávesnici to jde líp}, ale půjde to i s myškou: k plazení podrž {LEVÉ MYŠÍTKO} a pro zatáčení pohybuj myší.OKwriggling-step1-mouse-0
94
PinnyПопробуйте собрать {несколько ягод}, червь будет поедать их и расти.Try to collect {some berries}, your worm will eat them and grow.Zkus sesbírat {nějaké plody}, tvůj červík je zhltne a poroste.OKwriggling-step1-mouse-1
95
96
BobПолзать шлангом — слишком медленно! Чтобы разогнаться по-взрослому {нужна раскачка!}Oh no, too slow! To play in the big leagues you need to {move fast}!No rychlosti Kobry 11 se zatím nevyrovnáš. Aby ses rozjel za někým větším, budeš potřebovat {pořádný rozplaz!}OKwriggling-step2-keyboard-0
97
PinnyДа, червь может разгоняться, извиваясь как змея. {ОТПУСТИТЕ СТРЕЛКУ ВВЕРХ} и плавно чередуйте нажатия стрелок {ВЛЕВО} и {ВПРАВО}. Попробуем?Yeah, the worm can accelerate by slithering like a snake. {RELEASE UP ARROW} and gently press {LEFT} and {RIGHT} arrows one after another. Let’s give it a try?Ano, červ se dokáže pořádně „rozplazit“, svíjí-li se jako had. {POVOL ŠIPKU VPŘED} a plynule mačkej klávesy {VLEVO} a {VPRAVO}. Zkusíme to?OKwriggling-step2-keyboard-1
98
PinnyДержите каждую стрелку поворота нажатой до {срабатывания зелёного индикатора}. Я считаю удачные попытки.Keep the arrow key pressed until the {GREEN INDICATOR} comes on. I will count the good turns.Drž každou ze směrových šipek tak dlouho, dokud {UKAZATEL NEZEZELENÁ}. Budu počítat úspěšné zatáčky.OKwriggling-step2-keyboard-2
99
100
BobПолзать шлангом — слишком медленно! Чтобы разогнаться по-взрослому {нужна раскачка!}Oh no, too slow! To play in the big leagues you need to {move fast}!No rychlosti Kobry 11 se zatím nevyrovnáš. Aby ses rozjel za někým větším budeš potřebovat {pořádný rozplaz}!OKwriggling-step2-gamepad-0