nedelka
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJ
1
Ota
2
Datumúl. č.NázevBiblický oddílMaláStředníSetkání učitelů NŠ a jiné akce
3
1.9.20191Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.Exodus 20,1–2
Exodus 13,17–14,31
Exodus 15,1–2
Exodus 19,1–6
Fanča, Ondra a Matouš
4
8.9.20192První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.Exodus 20,3
Soudců 6,7–10
Soudců 6,25–32
Rodinná
5
15.9.20193Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.
Exodus 20,4
Daniel 3
IvaOta
6
22.9.20194Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha.Exodus 20,7
Skutky 3,1–16
ZuzkaMirka
7
29.9.20195Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.Exodus 20,8–11
Matouš 11,28–12,14
MaruškaJolča
8
6.10.20196Páté přikázání: Cti své rodiče.Exodus 20,12Zuzka OtaSjezd
Nové Město na Moravě
9
13.10.20197Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ.Exodus 20,13
2 Paralipomenon 28,1–15
MaruškaOta
10
20.10.20198Sedmé přikázání: Nezcizoložíš.Exodus 20,13
Jan 8,1–11
ZuzkaZuzka
11
27.10.20199Osmé přikázání: Nebudeš krást.Exodus 20,15
Genesis 37,12–28
Genesis 40,14–15
Genesis 41,1–57
ZuzkaMirka
12
3.11.20910Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.Exodus 20,16
1 Královská 21,1–29
IvaOta
13
10.11.201911Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.Exodus 20,17–
2 Samuelova 11
MaruškaOta
14
17.11.201912Otče náš, jenž jsi na nebesíchMatouš 6,9
Lukáš 15,11–32
Maruška
15
24.11.201913Posvěť se jméno tvéMatouš 9,6
Exodus 2,22–3,15
Jolča
16
1.12.201914Přijď tvé královstvíMatouš 6,10
Marek 1,21–39
Jolča
17
8.12.201915Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemiMatouš 6,10
Lukáš 2,8–14
18
15.12.201916Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Matouš 6,11
Exodus 16,1–31
19
22.12.201917Navštívení Marie a její chvalozpěvLukáš 1,26–56
20
25.12.201918Ježíšovo narozeníLukáš 2,1–7
21
29.12.201919A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkůmMatouš 6,12
Matouš 18,23–35
22
5. 1. 202020A nevydej nás v pokušeníMatouš 6,13
Matouš 26,36–45
23
12.1.202021Zbav nás od zléhoMatouš 6,13
1 Samuelova 17,1–11
24
19.1.202022Neboť tvé jest království i moc i sláva na věkyMatouš 6,13
Zjevení 20,1–17
25
26.1.202023AmenMatouš 6,13
Nehemjáš 8,1–12
26
2.2.202024VěřímMarek 9,14–29
27
9.2.202025V Boha OtceLukáš 15,11–32
28
16.2.202026VšemohoucíhoExodus 6,2–13
Exodus 5
Exodus 15
29
23.2.202027Stvořitele nebe i země Genesis 1
30
1. 3. 202028I v Ježíše KristaMatouš 1,16–18
Marek 10,13–16
31
8.3.202029Syna jeho jedinéhoLukáš 20
32
15.3.202030Pána našehoJan 20,24–29
33
22.3.202031Jenž se počal z Ducha svatého
Lukáš 1,26–37
Genesis 1
34
29.3.202032Narodil se z Marie Panny Lukáš 2
35
5.4.202033Trpěl pod Pontským PilátemJan 18,28–19,16
36
12.4.202034UkřižovánJan 19
37
19.4.202035Umřel a byl pohřben Jan 19,28–42
38
26.4.202036Sestoupil do pekelŽalmy 88
39
3.5.202037Třetího dne vstal z mrtvýchMarek 16,9–13
Jan 20,1–29
Lukáš 24,13–33
40
10.5.202038Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucíhoSkutky 1,1–14
41
17.5.202039Odkud přijde soudit živé i mrtvé Matouš 25,31–46
42
24.5.202040Věřím v Ducha svatéhoSkutky 2
43
31.5.202041Svatou církev obecnouSkutky 2,37–47
44
7.6.202042Svatých obcováníŽidům 12,1–2
Židům 11
Skutky 2,37–47
45
14.6.202043Hříchů odpuštění Lukáš 19
46
21.6.202044Těla z mrtvých vzkříšení
Izajáš 43,1–5
1 Korintským 15,20–22
47
28.6.202045A život věčnýZjevení 21
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
30.4.2017
65
7.5.2017
66
14.5.2017
67
21.5.2017
68
28.5.2017
69
4.6.2017
70
11.6.2017
71
18.6.2017
72
25.6.2017
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...