zverejnenie zmlúv od 1.1.2016
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Dátum:od 1. 1. 2016
3
4
ZMLUVY 2016
5
Platná mena EUR
6
7
p. č. Názov zmluvyČíslo zmluvyObjednávateľPodpísanýDodávateľ/
druhá strana
PodpísanýHodnota zmluvy
(s DPH)
Dátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvyZobraziť zmluvu
(vo formáte PDF)
8
1ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI 122/669/2016-FF-SO Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., dekan Filozofickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
22.1.201623.1.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_01_zmluva_o_pedag_praxi.pdf
9
2Zmluva o službách Virtuálnej knižnice (zborovna.sk)Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyKOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, Košice 040 01, IČO: 43 908 977 Ing. Slavomír Rybár - konateľ16,56 € / mesiac19.2.201620.2.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_02_zmluva_virtualna_kniznica-zborovna.sk.pdf
10
3HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA s dodatkomVP/16/26034/001Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školySOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2: IČO 00 178 454SOZA28,80 €26.2.201626.2.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_03_hromadna_licencna_zmluva_s_dodatkom.pdf
11
4Zmluv a o spolupráci v poskytovaní služie v oblast i zotavovacích podujatí Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyPERAC s.r.o.. 966 77 Ostrý Grúň (RZ Chata Kollárova, Ostrý Grúň), IČO: 00650633 Sulva Ján 55 €/dieťa24.2.20168.3.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_04_zmluva_zotavovacie_podujatia.pdf
12
5Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatíZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyA. Dubčeka 2/3, 965 01 Žiar nad Hronom , IČO: 43 467 547Martin Prokain25 €/dieťa24.3.201625.3.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_05_zmluva_zotavovacie_podujatia.pdf
13
6Zmluva o poskytnutí finančného daruobdarovaný:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyDarca: Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 BratislavaEdita Slezáková, správca Nadácie Petit Academy144,90 €7.6.201613.6.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_06_zmluva_o_poskytnuti_fin_daru.pdf
14
7Darovacia zmluvaobdarovaný:
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyDarca: Mgr., PhDr. Vladimír Laššák , J. Kozačeka 2160/14 , ZvolenMgr., PhDr. Vladimír Laššák361,07 €28.6.201629.6.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_07_darovacia_zmluva.pdf
15
8Rámcová zmluva o obstaraní podujatiaCVT 16/0626Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyPoskytovateľ: Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET, Hagarova 4, 831 52 BratislavaIng. Gabriela Kukolová, štatutárny zástupca2 970,00 €1.7.20161.7.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_08_ramcova_zmluva_Amavet_CERN.pdf
16
9Dohoda o poskytnutí grantuM 16-04Prijímateľ: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školy, Mgr. Mária Krupová - osoba zodpovedná za realizáciu projektuPoskytovateľ: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská BystricaZastúpená: Peter Medveď, riaditeľ800,00 €23.8.201623.8.2106http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_09_dohoda_o_poskytnuti_grantu.pdf
17
10Zmluva o zapožičaní atletickej súpravyPrijímateľ: AK Trojky Zvolen, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyPoskytovateľ:
Slovenský zväz, Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Vladimír Gubrický, generálny sekretár SAZ
800,00 €30.8.20167.9.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_10_zmluva_o_zapozicani_atletickych_suprav.pdf
18
11Zmluva o nájme nebytových priestorov1/2016/IvNájomca: Občianske združenie Wing Tsun pre deti, Kremnická 3208/6, 960 01 ZvolenRadovan Korytár, predsedaPrenajímateľ: mesto Zvolen v zastúpení Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školy850,25 €12.9.201612.9.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_11_zmluva_o_najme_wing.pdf
19
12Zmluva o nájme nebytových priestorov2/2016/IvNájomca: Nadežda MaliniakováNadežda MaliniakováPrenajímateľ: mesto Zvolen v zastúpení Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školy646,00 €16.9.201616.9.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_12_zmluva_o_najme_maliniakova.pdf
20
13Zmluva o nájme nebytových priestorov3/2016/IvNájomca: Mgr. Daniela Kočajdová , Jazyková škola PROGRES , Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 ZvolenMgr. Daniela KočajdováPrenajímateľ: mesto Zvolen v zastúpení Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školy765,50 €23.9.201623.9.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_13_zmluva_o_najme_progres.pdf
21
14Zmluva o prenájme rohožeObjednávateľ: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyDodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska 7254/3
91700 Trnava
Drugda Marián9,96 € / mesiac1.10.20161.10.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_14_zmluva_o_prenajme_rohoze.pdf
22
15Zmluva o nájme nebytových priestorov4/2016/IvNájomca: DOMINO – CVČ, Bela IV. 1567/6, 960 01 ZvolenMgr. Monika Koreňová, riaditeľkaPrenajímateľ: mesto Zvolen v zastúpení Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školy320,00 €3.10.20163.10.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_15_zmluva_o_najme_domino.pdf
23
16Zmluva o nájme nebytových priestorov5/2016/IvNájomca: BŠK Banská BystricaMatej TabakPrenajímateľ: mesto Zvolen v zastúpení Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školy285,00 €12.11.201613.11.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_16_zmluva_o_najme_atletika.pdf
24
17Dodatok k zmluve o poskytovaní služiebVK/16/02/003Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyKOMENSKY, s.r.o., Park mádeže 1, 04001 KošiceIng. Slavomír Rybár - konateľ99,36 € /rok
198,72 €/rok
19.12.201619.12.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_17_dodatok_k_zmluve_komensky.pdf
25
18Zmluv o zabezpečení tréningovej činnostiSlovenský atletický zväz, Bajkalská 7A, 831 04 BratislavaVladimír Gubrický, generálny sekretár SAZZákladná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školy22.12.201622.12.2016http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_18_zmluva_o_treningovej_cinnosti.pdf
26
19Zmluva o nájme bytuNájomca: Jaroslav ŠedaJaroslav Šedaprenajímateľ: Základná škol, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školy162,44 € / mesiac28.12.201628.12.201731.7.2017http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_19_zmluva_o_najme_bytu.pdf
27
20Zmluva o združenej dodávke elektrinyZDU-2016-01608-0222Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, ZvolenMgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka školyEnergy Europe, SE
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Ing. Markéta Müllerová31.12.201631.12.201631.12.2018http://www.3zs-zvolen.sk/images/stories/zverejnovanie_dokumentov/zmluvy/2016_20_zmluva_o_dodavke_elektriny.pdf
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu