มีนาคม 62.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางบรรยายประจำเดือนมีนาคม 2562
2
วัน เดือน ปี
ห้องวิชาผู้ใช้ห้องหน่วยงานเวลา
จำนวนผู้ใช้
หมายเหตุ
3
1 มี.ค. 20191204เช้าCS281รศ.ปกรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-16.3010
4
บ่าย
5
ค่ำ
6
1208เช้า
7
บ่าย
8
ค่ำ
9
1210เช้า
10
บ่ายน.230ผศ.ดร.กรศุทธิ์คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)13.00-16.00250งดบรรยาย
11
ค่ำ
12
1316เช้าอมช.301อ.กษมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.30-11.3027
13
บ่าย
14
ค่ำ
15
1317เช้าBT 284 ก1อ.ดร.เกวลินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-10.3098
16
บ่ายBT 284 ก2อ.ดร.เกวลินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)13.30-14.3098
17
ค่ำ
18
1211 คอมเช้าค่ายสมองกลอรุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.00-17.00100
19
บ่าย
20
ค่ำ
21
1212 คอมเช้า
22
บ่าย
23
ค่ำ
24
1213 คอมเช้าค่ายสมองกลอรุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.00-17.00100
25
บ่าย
26
ค่ำ
27
2 มี.ค. 20191204เช้าPB611ผศ.ดร.ลภัสรดาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.00-16.005งดบรรยาย
28
บ่าย
29
ค่ำ
30
1208เช้า
31
บ่าย
เสวนาเรื่อง สิทธิ ปชช.ฟ้องคดีศาล
พิมทิพย์คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)12.30-17.00200
ขอไมค์ลอย 2 / ไมค์สาย2/ขาตั้งไมค์ 4/โพเดียม 1/เก้าอี้นวม 4/โต๊ะหน้าขาวในห้อง 2/ โต๊ะหน้าขาวหน้าห้อง 2 /พอยเตอร์ 1
32
ค่ำ
33
1210เช้าติวฟิสิกส์พรรณธรคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)10.00-13.30150
34
บ่าย
35
ค่ำ
36
1316เช้าPB613อ.ดร.สุภาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.00-16.007งดบรรยาย
37
บ่าย
38
ค่ำ
39
1317เช้า
40
บ่าย
41
ค่ำ
42
1211 คอมเช้าค่ายสมองกลอรุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.00-17.00100
43
บ่าย
44
ค่ำ
45
1212 คอมเช้า
46
บ่าย
47
ค่ำ
48
1213 คอมเช้าค่ายสมองกลอรุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.00-17.00100
49
บ่าย
50
ค่ำ
51
3 มี.ค. 20191204เช้าPB611ผศ.ดร.ลภัสรดาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.00-16.005งดบรรยาย
52
บ่าย
53
ค่ำ
54
1208เช้า
55
บ่าย
56
ค่ำ
57
1210เช้า
58
บ่าย
59
ค่ำ
60
1316เช้าPB613อ.ดร.สุภาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.00-16.007งดบรรยาย
61
บ่าย
62
ค่ำ
63
1317เช้า
64
บ่าย
65
ค่ำ
66
1211 คอมเช้าค่ายสมองกลอรุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.00-17.00100
67
บ่าย
68
ค่ำ
69
1212 คอมเช้า
70
บ่าย
71
ค่ำ
72
1213 คอมเช้าค่ายสมองกลอรุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.00-17.00100
73
บ่าย
74
ค่ำ
75
4 มี.ค. 20191204เช้าSC 175อ.ดร.จีราพัสฐ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-10.3040
76
บ่ายSC 175อ.ดร.จีราพัสฐ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)13.30-14.3040
77
ค่ำ
78
1208เช้าBT281วิทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.00-11.0096ห้องสอบ
79
บ่าย
80
ค่ำ
81
1210เช้าสค.365สังเคราะห์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Faculty of Social Administration)09.00-10.3088ห้องสอบ
82
บ่ายTU 155ศูนย์ลำปางงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง (Educational Administration and Student Affairs Office)13.00-16.0097ห้องสอบ
83
ค่ำ
84
1316เช้า
85
บ่าย
86
ค่ำ
87
1317เช้าBT 281อ.ดร.เกวลินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-11.3098
88
บ่าย
89
ค่ำ
90
1211 คอมเช้า
91
บ่าย
92
ค่ำ
93
1212 คอมเช้า
94
บ่าย
95
ค่ำ
96
1213 คอมเช้า
97
บ่าย
98
ค่ำ
99
5 มี.ค. 20191204เช้า
100
บ่าย
Loading...
Main menu