Район Слатина Изоставени Автомбили
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Дата на
качване
Pег HомерМаркаЦвятУлица Линк към
снимка
СтатусДата промяна
на статус
Дата на
стикиране
КоментарСнимка
Стикиран
№ на
Протокол
№ на
стикер
ВдигнатДата на
вдигане
Заповед
номер
Снимка 2Снимка 3Pег Hомер
2
2015 година2015 година2015 година
3
03/05/2016CA7123APОпелжк.Хр.Смирненски, бл.69 АКолата е принудително преместена03/05/201611/05/2015махната
11.05.2015/6091
ДаCA7123AP
4
03/05/2016C3854BHЖигулижк.Хр.Смирненски, бл.21,вх.Б03/05/201611/05/2015има прегл.
11.05.2015/6092
C3854BH
5
03/05/2016C1644XCФолксвагенжк.Хр.Смирненски, бл.19,вх.ВКолата е принудително преместена03/05/201611/05/2015махната
11.05.2015/6093
ДаC1644XC
6
03/05/2016CA0079BHФолксвагенжк.Хр.Смирненски, бл.23,вх.АКолата е принудително преместена03/05/201611/05/2015махната
11.05.2015/6094
ДаCA0079BH
7
03/05/2016C1372BMМосквичжк.Хр.Смирненски, бл.23,вх.Б03/05/201611/05/2015има прегл.
11.05.2015/6095
C1372BM
8
03/05/2016CA0223BAТрабантжк.Хр.Смирненски, бл.38Колата е принудително преместена04/02/201711/05/2015не е
11.05.2015/6096
Не147/15.04.2016г.CA0223BA
9
03/05/2016HяMAРейсър Деужк.Хр.Смирненски, зад бл.40 АКолата е принудително преместена04/02/201711/05/2015не е
11.05.2015/6097
Не154/19.04.2016г.HяMA
10
03/05/2016CA4358BBФиатул.Слатинска до банка ДСККолата е принудително преместена03/05/201611/05/2015махната
11.05.2015/6098
ДаCA4358BB
11
03/05/2016C8972PXФорджк.Г.Милев,ул.Хумболт № 26Колата е принудително преместена03/05/201611/05/2015махната
11.05.2015/6099
ДаC8972PX
12
03/05/2016C2578BCСитроенул.Лидице,№ 4,бл.156Колата е принудително преместена04/02/201711/05/2015не е
11.05.2015/6100
Не176/25.04.2016г.C2578BC
13
03/05/2016CA2602MMФолксвагенул.Лидице,№ 4,бл.156Колата е принудително преместена04/02/201711/05/2015не е
11.05.2015/6151
Не146/15.04.2016г.CA2602MM
14
03/05/2016HяMAОпел Кадетжк.Г.Милев,ул.Горазд № 16,ап.1Колата е принудително преместена04/02/201711/05/2015не е
11.05.2015/6152
Не156/19.04.2016г.HяMA
15
03/05/2016HяMAФорд Сиеражк.Г.Милев,ул.Горазд № 17 АКолата е Стикирана03/05/201611/05/2015не е
11.05.2015/6153
Не177/25.04.2016г.HяMA
16
03/05/2016C0273BHФордул.Хемус, №21, вх.А.Колата е Стикирана03/05/201611/05/2015не е
11.05.2015/6154
Не149/15.04.2016г.C0273BH
17
03/05/2016HяMAБМВ
ул.Манастирска и ул.Сим.век ъг.
Колата е принудително преместена03/05/201611/05/2015махната
11.05.2015/6155
ДаHяMA
18
03/05/2016C9284BPОпел Вектраул.Хр.Максимов с/у №12,ДЯ-57Колата е принудително преместена03/05/201611/05/2015махната
11.05.2015/6156
ДаC9284BP
19
03/05/2016BP2613AMОпел Вектра
ул.Хр.Максимов и ул.Багряна ъг.
Колата е принудително преместена04/02/201711/05/2015не е
11.05.2015/6157
Не151/15.04.2016г.BP2613AM
20
03/05/2016C0317XKПежобул.Ситняково, № 71 паркингКолата е Стикирана03/05/201611/05/2015не е
11.05.2015/6158
Не135/14.04.2016г.C0317XK
21
03/05/2016CA6943MHФолксваген
ул.Калиманци и ул.Стоил войвода
Колата е принудително преместена03/05/201613/05/2015махната
13.05.2015/6159
ДаCA6943MH
22
03/05/2016CA3554MHРено Туинго
ул.Г.Минчев и ул.Ил.Драг. ъгъла
Колата е принудително преместена04/02/201713/05/2015не е
13.05.2015/6160
Не139/14.04.2016г.CA3554MH
23
03/05/2016CA4801PBСитроенул.Г.Минчев №1Колата е принудително преместена03/05/201613/05/2015махната
13.05.2015/6161
ДаCA4801PB
24
03/05/2016CA0967MBСубаруул.Калиманци с/у № 63Колата е Стикирана03/05/201613/05/2015не е
13.05.2015/6162
Не137/14.04.2016г.CA0967MB
25
03/05/2016C6603MAПежо 206ул.Ил.Драгостинов, № 31Колата е Стикирана03/05/201613/05/2015не
13.05.2015/6163
Не134/14.04.2016г.C6603MA
26
03/05/2016CA0754PM307 Д
ул.Ил.Драг.и ъгъла с ул.Ат.Узун.
Колата е Стикирана03/05/201613/05/2015не е
13.05.2015/6164
Не130/14.04.2016г.CA0754PM
27
03/05/2016C1249MKФолксвагенул.Ил.Драгостинов № 17, вх.ВКолата е Стикирана03/05/201613/05/2015не е
13.05.2015/6165
Не132/14.04.2016г.C1249MK
28
03/05/2016C4957KTХондаул.Ил.Драгостинов № 10.Колата е Стикирана03/05/201613/05/2015не е
13.05.2015/6166
Не136/14.04.2016г.C4957KT
29
03/05/2016CA4768CBАудиул.Ил.Драгостинов,№ 15.Колата е принудително преместена04/02/201713/05/2015не е
13.05.2015/6167
Не172/25.04.2016г.CA4768CB
30
03/05/2016CA3253KTАлфа Ромеоул.Коб.бранище и ул.Г.ПеячевичКолата е принудително преместена03/05/201613/05/2015махната
13.05.2015/6168
ДаCA3253KT
31
03/05/2016C1847BHХондаул.Бл.Димитрова, с/у № 1Колата е принудително преместена03/05/201613/05/2015махната
13.05.2015/6169
ДаC1847BH
32
03/05/2016P5505PHФиат Пунтоул.Юндола и ул.Бл.Дим.№1Колата е принудително преместена04/02/201713/05/2015не е
13.05.2015/6170
Не138/14.04.2016г.P5505PH
33
03/05/2016CA3059KTОпел Зафираул.Кадин връх, № 6Колата е Стикирана03/05/201613/05/2015не е
13.05.2015/6171
НеCA3059KT
34
03/05/2016C5815BPМицубишиул.Кадин връх, № 12Колата е принудително преместена03/05/201613/05/2015махната
13.05.2015/6172
ДаC5815BP
35
03/05/2016CA2190APЛада Комбиул.Боян Магесник-тупик № 6Колата е Стикирана03/05/201613/05/2015не е
13.05.2015/6173
НеCA2190AP
36
03/05/2016HяMAАлфа Ромеоул.Слатинска, бл.46 АКолата е Стикирана03/05/201613/05/2015не е
13.05.2015/6174
Не162/19.04.2016г.HяMA
37
03/05/2016C6566MAБМВул.Хр.Смирненски, бл.47,вх.ВКолата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6175
ДаC6566MA
38
03/05/2016HяMAХюндайул.Хр.Смирненски, бл.21-22Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6176
ДаHяMA
39
03/05/2016C6334KCВолвоул.Хр.Смирненски, бл.30Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6177
ДаC6334KC
40
03/05/2016PK8032AAКрайслерул.Хр.Смирненски, бл.30Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6178
ДаPK8032AA
41
03/05/2016CA7649KXФолксвагенжк.Хр.Смирненски, бл.18, вх.ГКолата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6179
ДаCA7649KX
42
03/05/2016CA9277KMКрайслержк.Хр.Смирненски, бл.17, вх.ГКолата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6180
ДаCA9277KM
43
03/05/2016CA6206KPСитроенжк.Хр.Смирненски, бл.17,вх.ВКолата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6181
ДаCA6206KP
44
03/05/2016HяMAФиат ПунтоХр.Смирненски,зад паз.СлатинаКолата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6182
ДаHяMA
45
03/05/2016C9584XAХюндайжк.Хр.Смирненски м/у бл.3и13Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6183
ДаC9584XA
46
03/05/2016C9745BXРено 19жк.Хр.Смирненски, бл.2А, вх.АКолата е Стикирана03/05/201615/05/2015не е
15.05.2015/6184
НеC9745BX
47
03/05/2016C9579KMФорджк.Хр.Смирненски,бл.2А,вх.АКолата е принудително преместена03/05/201615/05/2015
17.11.15г.репат.
15.05.2015/6185
Да308/24.08.15г./2/C9579KM
48
03/05/2016CA2741AHПежо 405жк.Хр.Смирненски, бл.3, вх.ЕКолата е Стикирана03/05/201615/05/2015не е
15.05.2015/6186
НеCA2741AH
49
03/05/2016CA6719AMЛада Нива
жк.Хр.Смирненски,бл.15-паркинг
Колата е Стикирана03/05/201615/05/2015не е
15.05.2015/6187
Не185/28.04.2016г.CA6719AM
50
03/05/2016C4291XBМерцедесжк.Хр.Смирненски, бл.15Колата е Стикирана03/05/201615/05/2015не е
15.05.2015/6188
НеC4291XB
51
03/05/2016C4912PMМерцедесжк.Хр.Смирненски,бл.4,бхГКолата е Стикирана03/05/201615/05/2015не е
15.05.2015/6189
Не150/15.04.2016г.C4912PM
52
03/05/2016Е4584BKОпел
жк.Гео Мелев,бл.3/до зала Фест.
Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6190
ДаЕ4584BK
53
03/05/2016HяMAБМВ
жк.Гео Мелев,бл.3/до зала Фест.
Колата е Стикирана03/05/201615/05/2015не е
15.05.2015/6191
Не161/19.04.2016г.HяMA
54
03/05/2016BP7575AKФолксвагенул.Манастирска № 29Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6192
ДаBP7575AK
55
03/05/2016CA1204AXПежо 405ул.Манастирска с/у №31Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6193
ДаCA1204AX
56
03/05/2016CA4253BMСеатул.Поп Харитон, бл.2, вх.БКолата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6194
ДаCA4253BM
57
03/05/2016CA0296PPМерц. Е 300ул.Околчица м/у бл2 и бл.3Колата е Стикирана03/05/201615/05/2015не е
15.05.2015/6195
Не144/15.04.2016г.CA0296PP
58
03/05/2016C5771KPРено 19ул.Околчица зад бл.3.Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6196
ДаC5771KP
59
03/05/2016PB6586TMФорд Фиестаул.Царичина № 11Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/6197
ДаPB6586TM
60
03/05/2016C1245KMФорд Скорпиоул.Околчица и ул.Царичина ъг.Колата е принудително преместена04/02/201715/05/2015не е
15.05.2015/6198
Не142/15.04.2016г.C1245KM
61
03/05/2016C9806MBМерц. 190 Дул.Пеячевич - тупикКолата е Стикирана03/05/201615/05/2015не е
15.05.2015/6199
Не143/15.04.2016г.C9806MB
62
03/05/2016CA0633BBМаздаул.Пеячевич - тупик с/у № 5503/05/201615/05/2015прек.р-ция
15.05.2015/6200
CA0633BB
63
03/05/2016C9346BMШкодабул.Ситняково, № 53 паркингКолата е Стикирана03/05/201615/05/2015не е
15.05.2015/7576
Не148/15.04.2016г.C9346BM
64
03/05/2016C2381PXХюндай
бул.Ш.проход, №67 пред община
Колата е принудително преместена03/05/201615/05/2015махната
15.05.2015/7577
ДаC2381PX
65
03/05/2016C8340BCЛадажк.Гео Милев, бл.251, вх.Б03/05/201618/05/2015има прегл.
18.05.2015/7578
C8340BC
66
03/05/2016C9790XKОпел Тигражк.Гео Милев, бл.3 ул.ВиницаКолата е принудително преместена03/05/201621/05/2015махната
21.05.2015/7579
ДаC9790XK
67
03/05/2016HяMAАуди комбижк.Гео Милев, бл.3, ул.ВиницаКолата е принудително преместена03/05/201621/05/2015махната
21.05.2015/7580
ДаHяMA
68
03/05/2016CA5498CAАлфа Ромеожк.Гео Милев, № 19 вътр.дворКолата е принудително преместена03/05/201621/05/2015махната
21.05.2015/7581
ДаCA5498CA
69
03/05/2016C2305CAСитроенжк.Гео Милев, №19 вътр.дворКолата е принудително преместена03/05/201621/05/2015махната
21.05.2015/7582
ДаC2305CA
70
03/05/2016HяMAФиатул.Г.Милев №116А,бл.54,вх.АКолата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7584
НеHяMA
71
03/05/2016C8991MAРено 19жк.Г.Милев, пред бл.61,вх.Г.Колата е принудително преместена04/02/201710/08/2015не е
10.08.2015/7585
Не125/14.04.2016г.C8991MA
72
03/05/2016PB8223MPАлфа Ромеожк.Г.Милев, пред бл.61,вх.Б.Колата е принудително преместена04/02/201710/08/2015не е
10.08.2015/7586
Не174/25.04.2016г.PB8223MP
73
03/05/2016C6895HPФолксвагенжк.Г.Милев, пред бл.61,вх.Б.Колата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7587
Не179/25.04.2016г.C6895HP
74
03/05/2016HяMAИж.- пикап
жк.Г.М.ул.Хемус № 82, бл.62,вх.А.
Колата е принудително преместена04/02/201710/08/2015не е
10.08.2015/7588
Не157/19.04.2016г.HяMA
75
03/05/2016C8912PMОпел Асконажк.Г.М.ул.Хемус,бл.63,вх.АКолата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7589
Не160/19.04.2016г.C8912PM
76
03/05/2016CA9202AXОпел Кадетжк.Г.М.ул.Хемус, бл.63,вх.БКолата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7590
Не124/14.04.2016г.CA9202AX
77
03/05/2016CA9887KXДачияжк.Г.М.ул.Хемус, бл.63,вх.БКолата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7591
Не158/19.04.2016г.CA9887KX
78
03/05/2016B1940KHБодфортжк.Г.М.ул.Хемус,бл.63,вх.БКолата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7592
Не123/14.04.2016г.B1940KH
79
03/05/2016HяMAРено-Еспасжк.Г.М.ул.Хемус,бл.63,вх.БКолата е принудително преместена04/02/201710/08/2015не е
10.08.2015/7593
Не163/19.04.2016г.HяMA
80
03/05/2016CA2048BPкамион Форджк.Г.М.ул.Хемус,бл.63,вх.БКолата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7594
Не178/25.04.2016г.CA2048BP
81
03/05/2016CA9663PBОпел Омега
ул.Постоянство №1, вх.В /Х.Мартин/
Колата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7595
Не126/14.04.2016г.CA9663PB
82
03/05/2016C2261KMШкодаул.Хемус № 3,тревните площиКолата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7596
Не127/14.04.2016г.C2261KM
83
03/05/2016HяMAФолксвагенжк.Г.М.ул.22 септември с/у № 1Колата е принудително преместена04/02/201710/08/2015не е
10.08.2015/7597
Не173/25.04.2016г.HяMA
84
03/05/2016C7200CHНисан
жк.Г.М.ул.22 септември с/у № 22
Колата е Стикирана03/05/201610/08/2015не е
10.08.2015/7598
Не128/14.04.2016г.C7200CH
85
03/05/2016CA7267AHБМВ-Алпинажк.Г.М.ул.22 септември с/у № 1Колата е принудително преместена03/05/201610/08/2015махната е!
10.08.2015/7599
Да129/14.04.2016г.CA7267AH
86
03/05/2016C7852KXФорджк.Хр.Смирненски, бл.36,вх.ВКолата е Стикирана03/05/201611/08/2015не е
11.08.2015/7600
Не131/14.04.2016г.C7852KX
87
03/05/2016CO4979MAОпел Вектражк.Хр.Смирненски, бл.36,вх.БКолата е Стикирана03/05/201611/08/2015не е
11.08.2015/7626
Не133/14.04.2016г.CO4979MA
88
03/05/2016C2960MBМерцедесжк.Хр.Смирненски, зад бл.35Колата е принудително преместена03/05/201611/08/2015махната
11.08.2015/7627
ДаC2960MB
89
03/05/2016M2871BAМаздажк.Хр.Смирненски, зад бл.35Колата е Стикирана03/05/201611/08/2015не е
11.08.2015/7628
Не155/19.04.2016г.M2871BA
90
03/05/2016C9318KTФорд ескортжк.Хр.Смирненски, зад бл.35Колата е принудително преместена04/02/201711/08/2015не е
11.08.2015/7629
НеC9318KT
91
03/05/2016HяMAСеат Ибицажк.Хр.Смирненски, зад бл.35Колата е принудително преместена04/02/201711/08/2015не е
11.08.2015/7630
Не175/25.04.2016г.HяMA
92
03/05/2016C6383CHПежо 405
жк.Хр.См.ул.Иван Щерев до бл.31 А
Колата е Стикирана03/05/201611/08/2015не е
11.08.2015/7631
НеC6383CH
93
03/05/2016C6822XCНисан
жк.Хр.См.ул.Ив. Щерев зад бл.31 А
Колата е Стикирана03/05/201611/08/2015не е
11.08.2015/7632
НеC6822XC
94
03/05/2016CA5164AAХонда
жк.Хр.Смирненски до бл.44, вх.Д
Колата е Стикирана03/05/201611/08/2015не е
11.08.2015/7633
Не184/25.04.2016г.CA5164AA
95
03/05/2016CA4324MHРено Клио
жк.Хр.Смирненски до бл.44, вх.Д
Колата е принудително преместена03/05/201611/08/2015махната
11.08.2015/7634
ДаCA4324MH
96
03/05/2016C7547BAОпел Кадетжк.Хр.Смирненски пред бл.47 БКолата е принудително преместена03/05/201611/08/2015махната
11.08.2015/7635
ДаC7547BA
97
03/05/2016CA7940BXПежо
жк.Яворов, зад бл.29,вх.Б /танка/
Колата е принудително преместена03/05/201611/08/2015махната
11.08.2015/7636
ДаCA7940BX
98
03/05/2016C2319MBШкодажк.Яворов, пред бл.66,вх.БКолата е Стикирана03/05/201611/08/2015не е
11.08.2015/7637
Не183/28.04.2016г.C2319MB
99
03/05/2016CA0127BPОпел Астражк.Яворов, зад бл.68Колата е Стикирана03/05/201611/08/2015не е
11.08.2015/7638
Не188/28.04.2016г.CA0127BP
100
03/05/2016CA0419KAЛанчия
жк.Яворов пред бл.55А,бул.Ш.прох.
Колата е принудително преместена03/05/201611/08/2015махната
11.08.2015/7639
Да187/28.04.2016г.CA0419KA
Loading...