ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
Podporujete zákonnú ochranu života človeka od jeho počatia?Podporujete zákonné povolenie vykonávania eutanázie alebo asistovanej samovraždy?Podporujete vedecké pokusy s kmeňovými bunkami získanými z ľudských embryí?Podporujete klonovanie ľudí či už pre „terapeutické“ alebo pre „vedecké“ účely?Podporujete inštitút manželstva ako výlučný vzťah muža a ženy?Podporujete zákonné povolenie na adopciu dieťaťa pre osoby rovnakého pohlavia?Podporujete zákonnú úpravu, ktorá bude rešpektovať svedomie zdravotníckych pracovníkov, zvlášť lekárov a sestier pri výkone svojho povolania?Podporujete zákonné úpravy, ktoré budú viesť k otvorenej justícii?Podporujete zákonné opatrenia vedúce k decentralizácii moci?Podporujete zákonné opatrenia, ktoré budú viesť k transparentnosti pri štátnych zákazkách, výberových konaniach a financovaní politických strán?Podporujete úplné zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov?Podporujete zákonné opatrenia, ktoré budú v súlade s princípom subsidiarity (opatrenia, ktoré motivujú sociálne odkázaným postarať sa o seba a nemotivujú ich žiť iba zo štátnej pomoci)?Podporujete zákonné úpravy, ktoré zabezpečia rozvoj tretieho sektora?Podporujete zákonné úpravy, ktoré zabezpečia zlepšenie podnikateľského prostredia, hlavne malého a stredného?Podporujete zákonné obmedzenie hazardu, pornografie, násilia či návykových látok?
2
Kliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosť
3
1 Martin Mojžiš
4
2 Štefan BučkoÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNO,ale je tam možnosť zneužitiaÁNOÁNOÁNO
5
3 Eva Horváthová
6
4 Miroslav KadúcNieNieNieAnoAnoAnoAnoAnoNieAnoAnoAnoAno
7
5 Mikuláš HubaÁNO
8
6 Eugen KordaANONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
9
7 Helena MezenskáANONIENIENIENIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
10
8 Peter Pollák
11
9 Alojz Hlina
12
10 Ján Mičovskýánonienienieánoánonieánoánoánoánoánoánoánoáno
13
11 Richard VašečkaÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
14
12 Štefan KuffaÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
15
13 Mária Ritomská
16
14 Igor HraškoNIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
17
15 Janka Šípošovázle formulovaná otázkaNIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
18
16 Pavel Brunovský
19
17 Daniela Žuffová
20
18 Ján KošturiakÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
21
19 Dagmar BabčanováÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
22
20 Marek Božík
23
21 Michal Wiezik
24
22 Igor Kmeťo
25
23 Peter Vojtko
26
24 Jozef Plachý
27
25 Ivan Hrdlička
28
26 Marek Hořinka
29
27 Ján BencúrANONIENIENIEANONIEANOANOANOANOANOANOANOANOANO
30
28 Gabriela Mlsnová
31
29 Andrej Janco
32
30 Ľudmila Seppová
33
31 Jozef Beňuška
34
32 Vladimír Falat
35
33 Igor Kňazovický
36
34 Radovan Bránik
37
35 Juraj KuklaANONIENIENIEANONIEANOANOANOANOANOANOANOANOANO
38
36 Zdenko Šramko
39
37 Vanda Rybanskátá je už aj teraz. Ale nedostatočnáNIENIENIEÁNONIEvyhláška to už zaručuje. môže aj zákonÁNO300 poslancov miesto 150? 6 tisíc starostov miesto terajších 3 tisíc? NIE:ÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
40
38 Radomír KizekÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
41
39 Anton MihálikÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁnoÁNOÁnoÁNOÁNOÁNOÁno
42
40 Peter LaťákNIEANONIEANOANOANOANOANOANOANOANOÁNOÁNOÁNOÁNO
43
41 Ladislav Struháranonienienieanonieanoanoanoánoánoánoánoáno
44
42 Marta Ivanová
45
43 Marek KažimírÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
46
44 Milan Kuriak
47
45 Jozef Tekeli
48
46 Ľubomír BechnýÁNONIENIENIEÁNO?ÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
49
47 Ľuboš Babarík
50
48 Richard Medal
51
49 Juraj Padač
52
50 Pavol KuspanNieZa prísne stanovených kritériíÁnoNieÁnoNieNieÁnoV zásade ánoÁnoÁnoÁnoÁnoÁnoNie
53
51 Mária Homolová
54
52 Peter Halušťok
55
53 Bohuslav Beňo
56
54 Marián ŠarkőzyÁno
57
55 Rastislav ĎuroveNIEÁNOÁNONIENIENIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIE
58
56 Vladimir Valko
59
57 Matúš Bischof
60
58 Ľubica Gurišová
61
59 Jozef Komárjednoznacne ANO aj pri znasilneni.NIENIENIEANOabsolutne NIEANOANOANOANOANOANOANOANO a hlavne preto kandidujemANO Podporujem zakonny zakaz tychto veci.
62
60 Albert OtrubaÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
63
61 Cecília Sinayováanonienienieanonie anoanoanoanoanoanoanoanoano
64
62 Zoltán Horváthnienienienieánonieánoánoánoánoánoánoánoáno
65
63 Ivan Baláž
66
64 Branislav ŠkripekANONIENIENIEANONIEANOANOANOANOANOANOANOANO
67
65 Miroslav SlavíkÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
68
66 Štefan MesárošÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
69
67 Iveta ZáremskáÁnoNieNieNieánonieánoánoánoánoánoánoánoánoáno
70
68 Stanislav Jurko
71
69 Róbert PappNIENIEÁNONIENIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
72
70 Peter BlaščákNIEÁNOza prisne stanovenych podmienok ANOza prisne stanovenych podmienok ANONIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOzle formulovana otazka - 4 temy spolu?
73
71 Ingrid Vanerkovázlá formulácia otázkyánonienieáno a registrované partnerstváánonieánoánoánoánoánoánoáno
74
72 Marián BetákÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOzle formulovaná otázka
75
73 Vladimír LeškoÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
76
74 Marián Benčat
77
75 Marián Britan
78
76 Vlastislav ČaboÁNOÁNONIENIEÁNOÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
79
77 Martin BibkoNIEÁNOza prísnych podmienok ÁNONIENIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO???
80
78 Dalibor Seman
81
79 Peter Dubovecánonieánoánoánoánoánoánoáno
82
80 Milan Beňo
83
81 Miroslav KlobučníkÁNO NIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
84
82 Mária FábianováÁNO NIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
85
83 Peter FraschNIEÁNOÁNOklonovanie organov ANONIENIENIEANO - prioritneÁNOANO - prioritneÁNOÁNOÁNOano - prioritneÁNO
86
84 Marcel Koky
87
85 Juraj PetrášÁNONIEÁNONIENIENIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
88
86 Igor KrafčíkÁNOÁNOÁNONIENIENIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
89
87 Emil Szekera
90
88 Albín Cina
91
89 Marek BerthaNIEza istých podmienok ANOANONIENIEANOANOANOANOANOANOANOANOANO!!!ANO
92
90 Igor Šefčíknienienienienienienieanoanoanoanoanoanoanoano
93
91 Konštantín Javorskýnieza istých podmienok ANOANOnieanonieANOanoanoanoanoanoÁNOanoano
94
92 Roman Grebáčnieánoánonieánoánoáno
95
93 Mária SlávikováÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
96
94 Štefan Kamenický
97
95 Tomáš Kováčikanonienienieanonieanoanoanoanoanoanoanoanoano
98
96 Jaroslav Džunko
99
97 Juraj BakošÁNONIEÁNOÁNOÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
100
98 Benedikt TrnovecÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO, je však na zvážení zabezpečiť mechanizmus na ochranu pred politickým zneužitím trestnoprávnych orgánov. ÁNOÁNO, ale tiež aj úpravy slúžiace na sprehľadnenie finančných tokov v ňom.ÁNOÁNO