ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
xxxxxxxxxxxxxxxxx
2
A.20 gr.12A.65.gr.6E.14.gr.5RL.03.gr.1AU.23.gr.2E.12.gr2R.22.gr.2RL.03.gr.2A.55.gr.3A.54.gr.7AU.23.gr.1E.13.gr.2MG.19.gr.1A.32.gr.2A.35.gr.4A.31.gr.3A.25.gr.8A.36.gr.9RL.26.gr.1A.65.gr.7
3
M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu
4040
M.Pikuła - Rozliczanie wynagrodzeń
3838
K.Wołejko - Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
4242
G.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
4040H.Panasiuk - PDG55H.Panasiuk - PDG55H.Panasiuk -PDG55H.Panasiuk - PDG55M.Staniewicz - PDG55H.Panasiuk - PDG55E.Chociej - JOZ3030H.Panasiuk - PDG55H.Panasiuk - PDG55
M.Zasim - Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
3030M.Staniewicz - PDG55H.Panasiuk - PDG55
E.Daszuta - Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych
2020
A.Smyk - Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
7777M.Staniewicz - PDG55H.Panasiuk - PDG55
4
A.Górski - Obróbka i publikacja obrazu
2020
A.Smyk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
3737
K.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowych
4545
I.Prończuk/R.Markowski - Prowadzenie produkcji roślinnej
3030
W.Wojtkielewicz - Podstawy fotografii
2828R.Majewska - JOZ3030K.Szerszenowicz - JOZ3030M.Popko - JOZ3030K.Szerszenowicz - JOZ3030
W.Wojtkielewicz - Podstawy cyfrowych procesów graficznych
3333A.Górski - Rejestracja obrazu7070M.Popko - JOZ3030E.Chociej - JOZ3030
I.Kulikowska - Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych
4444
M.Staniewicz - Podstawy ekonomi i statystyki
6868I.Kulikowska - Podstawy logistyki4343
K.Wołejko - Przygotowanie projektów multimedialnych
4949
M.Pikuła - Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji
3131A.Tylicką - Podstawy florystyki4747K.Szerszenowicz - JOZ3030
5
M.Pikuła - Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS
34340
M.Korzeniecka - Podstawy obróbki cyfrowej
3030
A.Woroniecki - Podstawy informatyki
5353
M.Czuba - Przepisy ruchu drogowego kat T
55
M.Czuba - Przepisy ruchu drogowego kategorii T
55
M.Korzeniecka - Podstawy cyfrowych procesów graficznych
4040
M.Korzeniecka - Podsawy cyfrowych procesów graficznych
4040
M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu
3333K.Wołejko - Podstawy informatyki5353
W.Konopka - Podstawy technologii mechanicznej
5757
M.Pikuła - Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
6262
K.Michalczuk - Czynności administracyjno-biurowe w firmie logistycznej
4343
M.Stefańczuk - Druk 3D w projektach multimedialnych
1010
A.Smyk - Sporządzanei sprawozdania finansowego i przeprowadzenie analizy finansowej.
3131M.Popko - JOZ3030
H.Panasiuk - Podstawy ekonomii i statystyki
6868
6
H.Panasiuk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
3030
I.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
5757
A.Górski - Organizacja prac fotograficznych
8282
R.Gierasimiuk - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
3838
M.Gaszewska - Roślinnośc w architekturze krajobrazu
2020G.Nosal - Podstawy rolnictwa8080A.Górski - Podstawy fotografii3333
E.Daszuta - Opracowywanie publikacji
4040
K.Wołejko - Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
3535
Bison - Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
1010Moszczyński - BHP11
I.Kulikowska - Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
4545
/*M.Stefańczuk - Druk 3D w projektach multimedialnych
1020
J.Tylicka - Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych
5050
M.Pikuła - Rozliczanie wynagrodzeń
4040
7
I.Prończuk/R.Markowski - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3030M.Moszczyński - BHP11BHP11
M.Gaszewska - Podstawy architektury krajobrazu
2323
I.Prończuk - Prowadzenei produkcji roślinnej
1313Moszyński - BHP11
J.Maksimiuk - Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
1616Moszczyński - BHP11
Bison - Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
8080Moszczyński - BHP 11
/*M.Stefańczuk - Druk 3D w projektach multimedialnych
1020Moszczyński - BHP11Czuba - BHP11
8
300
M.Stefańczuk - Druk 3D w architekturze krajobrazu
3030
I.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwięrzęcej
2020Moszczyński - BHP11Moszczyński - BHP11
9
M.Moszczyński - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
2222
D.Karczewska - Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
4040Czuba - BHP11
10
*R.Markowski - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
4040Moszczyński - BHP11
11
M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu M.Pikuła - Rozliczanie wynagrodzeńK.Wołejko - Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danychG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnejH.Panasiuk - PDGH.Panasiuk - PDGH.Panasiuk -PDGH.Panasiuk - PDGM.Staniewicz - PDGH.Panasiuk - PDGE.Chociej - JOZH.Panasiuk - PDGH.Panasiuk - PDGM.Zasim - Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczychM.Staniewicz - PDGH.Panasiuk - PDGE.Daszuta - Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnychA.Smyk - Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczychM.Staniewicz - PDGH.Panasiuk - PDG
12
A.Górski - Obróbka i publikacja obrazu A.Smyk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychI.Prończuk/R.Markowski - Prowadzenie produkcji roślinnejW.Wojtkielewicz - Podstawy fotografiiR.Majewska - JOZK.Szerszenowicz - JOZM.Popko - JOZK.Szerszenowicz - JOZW.Wojtkielewicz - Podstawy cyfrowych procesów graficznychA.Górski - Rejestracja obrazuM.Popko - JOZE.Chociej - JOZI.Kulikowska - Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnychM.Staniewicz - Podstawy ekonomi i statystykiI.Kulikowska - Podstawy logistykiK.Wołejko - Przygotowanie projektów multimedialnychM.Pikuła - Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacjiA.Tylicką - Podstawy florystykiK.Szerszenowicz - JOZ
13
M.Pikuła - Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUSM.Korzeniecka - Podstawy obróbki cyfrowejA.Woroniecki - Podstawy informatykiM.Czuba - Przepisy ruchu drogowego kat TM.Czuba - Przepisy ruchu drogowego kategorii TM.Korzeniecka - Podstawy cyfrowych procesów graficznych M.Korzeniecka - Podsawy cyfrowych procesów graficznychM.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu K.Wołejko - Podstawy informatykiW.Konopka - Podstawy technologii mechanicznejM.Pikuła - Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatkówK.Michalczuk - Czynności administracyjno-biurowe w firmie logistycznejM.Stefańczuk - Druk 3D w projektach multimedialnych A.Smyk - Sporządzanei sprawozdania finansowego i przeprowadzenie analizy finansowej.M.Popko - JOZH.Panasiuk - Podstawy ekonomii i statystyki
14
H.Panasiuk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcejA.Górski - Organizacja prac fotograficznych R.Gierasimiuk - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracyM.Gaszewska - Roślinnośc w architekturze krajobrazuG.Nosal - Podstawy rolnictwaA.Górski - Podstawy fotografiiE.Daszuta - Opracowywanie publikacjiK.Wołejko - Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowejBison - Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbkiMoszczyński - BHPI.Kulikowska - Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych /*M.Stefańczuk - Druk 3D w projektach multimedialnych J.Tylicka - Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnychM.Pikuła - Rozliczanie wynagrodzeń
15
I.Prończuk/R.Markowski - Prowadzenie produkcji zwierzęcejM.Moszczyński - BHPBHPM.Gaszewska - Podstawy architektury krajobrazuI.Prończuk - Prowadzenei produkcji roślinnejMoszyński - BHPJ.Maksimiuk - Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowaniaMoszczyński - BHPBison - Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawającychMoszczyński - BHP /*M.Stefańczuk - Druk 3D w projektach multimedialnych Moszczyński - BHPCzuba - BHP
16
M.Stefańczuk - Druk 3D w architekturze krajobrazuI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwięrzęcejMoszczyński - BHPMoszczyński - BHP
17
M.Moszczyński - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwieD.Karczewska - Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazuCzuba - BHP
18
*R.Markowski - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwieMoszczyński - BHP
19
20
A.20 gr.12A.65.gr.6E.14.gr.5RL.03.gr.1AU.23.gr.2E.12.gr2R.22.gr.2RL.03.gr.2A.55.gr.3A.54.gr.7AU.23.gr.1E.13.gr.2MG.19.gr.1A.32.gr.2A.35.gr.4A.31.gr.3A.25.gr.8A.36.gr.9RL.26.gr.1A.65.gr.7
21
1)16.30-17.15
22
23
17:15-18:00
24
Piątek
25
08.02.201918.10-18:55
26
27
18:55-19:40
28
29
19.50-20.35
30
31
A.20 gr.12A.65.gr.6E.14.gr.5RL.03.gr.1AU.23.gr.2E.12.gr2R.22.gr.2RL.03.gr.2A.55.gr.3A.54.gr.7AU.23.gr.1E.13.gr.2MG.19.gr.1A.32.gr.2A.35.gr.4A.31.gr.3A.25.gr.8A.36.gr.9RL.26.gr.1A.65.gr.7
32
8:30-9:15A.Górski - Obróbka i publikacja obrazu M.Pikuła - Rozliczanie wynagrodzeńK.Wołejko - Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
33
ul. Ciapła 32sala nr.32ul. Żabia 5sala nr. 4ul. Żabia 5sala nr. 6ul. Żabia 5sala nr. 1
34
9:15-10:00A.Górski - Obróbka i publikacja obrazu M.Pikuła - Rozliczanie wynagrodzeńK.Wołejko - Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
35
sala nr.32sala nr. 4sala nr. 6sala nr. 1
36
Sobota10:10-10:55A.Górski - Obróbka i publikacja obrazu M.Pikuła - Rozliczanie wynagrodzeńK.Wołejko - Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
37
09.02.2019sala nr.32sala nr. 4sala nr. 6sala nr. 1
38
10:55-11:40A.Górski - Obróbka i publikacja obrazu M.Pikuła - Rozliczanie wynagrodzeńK.Wołejko - Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
39
sala nr.32sala nr. 4sala nr. 6sala nr. 1
40
12:00-12:45A.Górski - Obróbka i publikacja obrazu M.Pikuła - Rozliczanie wynagrodzeńK.Wołejko - Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
41
sala nr.32sala nr. 4sala nr. 6sala nr. 1
42
12:45-13:30M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu A.Smyk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
43
sala nr. 33sala nr. 4sala nr. 6sala nr. 1
44
13:40-14:25M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu A.Smyk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
45
sala nr. 33sala nr. 4
sala nr. 6
sala nr. 1
46
14:25-15:10M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu A.Smyk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
47
sala nr. 33sala nr. 4sala nr. 6sala nr. 1
48
15:20-16:05M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu A.Smyk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
49
sala nr. 33sala nr. 4sala nr. 6sala nr. 1
50
16:05-16:50
M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu A.Smyk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
51
sala nr. 33sala nr. 4sala nr. 6sala nr. 1
52
17:00-17:45A.Smyk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
53
sala nr. 4
54
17:45-18:30
55
56
18:40-19:25
57
58
A.20 gr.12A.65.gr.6E.14.gr.5RL.03.gr.1AU.23.gr.2E.12.gr2R.22.gr.2RL.03.gr.2A.55.gr.3A.54.gr.7AU.23.gr.1E.13.gr.2MG.19.gr.1A.32.gr.2A.35.gr.4A.31.gr.3A.25.gr.8A.36.gr.9RL.26.gr.1A.65.gr.7
59
8:30-9:15M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu H.Panasiuk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
60
ul. Ciepła 32sala nr 33ul. Żabia 5sala nr 4ul. Żabia 5sala nr 6ul. Żabia 5sala nr.1
61
9:15-10:00M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu H.Panasiuk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
62
sala nr 33sala nr 4sala nr 6sala nr.1
63
10:10-10:55M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu H.Panasiuk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
64
sala nr 33sala nr 4sala nr 6sala nr.1
65
10:55-11:40M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu H.Panasiuk - Rozliczanie podatków i innych danin publicznychK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
66
sala nr 33sala nr 4sala nr 6sala nr.1
67
12:00-12:45M.Korzeniecka - Obróbka i publikacja obrazu M.Pikuła - Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUSK.Wołejko - Tworzenie aplikacji internetowychI.Prończuk - Prowadzenie produkcji zwierzęcej
68
Niedzielasala nr 33sala nr 4sala nr 6sala nr.1
69
10.02.201912:45-13:30M.Pikuła - Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUSG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
70
sala nr 4sala nr.1
71
13:40-14:25M.Pikuła - Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUSG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
72
sala nr 4sala nr.1
73
14:25-15:10M.Pikuła - Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUSG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
74
sala nr 4sala nr.1
75
15:20-16:05M.Pikuła - Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUSG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
76
sala nr 4sala nr.1
77
16:05-16:50
M.Pikuła - Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUSG.Nosal - Prowadzenie produkcji roślinnej
78
sala nr 4sala nr.1
79
17:00-17:45
80
81
17:45-18:30
82
83
18:40-19:25
84
85
A.20 gr.12A.65.gr.6E.14.gr.5RL.03.gr.1AU.23.gr.2E.12.gr2R.22.gr.2RL.03.gr.2A.55.gr.3A.54.gr.7AU.23.gr.1E.13.gr.2MG.19.gr.1A.32.gr.2A.35.gr.4A.31.gr.3A.25.gr.8A.36.gr.9RL.26.gr.1A.65.gr.7
86
2)16.30-17.15
87
88
17:15-18:00
89
Piątek
90
15.02.201918.10-18:55
91
92
18:55-19:40
93
94
19.50-20.35
95
96
A.20 gr.12A.65.gr.6E.14.gr.5RL.03.gr.1AU.23.gr.2E.12.gr2R.22.gr.2RL.03.gr.2A.55.gr.3A.54.gr.7AU.23.gr.1E.13.gr.2MG.19.gr.1A.32.gr.2A.35.gr.4A.31.gr.3A.25.gr.8A.36.gr.9RL.26.gr.1A.65.gr.7
97
8:30-9:15A.Górski - Rejestracja obrazuI.Kulikowska - Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnychE.Daszuta - Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnychM.Pikuła - Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji
98
ul. Ciepła 32sala nr 32ul. Żabia 5sala nr 4ul. Żabia 5sala nr 6ul. Żabia 5sala nr 5
99
9:15-10:00A.Górski - Rejestracja obrazuI.Kulikowska - Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnychE.Daszuta - Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnychM.Pikuła - Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji
100
sala nr 32sala nr 4 sala nr 6 sala nr 5