February 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2
ปี2561เดือน2
3
เวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
4
29303112
5
08.00 - 12.00
คลินิกไต
นิเทศงาน.สสจ.
6
13.00 - 16.30
คลินิกไตคปสอ.ประชุม IT
ผู้สูงอายุ อังคารแรกของเดือน
อสม.พฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน
HA พฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน
7
56789
8
08.00 - 12.00
คลินิกไต
กลุ่มงานพยาบาล
คลินิกจิตเวช
บริหาร
จัดอบรมรู้เท่าทันโรค
องค์กรแพทย์ ทุกวันอังคาร ตอน 12.00 - 13.00 น.
9
13.00 - 16.30
ผู้ป่วยนอก(โรคเรื้อรัง)
ผู้สูงอายุ
คลินิกจิตเวช
กลุ่มการฯ
เวชปฎิบัติครอบครัว
10
1213141516
11
08.00 - 12.00
คลินิกไต
คลินิกจิตเวช
12
13.00 - 16.30
คลินิกไตทันตกรรม
คลินิกจิตเวช
HAทันตกรรม
13
1920212223
14
08.00 - 12.00
คลินิกไต
คลินิกจิตเวช
นักศึกษาม.มหิดล
15
13.00 - 16.30
คลินิกไตHRD
คลินิกจิตเวช
HRDHRD
16
26272812
17
08.00 - 12.00
คลินิกไต
คลินิกจิตเวช
18
13.00 - 16.30
คลินิกไตทันตกรรม
นักศึกษาม.มหิดล
19
****หมายเหตุ : เฉพาะเจ้าหน้าที่ โสตทัศนศึกษา ลงบันทึกเท่านั้น กรุณาเขียนใบจองห้องประชุมที่ห้องประชุม
20
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
21
ช่องทางการเช็๋คตารางการใช้ห้องประชุม : www.bangyaihospital.go.th --> สำหรับเจ้าหน้าที่ --> ตารางการใช้ห้องประชุม
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กุมภาพันธ์ 61
มีนาคม 61
เมษายน 61
พฤษภาคม 61
มิถุนายน 61
กรกฏาคม 61
สิงหาคม 61
กันยนยน 61
ตุลาคม 60
พฤศจิกายน 60
ธันวาคม 60
มกราคม 61
 
 
Main menu