เช็คชื่อ เทอม 2 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAO
1
ชีตนี้เข้าได้ที่
http://gg.gg/2562pranitee
(1) 29-1(2) 4-8(3) 11-15
(4) 18-22 21-23ค่ายลส
(5) 25-29(6)2-6(7) 9-13(8) 16-20(9) 23-27
(10) 30-3ปีใหม่
(11) 6-10สอบ
(12) 13 สอบ 14-17ติว
(13) 20ติว 21-24
(14) 27-31
คะแนนพิเศษเข้าซุ้มคอม
2
https://docs.google.com/presentation/d/1qkmKH8bji3qt6o5opy_rwhlbmoj_FfgPBfFmajOx7i0/edit?usp=sharing
3
3ทับ1เลขที่เลขประจำตัวชื่อเลขที่แต่แรก1 พ.ย. 62
8 พ.ย. กีฬาสี
15 พ.ย. 62
22 พ.ย.ค่ายลส
29 พ.ย. 62ชื่อ6 ธ.ค.6213 ธค20ธค27ธครวม3/1เลขประจำตัวชื่อ
4
คนที่ 1121235
เด็กชายชัยมนตรีสว่างเถื่อน
/
เด็กชายชัยมนตรีสว่างเถื่อน
ขาด0121235
เด็กชายชัยมนตรีสว่างเถื่อน
5
2221236
นายณัฐพัชร์ฉ่ำพึ่งช้าง
/ขาด
นายณัฐพัชร์ฉ่ำพึ่งช้าง
ลา0221236
นายณัฐพัชร์ฉ่ำพึ่งช้าง
6
3321237
นายณัฐภูมิหล้าอ่อน
/ขาด
นายณัฐภูมิหล้าอ่อน
0321237
นายณัฐภูมิหล้าอ่อน
7
4421238
เด็กชายบูรพาสอนโสภา
/
เด็กชายบูรพาสอนโสภา
0421238
เด็กชายบูรพาสอนโสภา
8
5521239
นายราชานนท์เทียมทิพย์
/
นายราชานนท์เทียมทิพย์
0521239
นายราชานนท์เทียมทิพย์
9
6621240
เด็กชายวัชรพรรษ์นวลตะคุ
/
เด็กชายวัชรพรรษ์นวลตะคุ
0621240
เด็กชายวัชรพรรษ์นวลตะคุ
10
7721241
นายวิชิตพงษ์อินทวงษ์
/ขาด
นายวิชิตพงษ์อินทวงษ์
0721241
นายวิชิตพงษ์อินทวงษ์
11
8821242
นายศุภวิชญ์ทิพพิลา
/
นายศุภวิชญ์ทิพพิลา
1821242
นายศุภวิชญ์ทิพพิลา
12
9921243
เด็กชายสุรวีร์ตุ้มจอหอ
/
เด็กชายสุรวีร์ตุ้มจอหอ
0921243
เด็กชายสุรวีร์ตุ้มจอหอ
13
101021244
เด็กชายอนาวินบูรณะ
/
เด็กชายอนาวินบูรณะ
11021244
เด็กชายอนาวินบูรณะ
14
111121245
นายอภิรามจันทร์ยาม
/
นายอภิรามจันทร์ยาม
11121245
นายอภิรามจันทร์ยาม
15
121221246
นายอิทธิพลสูงปานขาว
/
นายอิทธิพลสูงปานขาว
01221246
นายอิทธิพลสูงปานขาว
16
131321247
นางสาวกนกวรรณผลิผลเกิด
/
นางสาวกนกวรรณผลิผลเกิด
ลา01321247
นางสาวกนกวรรณผลิผลเกิด
17
141421248
นางสาวกมลวรรณพิกุลณี
/
นางสาวกมลวรรณพิกุลณี
01421248
นางสาวกมลวรรณพิกุลณี
18
151521249
เด็กหญิงจตุพรยอดสุรินทร์
/ลาป่วย
เด็กหญิงจตุพรยอดสุรินทร์
11521249
เด็กหญิงจตุพรยอดสุรินทร์
19
161621251
นางสาวจุฑามณีดาแหยม
/
นางสาวจุฑามณีดาแหยม
01621251
นางสาวจุฑามณีดาแหยม
20
171721252
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์จัตุชัย
/
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์จัตุชัย
ลาขาด01721252
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์จัตุชัย
21
181821255
เด็กหญิงณัฐธิดาลาหัวโทน
/ลาป่วย
เด็กหญิงณัฐธิดาลาหัวโทน
ลา11821255
เด็กหญิงณัฐธิดาลาหัวโทน
22
191921256
เด็กหญิงณัฐนันท์เถาสันเทียะ
/ขาด
เด็กหญิงณัฐนันท์เถาสันเทียะ
01921256
เด็กหญิงณัฐนันท์เถาสันเทียะ
23
202021257
เด็กหญิงธัญสุดามีสุข
/
เด็กหญิงธัญสุดามีสุข
02021257
เด็กหญิงธัญสุดามีสุข
24
212121258
เด็กหญิงปนัดดามิ่งมงคล
/
เด็กหญิงปนัดดามิ่งมงคล
02121258
เด็กหญิงปนัดดามิ่งมงคล
25
222221259
นางสาวประกายวรรณกองศรี
/ลากิจ
นางสาวประกายวรรณกองศรี
12221259
นางสาวประกายวรรณกองศรี
26
232321260
นางสาวปราณปรียาคมขำ
/
นางสาวปราณปรียาคมขำ
12321260
นางสาวปราณปรียาคมขำ
27
242421262
นางสาวปิยาภรณ์ภูมิวาลย์
/
นางสาวปิยาภรณ์ภูมิวาลย์
12421262
นางสาวปิยาภรณ์ภูมิวาลย์
28
252521263
นางสาวผกามาศภายไธสง
/
นางสาวผกามาศภายไธสง
02521263
นางสาวผกามาศภายไธสง
29
262621264
เด็กหญิงพรนภาการันต์
/
เด็กหญิงพรนภาการันต์
02621264
เด็กหญิงพรนภาการันต์
30
272721268
เด็กหญิงมานิสาอินทะหลาบ
/
เด็กหญิงมานิสาอินทะหลาบ
02721268
เด็กหญิงมานิสาอินทะหลาบ
31
282821270
นางสาววรดาลอยวิบูลย์
/
นางสาววรดาลอยวิบูลย์
02821270
นางสาววรดาลอยวิบูลย์
32
292921272
นางสาววาสินีเต็มจิตร
/
นางสาววาสินีเต็มจิตร
ขาด02921272
นางสาววาสินีเต็มจิตร
33
303021273
นางสาววิชญ์ชยาจันท์พูนสิริ
/
นางสาววิชญ์ชยาจันท์พูนสิริ
03021273
นางสาววิชญ์ชยาจันท์พูนสิริ
34
313121274
เด็กหญิงวิชญาดานุชประเสริฐ
/
เด็กหญิงวิชญาดานุชประเสริฐ
03121274
เด็กหญิงวิชญาดานุชประเสริฐ
35
323221275
เด็กหญิงหทัยชนกศรีวงค์วรรณ์
/
เด็กหญิงหทัยชนกศรีวงค์วรรณ์
03221275
เด็กหญิงหทัยชนกศรีวงค์วรรณ์
36
333321276
นางสาวอภัสสราวงเพ็ญ
/
นางสาวอภัสสราวงเพ็ญ
13321276
นางสาวอภัสสราวงเพ็ญ
37
343421277
นางสาวอลิตาบุกบัน
/
นางสาวอลิตาบุกบัน
03421277
นางสาวอลิตาบุกบัน
38
353521278
นางสาวอัจจิมาแก้วชัย
/
นางสาวอัจจิมาแก้วชัย
13521278
นางสาวอัจจิมาแก้วชัย
39
363621279
เด็กหญิงอัจฉริยาปะกิระณา
/
เด็กหญิงอัจฉริยาปะกิระณา
13621279
เด็กหญิงอัจฉริยาปะกิระณา
40
373721280
นางสาวอาทิตยาสุ่มพันธ์
/
นางสาวอาทิตยาสุ่มพันธ์
13721280
นางสาวอาทิตยาสุ่มพันธ์
41
0
42
0
43
12
44
45
46
3ทับ2เลขที่เลขประจำตัวชื่อ
ยังไม่เปิด
4 พ.ย. 62ชื่อรวม3/2เลขประจำตัวชื่อ
47
1121250
เด็กชายกฤตยาศรีบัวระพันธ์
/
เด็กชายกฤตยาศรีบัวระพันธ์
1121250
เด็กชายกฤตยาศรีบัวระพันธ์
48
2221281นายกฤษฎาโททอง/
นายกฤษฎาโททอง
1221281
นายกฤษฎาโททอง
49
3321282
นายกษิเดชชัยเจริญ
/
นายกษิเดชชัยเจริญ
1321282
นายกษิเดชชัยเจริญ
50
4421283
เด็กชายกิตติพศกุมภันทอง
/
เด็กชายกิตติพศกุมภันทอง
1421283
เด็กชายกิตติพศกุมภันทอง
51
5521284
เด็กชายเกียรติศักดิ์ศรีโยธี
/
เด็กชายเกียรติศักดิ์ศรีโยธี
1521284
เด็กชายเกียรติศักดิ์ศรีโยธี
52
6621285นายชาญกิจวังวล/
นายชาญกิจวังวล
1621285
นายชาญกิจวังวล
53
7721286
เด็กชายชาลีกองชัย
สมัครอีเทค
เด็กชายชาลีกองชัย
0721286
เด็กชายชาลีกองชัย
54
8821287
เด็กชายฐิติพงษ์ถือทอง
/
เด็กชายฐิติพงษ์ถือทอง
0821287
เด็กชายฐิติพงษ์ถือทอง
55
9921288
นายณภัทรคำมะเทพ
/
นายณภัทรคำมะเทพ
0921288
นายณภัทรคำมะเทพ
56
101021289
เด็กชายณัฐภัทรพรรณพฤกษ์บุปผา
/
เด็กชายณัฐภัทรพรรณพฤกษ์บุปผา
11021289
เด็กชายณัฐภัทรพรรณพฤกษ์บุปผา
57
111121290
เด็กชายณัฐวุฒิแดงกุลวานิช
/
เด็กชายณัฐวุฒิแดงกุลวานิช
11121290
เด็กชายณัฐวุฒิแดงกุลวานิช
58
121221291นายธนกรจิมานัง/
นายธนกรจิมานัง
11221291
นายธนกรจิมานัง
59
131321292
เด็กชายธนาธรอินลม
/
เด็กชายธนาธรอินลม
11321292
เด็กชายธนาธรอินลม
60
141421294
เด็กชายปิยวัชเค้ายา
/
เด็กชายปิยวัชเค้ายา
11421294
เด็กชายปิยวัชเค้ายา
61
151521295
เด็กชายพีรดนย์รอดจริง
สมัครอีเทค
เด็กชายพีรดนย์รอดจริง
11521295
เด็กชายพีรดนย์รอดจริง
62
161621296
นายภานุวัตน์พลีสุ่มทอง
/
นายภานุวัตน์พลีสุ่มทอง
01621296
นายภานุวัตน์พลีสุ่มทอง
63
171721297
เด็กชายระพีพัฒน์จันมา
/
เด็กชายระพีพัฒน์จันมา
11721297
เด็กชายระพีพัฒน์จันมา
64
181821298
เด็กชายวรพรตพรรณพฤกษ์บุปผา
/
เด็กชายวรพรตพรรณพฤกษ์บุปผา
11821298
เด็กชายวรพรตพรรณพฤกษ์บุปผา
65
191921299นายศุภกรเวชกุล/
นายศุภกรเวชกุล
11921299
นายศุภกรเวชกุล
66
202021300
นายศุภชัยโคมารัมย์
/
นายศุภชัยโคมารัมย์
02021300
นายศุภชัยโคมารัมย์
67
212121301
นายสิริกรสร้อยแสง
/
นายสิริกรสร้อยแสง
02121301
นายสิริกรสร้อยแสง
68
222221302
นายสุริยารักษาภักดี
/
นายสุริยารักษาภักดี
12221302
นายสุริยารักษาภักดี
69
232321303
นายอรรถโกวิทรอบคอบ
/
นายอรรถโกวิทรอบคอบ
02321303
นายอรรถโกวิทรอบคอบ
70
242421305
นางสาวจิรารัตน์ทองสุข
/
นางสาวจิรารัตน์ทองสุข
32421305
นางสาวจิรารัตน์ทองสุข
71
252521306
เด็กหญิงจุฬาภรณ์จันหอม
/
เด็กหญิงจุฬาภรณ์จันหอม
12521306
เด็กหญิงจุฬาภรณ์จันหอม
72
262621307
นางสาวชวรีย์มิ่งคะโน
/
นางสาวชวรีย์มิ่งคะโน
02621307
นางสาวชวรีย์มิ่งคะโน
73
272721308
นางสาวปรางเนตรบุญหลิม
/
นางสาวปรางเนตรบุญหลิม
12721308
นางสาวปรางเนตรบุญหลิม
74
282821309
นางสาวฐานิดายอดอินทร์
/
นางสาวฐานิดายอดอินทร์
12821309
นางสาวฐานิดายอดอินทร์
75
292921310
นางสาวณัฐธิดาเพลาเพลิง
/
นางสาวณัฐธิดาเพลาเพลิง
02921310
นางสาวณัฐธิดาเพลาเพลิง
76
303021311
เด็กหญิงณัฐวรรณทองดีนอก
/
เด็กหญิงณัฐวรรณทองดีนอก
13021311
เด็กหญิงณัฐวรรณทองดีนอก
77
313121312
เด็กหญิงธนัญญาสุทธิสงวน
/
เด็กหญิงธนัญญาสุทธิสงวน
13121312
เด็กหญิงธนัญญาสุทธิสงวน
78
323221313
เด็กหญิงนพรัตน์ปูพบุญ
/
เด็กหญิงนพรัตน์ปูพบุญ
03221313
เด็กหญิงนพรัตน์ปูพบุญ
79
333321314
เด็กหญิงปภาวรินทร์จันทนา
/
เด็กหญิงปภาวรินทร์จันทนา
13321314
เด็กหญิงปภาวรินทร์จันทนา
80
343421315
เด็กหญิงปริศนาก้านขวา
/
เด็กหญิงปริศนาก้านขวา
13421315
เด็กหญิงปริศนาก้านขวา
81
353521316
เด็กหญิงปิยพรเขียวสี
/
เด็กหญิงปิยพรเขียวสี
03521316
เด็กหญิงปิยพรเขียวสี
82
363621317
นางสาวพรรษชลปรีหะจินดา
/
นางสาวพรรษชลปรีหะจินดา
13621317
นางสาวพรรษชลปรีหะจินดา
83
373721318
เด็กหญิงพุธิตาขำสุทธิ์
/
เด็กหญิงพุธิตาขำสุทธิ์
13721318
เด็กหญิงพุธิตาขำสุทธิ์
84
383821319
นางสาวไพลินงามขำ
/
นางสาวไพลินงามขำ
13821319
นางสาวไพลินงามขำ
85
393921320
นางสาวภควดีสุโภภาค
/
นางสาวภควดีสุโภภาค
13921320
นางสาวภควดีสุโภภาค
86
404021321
เด็กหญิงมรกตตรีวงษ์
/
เด็กหญิงมรกตตรีวงษ์
14021321
เด็กหญิงมรกตตรีวงษ์
87
414121322
เด็กหญิงรัชดาอาญาเมือง
/
เด็กหญิงรัชดาอาญาเมือง
04121322
เด็กหญิงรัชดาอาญาเมือง
88
424221323
เด็กหญิงสุดารัตน์เนตรวิเชียร
/
เด็กหญิงสุดารัตน์เนตรวิเชียร
14221323
เด็กหญิงสุดารัตน์เนตรวิเชียร
89
434321324
นางสาวสุภาพรสุขพญา
/
นางสาวสุภาพรสุขพญา
14321324
นางสาวสุภาพรสุขพญา
90
444421325
เด็กหญิงอัจฉราวดีเรืองฤทธิ์
/
เด็กหญิงอัจฉราวดีเรืองฤทธิ์
04421325
เด็กหญิงอัจฉราวดีเรืองฤทธิ์
91
454522581
เด็กหญิงณัฏฐนันท์กลัดทอง
/
เด็กหญิงณัฏฐนันท์กลัดทอง
04522581
เด็กหญิงณัฏฐนันท์กลัดทอง
92
464622582
เด็กหญิงมลธิยาไพนอก
/
เด็กหญิงมลธิยาไพนอก
04622582
เด็กหญิงมลธิยาไพนอก
93
474722583
นางสาววราภรณ์คำแสน
/
นางสาววราภรณ์คำแสน
04722583
นางสาววราภรณ์คำแสน
94
0
95
0
96
33
97
98
99
3ทับ3เลขที่เลขประจำตัวชื่อ31 ต.ค. 62
7 พ.ย. กีฬาสี
14 พ.ย. 62
21 พ.ย.ค่ายลส
28 พ.ย. 2562
ชื่อหยุด 512 ธ.ค. 6219 ธ.ค. 6226ธครวม3/3เลขประจำตัวชื่อ
100
1121326
นายกฤษณัยแสนศิริโรจน์
ลาออก
นายกฤษณัยแสนศิริโรจน์
0121326
นายกฤษณัยแสนศิริโรจน์
ลาออก
Loading...