ABCDE
1
流水拼音漢字備註討論
2
2515bai2-loo7䆀路khoguan
3
2516bai2-tsai5䆀才khoguan
4
2517bai2-tshiu2䆀手khoguan
5
2518bai2-tshiu2-a2䆀手仔khoguan
6
2519bai2-tshiu2-ping5䆀手爿khoguan
7
2520bai5khoguan
8
2521bai5khoguan
9
2522bai5khoguan
10
2523bai5-bak8眉目文音bi5-bok8khoguan
11
2524bai5-biat8埋滅khoguan
12
2525bai5-bing5埋名khoguan
13
2526bai5-but8埋沒khoguan
14
2527bai5-hiah8眉額khoguan
15
2528bai5-hok8埋伏khoguan
16
2529bai5-siat埋設khoguan
17
2530bai5-thoo5埋頭khoguan: 來自台日典,註明文語,例句:埋頭不出 bai5-thoo5 put tshut。網路版錯寫做白話音
18
2531bai5-thau5眉頭
19
2532bai5-tsong3埋葬
20
2533bai5-tsong3-i埋葬伊khoguan: 應該會使刪除
21
2534bai5-tsong5埋藏
22
2535bai5-tsong7埋葬khoguan: 「葬」錯音,這條著刪除
23
2537bai5-uan3埋怨
24
2538bai7-meh8覓脈
25
2539bai7-penn7覓病
26
2540bai7-pinn7覓病
27
2541bai7-song覓喪
28
2543bai7-tsing3覓症
29
2544bak
30
2560bak8
31
2561bak8
32
2562bak8
33
2563bak8
34
2564bak8-a2-io5目仔窯
35
2565bak8-ah8墨盒
36
2566bak8-ang5墨紅
37
2568bak8-au7目後
38
2569bak8-bah目肉
39
2570bak8-bai5目眉
40
2571bak8-bai5-be2目眉尾
41
2572bak8-bai5-bue2目眉尾
42
2573bak8-bai5-mng5目眉毛
43
2574bak8-bai5-sim目眉心
44
2575bak8-bai5-thau5目眉頭
45
2576bak8-bak8墨墨
46
2578bak8-be2目尾
47
2579bak8-be2-thua目尾拖
48
2581bak8-bue2目尾
49
2582bak8-bun5目紋
50
2583bak8-e3目翳
51
2584bak8-e7目下
52
2585bak8-gin5目睨khoguan: 凝 => 睨
53
2586bak8-hai2墨海
54
2587bak8-ham目蚶
55
2588bak8-hue2目火khoguan: he2 => hue2 改用優勢腔
56
2589bak8-hi5墨魚
57
2590bak8-hi5-ian墨魚煙
58
2591bak8-hi5-khak墨魚殼
59
2592bak8-hin5目眩
60
2593bak8-hinn7墨硯
61
2595bak8-hinn7-puann5墨硯盤
62
2596bak8-hiunn木香
63
2597bak8-hu5墨魚
64
2598bak8-hue目花
65
2600bak8-hue2目●臺日用字拍袂出來
66
2601bak8-hue2-bak8-hinn7目●目●臺日用字拍袂出來
67
2602bak8-hue2-bak8-tak目●目觸臺日用字拍袂出來
68
2599bak8-hue-hinn7-tang7目花耳重
69
2603bak8-ioh8目藥
70
2604bak8-iu5目油
71
2605bak8-iu5-tshiu7木油樹
72
2606bak8-kak目角
73
2607bak8-kang木工
74
2609bak8-kang3目降
75
2608bak8-kang-thau5木工頭
76
2610bak8-kau2-tsiam目狗針khoguan: 教典「目狗針」,應該是「目垢針」,暫時無改
77
2611bak8-ke3墨架
78
2612bak8-ke3木架
79
2613bak8-khang目空
80
2617bak8-khang2目孔臺日有這條目孔khang2
81
2621bak8-khang2-khu7目孔臼
82
2622bak8-khang2-tshiah目孔赤
83
2615bak8-khang-se3目空細
84
2616bak8-khang-sue3目空細
85
2624bak8-khong2目孔一種魚
86
2619bak8-khong2-hi5目孔魚
87
2620bak8-khong2-hu5目孔魚
88
2625bak8-khoo目箍
89
2627bak8-kiah8木屐
90
2628bak8-kiah8-hinn7木屐耳
91
2629bak8-kiah8-tah木屐搭
92
2630bak8-kiah8-thah木屐塔
93
2631bak8-kiah8-tseh木屐節
94
2632bak8-kiann3目鏡
95
2633bak8-kiann3-hang5目鏡行
96
2634bak8-kiann3-jin5目鏡仁
97
2635bak8-kiann3-khing目鏡框
98
2636bak8-kiann3-te7目鏡袋
99
2637bak8-kiann3-tsua5目鏡蛇
100
2638bak8-kik-tsia2目擊者