สิ่งก่อสร้างอื่นๆ 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
ชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด(ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.)
แบบสิ่งก่อสร้างที่เสนอขอ (เงื่อนไข:มีขาดแคลนตามความจำเป็น และต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 40 คน ถึงจะสามารถขอได้)
จำนวนหน่วย
หน่วย
ราคารวมค่า FactorF (บาท)
2
10/10/2017, 9:00:22
นางสาวสมพิศ พวงไพบูลย์
085-0272652
260346 บ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย
76
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
100เมตร238,000
3
10/10/2017, 9:45:29นายบุญเชิด คุณมาศ899480999260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง94
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
320เมตร994,700
4
10/10/2017, 10:22:26นายบุญเชิด คุณมาศ899480999260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง94รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF583เมตร2,333,500
5
10/10/2017, 10:48:50
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย162รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3270บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท450เมตร1471500
6
10/10/2017, 11:06:44
นายสมศรี ดวงประสิทธิ์
873189769
260332 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา เขาคอก ประโคนชัย
208รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF125เมตร501714
7
10/10/2017, 11:10:22
นายสมศรี ดวงประสิทธิ์
873189769
260332 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา เขาคอก ประโคนชัย
208รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF125เมตร501700
8
10/10/2017, 12:49:41
นายอนันต์ ราชประโคน
994587510
260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
123รั้วลวดหนามขนาด7เส้น ราคาต่อหน่วย 260.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท400เมตร135969.6
9
10/10/2017, 13:11:17
นางสิริวัฒน์ ลือนาม
871888024
260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง
210รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF260เมตร1043566.68
10
10/10/2017, 13:13:45
นางสิริวัฒน์ ลือนาม
871888024
260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง
210
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
280เมตร684555
11
10/10/2017, 13:31:29นายอานนท์ กันรัมย์898031064260134 บ้านโคกสูง ศรีภูมิ กระสัง202รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3270บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท200เมตร853797
12
10/10/2017, 13:34:55นายอานนท์ กันรัมย์898031064260134 บ้านโคกสูง ศรีภูมิ กระสัง202
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
160เมตร390605
13
10/10/2017, 13:51:17
นายวิโรจน์ สุมาลุย์
061-1057622
260386 บ้านห้วยเสลา หนองบอน ประโคนชัย
264รั้วลวดหนามขนาด9เส้น ราคาต่อหน่วย 270.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท240เมตร84719.52
14
10/10/2017, 14:22:17นายปิยะ อาญาเมือง872606320
260385 บ้านหนองบอนวิทยา หนองบอน ประโคนชัย
93
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
97เมตร237149.286
15
10/10/2017, 14:25:00นายปิยะ อาญาเมือง872606320
260385 บ้านหนองบอนวิทยา หนองบอน ประโคนชัย
93รั้วลวดหนามขนาด9เส้น ราคาต่อหน่วย 270.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท190เมตร67069.62
16
10/10/2017, 14:54:14
นายสันติ เพ็งเล็งดี
910205753
260348 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี โคกมะขาม ประโคนชัย
72
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
90เมตร280,000
17
10/10/2017, 15:39:28
นายวิรัตน์ จันทร์เทศ
619612994
260290 บ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด
112รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF100เมตร1.3074
18
10/10/2017, 21:35:58นางพัชราภรณ์ วันดี087-9547828
260141 บ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง
104
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
100 เมตรเมตร311,170.00
19
11/10/2017, 4:14:00
นายพิสณห์ เนตรประโคน
084-8887857
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
52รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF100เมตร400000
20
11/10/2017, 4:19:44
นายพิสณห์ เนตรประโคน
084-8887857
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
52
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง3.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1470บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
40เมตร76875.2
21
11/10/2017, 7:48:35
นายอนุชิต เชาว์มะเริง
933204498
260298 ชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด
418แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก ราคาต่อหน่วย 2,910.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท300เมตร1141360.2
22
12/10/2017, 12:35:52นางนภา แนประโคน085-3122660
260347 บ้านหนองอาแมะ โคกมะขาม ประโคนชัย
141
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
150เมตร465,956
23
12/10/2017, 19:25:08นายชอบ สำนักนิตย์868757275
260109 บ้านกุดใหญ่ หนองเต็ง กระสัง
26รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF120เมตร483200
24
12/10/2017, 19:31:02นายสุรเดช สิงห์หาร879669901260155 บ้านชำแระ หนองเต็ง กระสัง22รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF120เมตร483200
25
12/10/2017, 20:28:26นายประพฤติ เยรัมย์934180160
260152 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
102รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF150เมตร462000
26
13/10/2017, 6:40:16
นางอรนภา อนุสิทธิวงศ์
087-0795249
260338 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ละเวี้ย ประโคนชัย
500 คน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
115เมตร348229
27
13/10/2017, 10:29:54นายแสน กังประโคน089-2837323
260366 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย
194รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF100 เมตรเมตร308,000 บาท
28
13/10/2017, 11:56:50นางวิชชุดา พูนมา086-0815506
260333 บ้านหนองตะโก เขาคอก ประโคนชัย
110
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
300เมตร933,483.60
29
13/10/2017, 12:03:21นายมานพ ลีประโคน083-0586057
260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
242รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF150เมตร587,941.20
30
13/10/2017, 15:27:43
นางสาวสมศรี เนาว์ประโคน
956010907260135 บ้านลำดวน ลำดวน กระสัง431รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF150เมตร604018.8
31
13/10/2017, 18:42:38
นายคงศักดิ์ เสาวกูล
903751797
260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
227แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก ราคาต่อหน่วย 2,910.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาทเมตรเมตร9700
32
13/10/2017, 19:34:29
นายคงศักดิ์ เสาวกูล
903751797
260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
227
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง3.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1470บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
80เมตร1900
33
13/10/2017, 19:37:55
นายคงศักดิ์ เสาวกูล
903751797
260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
227
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง3.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1470บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
80เมตร153,750
34
13/10/2017, 19:40:04
นายคงศักดิ์ เสาวกูล
903751797
260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
227แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก ราคาต่อหน่วย 2,910.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท180เมตร683,559
35
13/10/2017, 19:41:44
นายคงศักดิ์ เสาวกูล
903751797
260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
227รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF200เมตร801,270
36
13/10/2017, 20:10:51
นายประชุม กลมประโคน
098-819-9415
260276 บ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด บ้านกรวด
135รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF50เมตร153500
37
13/10/2017, 20:20:01
นายประชุม กลมประโคน
098-819-9415
260276 บ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด บ้านกรวด
135แบบรางระบายน้ำฝาเหล็ก ราคาต่อหน่วย 2,910.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท40เมตร116400
38
13/10/2017, 21:47:21
นายสุรัตน์ สุขสำราญ
962589837
260100 บ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสัง
103
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
70เมตร126,490
39
13/10/2017, 21:58:49
นายสุรัตน์ สุขสำราญ
962589837
260100 บ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสัง
103รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF200เมตร614,000
40
15/10/2017, 23:22:03
นางสาวศรินญา หรีกประโคน
858565868
260382 บ้านหนองม่วงพัฒนา บ้านไทร ประโคนชัย
78
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
250เมตร595000
41
16/10/2017, 11:07:03
นายจิรพัฒน์ เทียมศักดิ์
817255538
260368 บ้านหนองร้าน จรเข้มาก ประโคนชัย
149
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
200เมตร488967
42
16/10/2017, 11:58:17
นางณิชกานต์ แจ้งประโคน
895795813260272 บ้านตาอี บ้านกรวด บ้านกรวด133
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง6.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2750บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
100เมตร359,535.00 บาท
43
16/10/2017, 20:41:41นางกฤษณา นพรัตน์093-0753624
260355 บ้านกะโดนหนองยาง ไพศาล ประโคนชัย
184 คนถังน้ำค.ส.ล.9/9 ราคาต่อหน่วย 274700 บาท1ถัง118,600 บาท
44
17/10/2017, 14:37:53นายศรชัย สุทธิ086-2421546
260340 บ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย ประโคนชัย
306
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
300เมตร732100
45
17/10/2017, 16:37:38นางสาวนิยม ปุยะติ089-2822842260344 บ้านบ่อดิน ไพศาล ประโคนชัย62
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง6.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2750บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
60เมตร165,000
46
18/10/2017, 12:34:18
นางสาวพรรณทิวา สินใหม่
884653688260715 บ้านดวน ห้วยราช ห้วยราช86
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง6.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2750บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
23 เมตรเมตร86200
47
18/10/2017, 12:34:19นายกรีฑาพล แสนคำ933200756
260336 บ้านโนนศิลา เขาคอก ประโคนชัย
49
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
120เมตร293,380.56
48
19/10/2017, 7:46:09นายอมรรัตน์ โมคกุล083-3652107
260273 บ้านโคกยาง บ้านกรวด บ้านกรวด
208
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง6.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2750บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
150เมตร539,302.50
49
19/10/2017, 7:47:36นายอมรรัตน์ โมคกุล083-3652107
260273 บ้านโคกยาง บ้านกรวด บ้านกรวด
208รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF150เมตร602,057.70
50
19/10/2017, 11:30:11
นางจารุวรรณ เนตรประโคน
093-3208397
260339 บ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย
132รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3260บาท/เมตรไม่รวมFactorF210เมตร895,046.04
51
19/10/2017, 13:29:30
นางอรนภา อนุสิทธิวงศ์
087-0795249
260338 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ละเวี้ย ประโคนชัย
500รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF356เมตร1390849
52
20/10/2017, 9:26:08นายนรินทร์ กะฐินสี862563160
260291 บ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวด
263
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
60เมตร181000
53
20/10/2017, 9:51:15นายอรรณพ เวชไธสง946046569
260703 อนุบาลบ้านสะเดา สะเดา พลับพลาชัย
402
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
100เมตร187000
54
20/10/2017, 12:26:39นายแสน กังประโคน089-2837323
260366 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย
194แบบรางระบายน้ำฝาเปิด ราคาต่อหน่วย 1,370.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท100เมตร180000
55
20/10/2017, 13:51:45
นายภิรมย์ แสงพระเวทย์
811204593
260315 เพียงหลวง2 สายตะกู บ้านกรวด
155
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
250เมตร776400
56
20/10/2017, 13:54:34
นายภิรมย์ แสงพระเวทย์
811204593
260315 เพียงหลวง2 สายตะกู บ้านกรวด
155รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF210เมตร844000
57
20/10/2017, 14:26:36
นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์
081-9990307
260314 กองทัพบกอุปถัมภ์ สายตะกู บ้านกรวด
117รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF110เมตร441500
58
20/10/2017, 14:27:56
นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์
081-9990307
260314 กองทัพบกอุปถัมภ์ สายตะกู บ้านกรวด
117
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
165เมตร513400
59
21/10/2017, 12:58:47
นายนิเวศน์ เมืองไทย
093-0812072
260360 บ้านหนองกระต่าย ประทัดบุ ประโคนชัย
62 คน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
110เมตร341,000 บาท
60
21/10/2017, 16:22:20นางพิกุล นันทะศรี801614674
260309 นิคมสร้างตนเอง8 จันทบเพชร บ้านกรวด
153
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง6.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2750บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
500เมตร1797675
61
22/10/2017, 8:27:49นายทินกร ศูนย์ตรง089-5846419
260310 บ้านนิคมสายโท8 จันทบเพชร บ้านกรวด
76
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
60เมตร181000
62
22/10/2017, 12:36:09
นางเพ็ญประกาย สุขสังข์
064-2320855
260720 วัดบ้านสวายจีกน้อย สนวน ห้วยราช
134รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3080บาท/เมตรไม่รวมFactorF65เมตร261,741.48
63
22/10/2017, 21:11:30
นายประสิทธิ์ สระหอม
085-4908287260323 บ้านเขว้า ปังกู ประโคนชัย119
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
100เมตร244400
64
22/10/2017, 21:34:10
นายประสิทธิ์ สระหอม
085-4908287260323 บ้านเขว้า ปังกู ประโคนชัย119รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF160เมตร642100
65
24/10/2017, 11:11:07ศุภิสรา ขันโสม973249451
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
463รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF200เมตร802743
66
24/10/2017, 11:13:03ศุภิสรา ขันโสม973249451
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
463
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง6.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2750บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
200เมตร719070
67
24/10/2017, 13:57:04
นางปิยนันท์ หรีกประโคน
898457686
260150 บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์) บ้านปรือ กระสัง
76
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
250เมตร467,500
68
24/10/2017, 14:43:37
นายวุฒิไกร เรือนไธสง
087-9580990260358 บ้านเก็ม โคกย่าง ประโคนชัย104
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
185เมตร456,767.22
69
24/10/2017, 17:33:42นายวรพจน์ สุรศร813541532
260313 บ้านนิคมสายโท12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด
68รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF50เมตร153,500
70
24/10/2017, 18:54:30นายอดิศร ศรีชัยชนะ811842673
260279 บ้านปราสาททอง ปราสาท บ้านกรวด
97รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3270บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท250เมตร595000
71
24/10/2017, 21:27:54
นางสาวนริศรา พุ่มพวง
089-8476542
260378 บ้านโคกกี่ บ้านไทร ประโคนชัย
60
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
100เมตร187,000
72
24/10/2017, 21:30:18
นางสาวนริศรา พุ่มพวง
089-8476542
260383 บ้านโคกรัง โคกตูม ประโคนชัย
142
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
100เมตร238,000
73
24/10/2017, 21:31:55
นางสาวนริศรา พุ่มพวง
089-8476542
260383 บ้านโคกรัง โคกตูม ประโคนชัย
142รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF100เมตร307,000
74
24/10/2017, 22:07:54นางสาวนาฏยา ทัตสอย095-4153242
260376 วัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย
177ถังน้ำค.ส.ล.9/9 ราคาต่อหน่วย 274700 บาท1ถัง274,700
75
24/10/2017, 22:14:05นางสาวนาฏยา ทัตสอย954153242
260376 วัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย
177รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF80เมตร321,000
76
24/10/2017, 22:16:19นางสาวนาฏยา ทัตสอย095-4153242
260376 วัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย
177แบบรางระบายน้ำแบบรางวี(ไม่มีฝาปิด) ราคาต่อหน่วย 990.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท40เมตร51,700
77
25/10/2017, 3:32:39ไชยพงศ์ กล้าหาญ818796817
260331 บ้านโคกกลอย เขาคอก ประโคนชัย
273
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
150เมตร466,741.80
78
25/10/2017, 9:14:27นายประกอบ ปานทอง083-1274497
260330 บ้านเขาคอก เขาคอก ประโคนชัย
298รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF850เมตร3070
79
25/10/2017, 9:16:48นายประกอบ ปานทอง083-1274497
260330 บ้านเขาคอก เขาคอก ประโคนชัย
298
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง4.00เมตร ราคาต่อหน่วย 1870บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
400เมตร1870
80
25/10/2017, 9:22:09นายโสภณ ศรีวรรณะ088-5990313
260293 บ้านสายตรี16 หนองไม้งาม บ้านกรวด
94
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
100เมตร311,100.00
81
25/10/2017, 9:56:18
ว่าที่ร.ต.พัฒนา นพตลุง
081 8786176
260320 วัดแจ้ง(เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย ประโคนชัย
312รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF65เมตร260800
82
25/10/2017, 10:11:36
นางสาวศุธดา การกระสัง
862555550260724 วัดบ้านใหม่ สามแวง ห้วยราช241รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF100เมตร401300
83
25/10/2017, 10:13:22
นางสันทนีย์ หมั่นดี
083-4644994260721 วัดบ้านสนวน สนวน ห้วยราช329รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF125เมตร500,000
84
25/10/2017, 10:41:47
นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์
089-7171019
260324 บ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์) ปังกู ประโคนชัย
230
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
500เมตร1,555.806.00
85
25/10/2017, 10:51:45
นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์
089-7171019
260324 บ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์) ปังกู ประโคนชัย
230รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF200เมตร802,743.60
86
25/10/2017, 11:06:54
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย403
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
350เมตร833000
87
25/10/2017, 11:07:43
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย403รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3270บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท300เมตร981000
88
25/10/2017, 12:26:39
นายจำเนียร แก่ประโคน
091-0122210
260301 บ้านเขาดินเหนือ เขาดินเหนือ บ้านกรวด
127
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา0.12เมตรกว้าง5.00เมตร ราคาต่อหน่วย 2380บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท
138เมตร429400
89
25/10/2017, 12:29:11
นายจำเนียร แก่ประโคน
091-0122210
260301 บ้านเขาดินเหนือ เขาดินเหนือ บ้านกรวด
127รั้วลวดหนามขนาด7เส้น ราคาต่อหน่วย 260.00บาท/เมตรไม่รวมFactorF บาท373เมตร126700
90
25/10/2017, 19:10:18
นายอนุพงษ์ ต้นเสมอไทย
939145620
260371 บ้านหนองบอน แสลงโทน ประโคนชัย
166รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF695เมตร2780000
91
25/10/2017, 20:17:15
นายสมควร คลังสูงเนิน
641455328
260312 นิคมพัฒนาสายโท11 สายตะกู บ้านกรวด
294รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ราคาต่อหน่วย 3070บาท/เมตรไม่รวมFactorF500เมตร2,006,850
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
 
 
Main menu