תקציב קשר עם הבוחר 2017 פירוט מלא ומקיף מטעם "שקוף"
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHILMOPQRTUVW
1
הזמנה פנימיתשם לשכההאם יש הוצאות שכר דירה?האם הוא שר או ח"כמפלגהאופוזיציה/קואליציהמכהן?סעיף הוצאהשם סעיף הוצאההאם יש לשכה חיצונית?שם חשבון ההיסטתאריך מסמךשנת ההוצאהחודש ההוצאהערך מטבע תנועהקטגורית הוצאותהערותקשר עם הבוחרטקסט של כותרת מסמך
6699
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800450עיתונים יומיים וקטעילאעיתון מקור ראשון שותפות מוגבלת2/18/201720172877.79מינוי לעיתוןמקור ראשוןתפעולימנוי 2017-סמוטריץ'
8547
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן40004100שכר עבודה בלתי צמיתלאשכר עבודה בלתי צמית10/23/20172017104,302.14העסקת יועצים פרלמנטרים לשעברתפעוליחפיפה - סמוטריץ בצלאל
8549
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41700250תחזוקת תוכנהלאפרי אסף בנימין4/4/2017201744,855.50ניו מדיה כלליקשר דיגיטליצילום ועריכת ווידאו בצלאל
8550
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41700250תחזוקת תוכנהלאבומרנג - נלחמים למען ישראל (ע"ר)6/4/2017201761,300.00ניו מדיה כלליקשר דיגיטליתרגום וכתוביות _בצלאל סמו
8551
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41700250תחזוקת תוכנהלאבומרנג - נלחמים למען ישראל (ע"ר)6/4/2017201761,500.00ניו מדיה כלליקשר דיגיטליהפקת סרטון_בצלאל סמוטריץ'
8552
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41700250תחזוקת תוכנהלאסמוטריץ בצלאל יואל9/13/201720179100.16פייסבוקקשר דיגיטליפייסבוק 10-13.9.17
8553
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41700250תחזוקת תוכנהלאסמוטריץ בצלאל יואל9/19/201720179200.17פייסבוקקשר דיגיטליפייסבוק 13-19.9.2017
8554
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41700250תחזוקת תוכנהלאסמוטריץ בצלאל יואל9/30/201720179341.14פייסבוקקשר דיגיטליפייסבוק 18-30.9.17
8555
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41700250תחזוקת תוכנהלאוינר אמנון11/8/20172017118,775.00ניו מדיה כלליקשר דיגיטלימקדמה על הפקת 3 סרטים
8556
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41700250תחזוקת תוכנהלאפרי אסף בנימין10/3/20172017104,972.50ניו מדיה כלליקשר דיגיטליצילום ועריכה- בצלאל סמוטר
8557
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41700250תחזוקת תוכנהלאפרץ דניאל שלמה12/20/20172017123,456.00אתר אינטרנטקשר דיגיטליהקמת אתר- בצלאל סמוטריץ
8558
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים3/22/2017201739.93ציוד משרדיתפעולי
8559
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים3/22/20172017315.79ציוד משרדיתפעולי
8560
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים3/22/20172017358.90ציוד משרדיתפעולי
8561
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים3/22/20172017359.44ציוד משרדיתפעולי
8562
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים3/22/20172017311.66ציוד משרדיתפעולי
8564
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאסמוטריץ בצלאל יואל2/9/201720172349.00רכש ניידים וציוד היקפיתפעוליכיסוי לנייד
8565
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאסמוטריץ בצלאל יואל10/23/2017201710178.00רכש ניידים וציוד היקפיתפעולימעמד לסלולר לרכב
8566
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאהלוי שריה11/21/201720171150.00ציוד משרדיתפעוליעדכון מכתבים- בצלאל סמוטר
8567
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאסמוטריץ בצלאל יואל11/21/2017201711250.00רכש ניידים וציוד היקפיתפעולימגן מסך וכיסוי לנייד- סמו
8568
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים11/5/201720171158.21ציוד משרדיתפעוליעדיאל מהצרי- ע.פ סמוטריץ
8569
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים11/6/2017201711325.00ציוד משרדיתפעולי
8570
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים11/6/20172017114.28ציוד משרדיתפעולי
8571
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים11/6/201720171156.07ציוד משרדיתפעולי
8572
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800000ציוד משרדי ושונותלאמלאי פריטים כלליים11/6/201720171155.61ציוד משרדיתפעולי
8573
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800100תרגומים והדפסותלאתרגומים והדפסות3/31/20172017322.35הדפסות ח"כיםתפעוליפ.יומן בית דפוס 3/17
8574
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800100תרגומים והדפסותלאתרגומים והדפסות9/12/2017201798.75הדפסות ח"כיםתפעוליהדפסות חכ"ים 6-9/17
8575
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800100תרגומים והדפסותלאתרגומים והדפסות11/29/2017201711270.10הדפסות ח"כיםתפעוליפ.יומן בית דפוס 10-11.17
8576
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800200דואר ומשלוחיםלאדואר ומשלוחים7/31/20172017711.30דיוור רגילתפעוליפקודת יומן דואר 7/17
8577
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800200דואר ומשלוחיםלאדואר ומשלוחים11/30/20172017118,250.00דיוור לקשר עם הציבורקשר ישיר עם הבוחרפקודת יומן דואר 11//17
8578
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800200דואר ומשלוחיםלאדואר ומשלוחים12/25/20172017129,165.00דיוור לקשר עם הציבורקשר ישיר עם הבוחרפקודת יומן דואר 12/17
8579
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים1/1/20172017158.44הוצאות תקשורתתפעוליפלאפון 12/16
8580
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים2/1/20172017258.44הוצאות תקשורתתפעוליפלאפון 1/17
8581
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים3/1/201720173377.43הוצאות תקשורתתפעוליפלאפון 2/17
8582
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים4/1/20172017463.44הוצאות תקשורתתפעוליפלאפון 3/17
8583
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים5/1/201720175377.43הוצאות תקשורתתפעוליפלאפון 4/17
8584
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים6/1/20172017658.44הוצאות תקשורתתפעוליפלאפון 5/2017
8585
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים7/1/20172017758.44הוצאות תקשורתתפעוליפלאפון 6/17
8586
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים8/1/20172017858.44הוצאות תקשורתתפעוליפקודת יומן סלולר 7/17
8587
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים9/1/20172017958.44הוצאות תקשורתתפעוליפקודת יומן פלאפון 8/2017
8588
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים10/1/201720171060.84הוצאות תקשורתתפעוליפקודת יומן סלולר 9/17.
8589
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים11/1/201720171158.44הוצאות תקשורתתפעוליפקודת יומן סלולר 10/17
8590
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800260פלאפוניםלאטלפונים ניידים12/1/201720171258.44הוצאות תקשורתתפעוליפקודת יומן סלולר 11/17
8591
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800300אירוח וכיבודיםלאסמוטריץ בצלאל יואל7/11/2017201771,780.82כיבוד כלליתפעוליכיבוד
8592
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800300אירוח וכיבודיםלאסמוטריץ בצלאל יואל10/26/2017201710595.00כיבוד כלליתפעוליכיבוד
8593
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן41800300אירוח וכיבודיםלאסמוטריץ בצלאל יואל9/12/201720179411.30כיבוד כלליתפעוליכיבוד
8596
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן44000000פרסומיםלאמנחמוב בן ציון12/27/201720171223,400.00ניו מדיה כלליקשר דיגיטליSMS- בצלאל סמוטריץ
8597
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן44000080יחסי ציבורלאאגודת העיתונאים בתל אביב11/9/2017201711388.89מפגשים עם הציבורקשר ישיר עם הבוחרהשכרת אולם רון 12.11.17
8598
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן45000030הוצאות שונות - נכסיםלא12/25/20172017124,227.43רכש ניידים וציוד היקפיניידתפעולינייד HP EliteBook 840 G4
8601
0200B0100225ת. לשכה סמוטריץ בצלאל לאח"כהבית היהודיקואליציהכן12000050ריהוט וציוד משרדילאסמוטריץ בצלאל יואל11/21/20172017112,808.00רכש ניידים וציוד היקפיסמסונגתפעוליסמסונג גלקסי 64GB S8
10822
84,848
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
1ת. לשכה אלהרר קאריןביגל רפאלה
10835
2ת. לשכה כהן מאירביגל רפאלה
10836
3ת. לשכה לביא עליזהביגל רפאלה
10837
4ת. לשכה לוי מיקיביגל רפאלה
10838
5ת. לשכה עמאר חמדביגל רפאלה
10839
6ת. לשכה סוויד רויטל ביגל רפאלה
10840
7ת. לשכה סמוטריץ בצלאל ביגל רפאלה
10841
8ת. לשכה רגב מיריפרופ' שטרסברג שרותי רפואה וייעוץ בע
10842
9ת. לשכה שקד איילתלי-עדי ושיריון בע"מ
10843
10ת. לשכה בן ראובן אייל הדרכה והשתלמות - עוב
10844
11ת. לשכה ברקו ענת גרינשפן לימור טובה
10845
12ת. לשכה יוגב מוטיברליץ (ישראל) בע"מ
10846
ת. לשכה לוי מיקיהדרכה והשתלמות
Loading...