ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Merit badgesLinksFirst NameLast NameE-mailphonePID #YPT DateMBC Date
2
American Business
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/American_Business.pdf
BarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
3
American Cultures
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/American_Cultures.pdf
4
American Heritage
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/American_Heritage.pdf
BrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
5
American Labor
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/American_Labor.pdf
BarryBloch
bbloch@ncdoj.gov
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
6
Animal Science
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Animal_Science.pdf
7
Animationhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Animation.pdf
8
Archaeologyhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Archaeology.pdf
9
Archeryhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Archery.pdf
10
Architecturehttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Architecture.pdf
11
Arthttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Art.pdf
12
Astronomyhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Astronomy.pdf
13
Athleticshttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Athletics.pdfBarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
14
Automotive Maintenance
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Automotive_Maintenance.pdf
JoePerkins
jperkins110@gmail.com
13050362807/09/201809/25/2015
15
Aviationhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Aviation.pdf
16
Backpackinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Backpacking.pdfR. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
17
Backpackinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Backpacking.pdfA. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
18
Backpackinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Backpacking.pdfJoePerkins
jperkins110@gmail.com
13050362807/09/201809/25/2015
19
Basketryhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Basketry.pdf
20
Bird Studyhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Bird_Study.pdfRichardBrooks
rbrooks009@aol.com
13175528106/12/201802/22/2016
21
Bird Studyhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Bird_Study.pdfWilliamFreund
chip.freund.nc@gmail.com
120514622703/21/201807/12/2011
22
Buglinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Bugling.pdf
23
Camping*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Camping.pdfR. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
24
Camping*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Camping.pdfWilliamFreund
chip.freund.nc@gmail.com
120514622703/21/201807/12/2011
25
Camping*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Camping.pdfJohnRehbock
jrehbock@nc.rr.com
11257589605/09/201802/23/2012
26
Camping*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Camping.pdfA. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
27
Camping*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Camping.pdfBrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
28
Canoeinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Canoeing.pdf
29
Chemistryhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Chemistry.pdf
30
Chesshttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Chess.pdfChristopherBrewer
31
Citizenship in the Community*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Community.pdf
BarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
32
Citizenship in the Community*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Community.pdf
R. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
33
Citizenship in the Community*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Community.pdf
GrahamWilson
gwilson@prstreet.com
11197710203/30/201807/11/2016
34
Citizenship in the Community*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Community.pdf
A. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
35
Citizenship in the Community*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Community.pdf
BrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
36
Citizenship in the Nation*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Nation.pdf
BarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
37
Citizenship in the Nation*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Nation.pdf
R. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
38
Citizenship in the Nation*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Nation.pdf
GrahamWilson
gwilson@prstreet.com
11197710203/30/201807/11/2016
39
Citizenship in the Nation*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Nation.pdf
A. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
40
Citizenship in the Nation*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_Nation.pdf
BrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
41
Citizenship in the World*#
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_World.pdf
BarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
42
Citizenship in the World*#
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_World.pdf
R. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
43
Citizenship in the World*#
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_World.pdf
GrahamWilson
gwilson@prstreet.com
11197710203/30/201807/11/2016
44
Citizenship in the World*#
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_World.pdf
A. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
45
Citizenship in the World*#
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Citizenship_in_the_World.pdf
BrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
46
Climbinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Climbing.pdf
47
Coin Collecting
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Coin_Collecting.pdf
48
Collectionshttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Collections.pdfBarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
49
Communications*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Communication.pdf
BarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
50
Communications*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Communication.pdf
R. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
51
Communications*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Communication.pdf
GrahamWilson
gwilson@prstreet.com
11197710203/30/201807/11/2016
52
Communications*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Communication.pdf
A. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
53
Communications*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Communication.pdf
BrianMcDonald
bmccd67@yahoo.com
12471448006/26/201807/11/2016
54
Communications*
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Communication.pdf
BrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
55
Composite Materials
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Composite_Materials.pdf
56
Cooking*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Cooking_2016.pdfRichardPitts
richardpitts@hotmail.com
919-656-679613357450812/30/201912/30/2019
57
Cooking*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Cooking_2016.pdfBarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
58
Cooking*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Cooking_2016.pdfR. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
59
Cooking*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Cooking_2016.pdfWilliamFreund
chip.freund.nc@gmail.com
120514622703/21/201807/12/2011
60
Cooking*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Cooking_2016.pdfJohnRehbock
jrehbock@nc.rr.com
11257589605/09/201802/23/2012
61
Cooking*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Cooking_2016.pdfJoePerkins
jperkins110@gmail.com
13050362807/09/201809/25/2015
62
Cooking*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Cooking_2016.pdfBrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
63
Crime Prevention
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Crime_Prevention.pdf
BarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
64
Cycling**https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Cycling.pdfChristopherAngell
chris.angell@ieee.org
13175526608/11/201808/11/2018
65
Dentistryhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Dentistry.pdfRichardBrooks
rbrooks009@aol.com
13175528106/12/201802/22/2016
66
Digital Technilogy
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Digital_Technology.pdf
BrianMcDonald
bmccd67@yahoo.com
12471448006/26/201807/11/2016
67
Disabilities Awarness
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Disabilities_Awareness.pdf
BrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
68
Dog Carehttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Dog_Care.pdfRichardBrooks
rbrooks009@aol.com
13175528106/12/201802/22/2016
69
Draftinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Drafting.pdf
70
Electricityhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Electricity.pdfA. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
71
Electronicshttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Electronics.pdfChristopherAngell
chris.angell@ieee.org
13175526608/11/201808/11/2018
72
Emergency Preparedness***
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Emergency_Preparedness.pdf
R. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
73
Emergency Preparedness***
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Emergency_Preparedness.pdf
JohnRehbock
jrehbock@nc.rr.com
11257589605/09/201802/23/2012
74
Emergency Preparedness***
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Emergency_Preparedness.pdf
A. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
75
Emergency Preparedness***
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Emergency_Preparedness.pdf
BrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
76
Energyhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Energy.pdf
77
Engineeringhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Engineering.pdf
78
Enterpreneurship
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Entrepreneurship.pdf
BarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
79
Environmental Science****#
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Environmental_Science.pdf
WilliamFreund
chip.freund.nc@gmail.com
120514622703/21/201807/12/2011
80
Family Life*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Family_Life.pdfBarryBloch
bearhb@netzero.net
919-280-148211323305205/20/201802/23/2012
81
Family Life*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Family_Life.pdfR. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
82
Family Life*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Family_Life.pdfA. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
83
Family Life*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Family_Life.pdfBrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
84
Farm Mechanics
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Farm_Mechanics.pdf
85
Fingerprintinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Fingerprinting.pdfJamesLathan
jim.lathan65@gmail.com
919-357-806012634954207/03/201804/23/2019
86
Fire Safetyhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Fire_Safety.pdfJohnRehbock
jrehbock@nc.rr.com
11257589605/09/201802/23/2012
87
First Aid*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/First_Aid.pdfR. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
88
First Aid*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/First_Aid.pdfJohnRehbock
jrehbock@nc.rr.com
11257589605/09/201802/23/2012
89
First Aid*https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/First_Aid.pdfA. BerryCredle
bcredle0820@yahoo.com
10032673004/20/201809/26/2013
90
Fish and Wildlife Management#
https://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Fish_and_WildlifeManagement.pdf
RichardBrooks
rbrooks009@aol.com
13175528106/12/201802/22/2016
91
Fishinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Fishing.pdfRichardBrooks
rbrooks009@aol.com
13175528106/12/201802/22/2016
92
Fishinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Fishing.pdfR. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
93
Fishinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Fishing.pdfJoePerkins
jperkins110@gmail.com
13050362807/09/201809/25/2015
94
Fly-Fishinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Fly-Fishing.pdfChristopherAngell
chris.angell@ieee.org
13175526608/11/201808/11/2018
95
Forestryhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Forestry.pdf
96
Game Designhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Game_Design.pdf
97
Gardeninghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Gardening.pdfWilliamFreund
chip.freund.nc@gmail.com
120514622703/21/201807/12/2011
98
Genealogyhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Genealogy.pdfR. BenFreeman, Jr.
benfreeman@gmail.com
180836005/22/201809/24/2015
99
Genealogyhttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Genealogy.pdfBrianLehrschall
blehrschall@gmail.com
100
Geocachinghttps://filestore.scouting.org/filestore/Merit_Badge_ReqandRes/Geocaching.pdf