ข้อมูลนักเรียน4/3-2560
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
เลขที่
ชื่อนักเรียนชื่อผูปกครองเบอร์ผู้ปกครอง
เบอร์นักเรียน
ที่อยู่หมายเหตุ
2
1นางสาวณัฎฐ์ชุดา ปินสุวรรณบุตร
นางศิริพร ปินสุวรรณบุตร
081-0125585092-5915327192 ม.2 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
3
2นางสาวณัฏฐ์นรี สีไสวนางสาวชญานิศ สุขหงษ์098-2912456092-5984235160 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
4
3นางสาวโสภิดา นาคปานนายสำราญ นาคปาน098-5624795081-363930969 ม.12 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
5
4นางสาวเขมิกา เทียมเวหานายภูวนาท เทียมเวหา088-9930439094-11706726/1 ม.1 ต.บางระกำ อ.นางเลน จ.นครปฐม 73130
6
5นางสาวทอฝัน คุมมณีนายธนันต์ชัย คุมมณี081-9876311098-584595539/1 ม.5 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
7
6นางสาวอรจิรา อริยวัฒนากรนางลิ้นจี่ เทศจันทร์087-9085114098-285279820/4 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
8
7นางสาวภาคินี เพ็ชร์ดีนางจินตนา มิตรทอง081-8797941094-9808697154/2 ม.5 ต.บางหญ้าเเพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
9
8นางสาวฐิตารีย์ จำนงนุสรณ์นางปภัชญา จำนงนุสรณ์062-567-6545082-459-3058397/70 ถ.ประชาชื่น เขต จตุจักร แขวง จตุจักร กทม. 10900
10
9นางสาวผุสชา สาลีวัสศอาภรณ์นายเดชา สาลีวัสศอาภรณ์086-1720329092-3326561491/5 ถ.สวนตะไคร้ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
11
10นางสาวสุทธิดา บัวใหญ่นางสาวสุนันท์ นุชเสม082-7995968063-21543422/1 ม.5 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
12
11นางสาวชญานิศ บ่อทรัพย์นางสาวลำดวน อาจคงหาญ096-4160938096-7495595136 ม.5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
13
12นางสาวกิตติยากร เพชรทองนางคำนึง เพชรทอง081-3098840093-5751252110/1 ม.1 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
14
13นางสาวเบญจพร ดำรงไทย
นางสาวสุมหญิง มะนาวหวาน
083-3146141094-559131516 5.สุขาวดี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
15
14นางสาวชลิดา คู่ศักดิ์ศรีสกุล
นายพัสกร คู่ศักดิ์ศรีสกุล
091-1987999083-0897610241/21 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
16
15นางสาวนภสภรณ์ แก้วประทีป
นางภัชญาณี ไชยเเสนท้าว
087-9257022098-976087518/1ม.8 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระเเก้ว27210
17
16นางสาววรรณวิศา กออุทัยเสถียร นายวิทูร กออุทัยเสถียร081-4526967081-300477744/2 ม.5 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
18
17นางสาวลาภิน สุขวาณิชวิชัยนายวิธาน สุขวาณิชวิชัย081-2489194080-2489194899/7 ถ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
19
18นางสาวอัญญารัตน์ ศรีพรมนางวิภาลักษณ์ ศรีพรม087-2830551098-6723394195/1 ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
20
19นางสาวณีรนุช บริรักษ์กุลนางมาลัย บริรักษ์กุล062-0505112061-760452453 ม.4 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
21
20นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มวงษ์นายสุชาติ คุ้มวงษ์086-839-6234099-146-0146
56/23 ซ.เพิ่มพูน ถ.เอกชัย อ.เมือง ต.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 75000
22
21นางสาวพรลภัทร ชาวนาลุ่มนาง ลำยอง ชาวนาลุ่ม084-1577044099-0619380
23
22นางสาว ลักษมี เจ๊กจันทึกนางสาว กุ้ง อินธิไชย087-0954548090-9864060111 หมู่9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
24
23นายสันติพล รุ่งเรืองวานิช
นางสาวเสาวนีย์ พูลเขตรวิทย์
081-7632297080-6577722
112/13 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม จ.นครปฐม 73000
25
24นายวุฒิพงศ์ ชลธนสวัสดิ์
นายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
085-1942219091-5815051
555/27 หมู่บ้านไรรดา ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ถนนยิงเป้าใต้
26
25นายธนวิทย์ ปลอดปล้องนายนิคม ปลอดปล้อง095-4186597093-717177526/1 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
27
26นายธารา พงศ์ทองผาสุขนายพลชัย พงศ์ทองผาสุข081-9293009089-753992216หมู่8ต.ลำพยาอ.เมืองจ.นครปฐม 73000
28
27นายรังสรรค์ ศักดิ์โพธานางมยุรี เหมือนทับ089-002-161361546063510/3 หมู่12 ต.บาลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
29
28นายอนุวัตร ทองเหว่านางสาวเกษร กิจสวน089-9962071098-461967925 ม.5 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
30
29นายชัชวาล เกิดพุ่ม
นายธวัฒน์ชัย อภิโชคธนาศิริ
081-0065-717097-1200-82599/6 ม.1 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1