ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ДатаФИО / НаименованиеСумма
2
01.12.2019НАГИЕВА А.Н.10,00
3
01.12.2019АКАМОВА Э.З.100,00
4
01.12.2019ПРИДАННИКОВА А.Ю.200,00
5
01.12.2019АСТАПОВА Л.М.200,00
6
01.12.2019ПЛАТОНОВА С.В.250,00
7
01.12.2019ТОЛСТОВА Ю.Е.300,00
8
01.12.2019ЛЕОНОВА Г.А.300,00
9
01.12.2019МЕЛЕНТЬЕВА М.В.300,00
10
01.12.2019ЗЕМЛЯНУХИНА Е.В.300,00
11
01.12.2019КАМИНАРСКАЯ М.Г.300,00
12
01.12.2019ПАВЛЮК И.В.400,00
13
01.12.2019ЛЕОНОВ А.А.400,00
14
01.12.2019ЛОБАНОВА И.В.500,00
15
01.12.2019ВОРОБЬЕВА А.Б.500,00
16
01.12.2019АН Л.И.500,00
17
01.12.2019КАРЕНГИНА О.В.500,00
18
01.12.2019РОМАНОВА Л.А.500,00
19
01.12.2019ФИЛИМОНЧЕНКО А.В.500,00
20
01.12.2019ЛУДЯКОВА Л.Ю.500,00
21
01.12.2019НЕКРАСОВА А.А.500,00
22
01.12.2019ДАНИЛОВ П.Ю.555,00
23
01.12.2019ЯТМАНОВА В.В.1 000,00
24
01.12.2019ФИЛИМОНОВ С.В.1 000,00
25
01.12.2019ПЕТРОВА И.Е.1 000,00
26
01.12.2019КАТИНА М.В.1 500,00
27
01.12.2019БЕЛОВА О.В.1 500,00
28
01.12.2019КОЛПАК А.Ю.3 000,00
29
01.12.2019КРАСНОВА О.А.4 000,00
30
01.12.2019МОЗЖУХИНА И.Г.5 000,00
31
01.12.2019КОМОВА Е.М.20 000,00
32
01.12.2019
ПОСЕТИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ В КЛУБЕ "КИТАЙСКИЙ ЛЕТЧИК"
161 000,00
33
02.12.2019КОНЫШЕВА О.В.5,10
34
02.12.2019ШИРМАНОВ А.Ю.29,61
35
02.12.2019СЛУЦКИЙ В.В.50,00
36
02.12.2019ЛУЖЕЦКАЯ И.В.93,73
37
02.12.2019СОБОЛЕВСКАЯ С.Ю.100,00
38
02.12.2019ПОПКОВА Д.В.100,00
39
02.12.2019ТЮМЕНЦЕВ А.А.100,00
40
02.12.2019МИХАЙЛОВА Е.М.100,00
41
02.12.2019БОРСУК Г.А.100,00
42
02.12.2019ПИЛЮГИНА М.В.200,00
43
02.12.2019КОНАРЕВА М.А.200,00
44
02.12.2019КРАСНОВА М.А.200,00
45
02.12.2019КОСТЫРЕВ Э.С.240,00
46
02.12.2019КУРБАТОВА И.В.250,00
47
02.12.2019ГРИГОРЬЕВА Т.С.300,00
48
02.12.2019ЕРМУХАНОВА Н.А.300,00
49
02.12.2019МАЛАШКИНА А.В.500,00
50
02.12.2019ГАДЖИЕВ Р.С.500,00
51
02.12.2019ОРДИНСКАЯ Т.А.500,00
52
02.12.2019ВАСЕЧЕНКОВА Е.Е.500,00
53
02.12.2019ЮШИНА М.С.500,00
54
02.12.2019МИЛОСЕРДОВА А.С.500,00
55
02.12.2019ВАСЬКО С.Ю.500,00
56
02.12.2019ИСАЕВА О.Ю.500,00
57
02.12.2019КУЗЬМИНА С.А.500,00
58
02.12.2019ПАНЧЕНКО Т.М.500,00
59
02.12.2019АЛПАЦКАЯ Е.Н.500,00
60
02.12.2019ЗИНКОВА Н.П.500,00
61
02.12.2019ВАСИЛЬЕВ П.К.500,00
62
02.12.2019ПАНИН М.А.1 000,00
63
02.12.2019МОРГУНОВ А.И.1 000,00
64
02.12.2019НОВОСЁЛОВ П.Б.1 000,00
65
02.12.2019АНДРЕЕВА Е.А.1 000,00
66
02.12.2019ЧИСТОВА Т.В.1 000,00
67
02.12.2019НОВИКОВА В.А.1 000,00
68
02.12.2019АКОПЯН Д.А.1 000,00
69
02.12.2019ЯКУБОВИЧ О.М.1 000,00
70
02.12.2019ТЮРИНА Е.О.1 000,00
71
02.12.2019МИХАЕНКОВА-МАРКЕС Н.В.1 000,00
72
02.12.2019БУГАНОВА К.В.1 000,00
73
02.12.2019КОЗЛОВА Е.В.1 000,00
74
02.12.2019ЛИ Е.П.1 000,00
75
02.12.2019КОЧУБЕЕВСКАЯ М.Г.2 000,00
76
02.12.2019КАСАТКИНА Н.Г.2 000,00
77
02.12.2019ЧУЙЧЕНКО Е.В.2 000,00
78
02.12.2019РЕЗНИЧЕНКО А.С.4 600,00
79
02.12.2019PETRI M.5 000,00
80
02.12.2019
ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ НКО ООО (Посетители благотворительной площадки)
9 349,00
81
02.12.2019КОРНЕВ Д.Н.10 000,00
82
02.12.2019ПЕСТОВА Ю.А.10 000,00
83
02.12.2019ИВАНОВА-ДАВЫДОВА Е.В.10 000,00
84
02.12.2019ЛАПТЕВ В.Ф.250 000,00
85
03.12.2019БАБИЧ С.М.100,00
86
03.12.2019ВЕРГУН Н.М.136,52
87
03.12.2019ШИШОВ А.В.150,00
88
03.12.2019КОРЫТНИКОВА Е.С.300,00
89
03.12.2019ФЕТИСОВА Е.А.300,00
90
03.12.2019КОВАЛЕВ И.И.500,00
91
03.12.2019ПЕВНЕВА В.А.500,00
92
03.12.2019КОЧЕРГИНА Ю.А.500,00
93
03.12.2019ДОРОШИНА А.Г.500,00
94
03.12.2019РЕЗНИЧЕНКО А.С.800,00
95
03.12.2019ЛЕУС Н.А.1 000,00
96
03.12.2019
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ООО
1 000,00
97
03.12.2019
"СОЛИДАРНОСТЬ" МЕЖОТРАСЛЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1 000,00
98
03.12.2019НИПУ-ЮРПРАКТИКА ООО1 500,00
99
03.12.20195С ООО2 000,00
100
03.12.2019МЕРКУРИЙ АССОЦИАЦИЯ СОАУ3 000,00