Preguntes o suggeriments. Trobada amb els centres d'educació secundària
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
1
Pregunta o suggeriment
2
Ens interssaria saber si hi ha informació concreta de les PBAU: Assignatures que els alumnes es podran examinar, canvis en %.
3
En què consisteix el suport pels estudiants amb dificultats d'aprenentatges en la lectura i l'escriptura durant les proves i durant el grau? (puntuació faltes d'ortografia, per exemple)
4
DATES proves juny, quan seran les proves EXTRAORDINÀRIES?.
5
PBAU; Modificacions d'assignatures per blocs; Percentatges de ponderació ; Dates de les proves i nombre de proves : Admissió a Graus i proves d'amissió en alguns graus ; Ordre de prelació
6
Priortizació per entrar a la Univesitats segons les famílies professionals CFGS
7
Heu canviat els paràmetres de ponderació per l'any 2018 i no s'ha informant als alumnes que enguany fan 2n de batxillerat
8
Aquests alumnes possiblement haurien canviat la seva matrícula de les assignatures de 2n batxillerat si haguessin tengut els paràmetres amb antelació pq hi ha assignatures que no poderen.
9
Criteris d'admissió als estudis de Mestre (nota mínima d'algunes assignatures)
10
M'ha arribat el rumor que han canviat els paràmetres de ponderació respecte l'any passat. Quan? Com pot ser que els alumnes no fossin informats a final de curs passat per poder triar les assignatures que fan a segon. Què li deim als que fan Geologia? Estic un poc indignada.
11
Me podeu explicar quin sentit té, cursar Historia de la Filosofia a segon de batxillerat? si no pondera per cap estudi, ni tan sols per el Grau de filosofia
12
Quines són les adaptacions metodològiques que es poden demanar per a l´àrea de llengua anglesa? Deixau tenir el diccionari als alumnes que necessiten adaptacions metodològiques?
13
A una reunió al CEP ens varen comunicar que tenen pensat que els alumnes que vulguin cursar Magisteri hauran de tenir aprovats els exàmens de PBAU de Llengua Castellana i Llengua Catalana. No bastarà que surti aprovat per mitjana de notes. Quan es preveu posar aquest criteri en marxa?
14
Quines mesures es prendran respecte als criteris de penalització per ortografia a català i castellà quan es tracta d'alumnes que sense ser IT (duen més de tres anys) no porten el temps suficient a Balears com per exigir-los el mateix nivell de competència en llengües? (cal destacar que a aquests alumnes no els donen el nivell C1 de català perquè no duen sis anys escolaritzats aquí però els penalitzam com als altres)
15
Referent als criteris de ponderació: indignant un canvi fet sense publicitar-ho i sense cap tipus d'acord previ. La nova taula perjudica molt als alumnes que es troben matriculats actualment a 2n de batxillerat ja que limita molt el pas d'alumnes d'una àrea de coneixement una l'altra. A més, és absurd obligar als alumnes a fer l'assignatura de Hist. Filosofia quan no pondera en cap situació. A les reunions que es van fer l'any passat on hi havia representants de la UIB i Conselleria se'ns va assegurar que no hi hauria canvis per aquest curs i ara ens trobam amb això!
16
Després del desastre organitzatiu de les PBAU de l'any passat (multitud d'exàmens amb errors) s'ha pres alguna mesura? Seria necessari fer un manual amb com es solventen els distints tipus d'incidències poden passar (preguntes fora de temari, opcions en distint idioma distintes, errades en la puntuació total, ...) No pot ser que els alumnes i els centres ens trobem impotents davant aquests problemes.
17
Referent a les PBAU: es dona el cas que a determinades assignatures hi ha molta dispersió entre els correctors. Els criteris s'haurien d'objectivitzar més i si un corrector es dispersa significativament de la mitjana no s'hauria de permetre que tornàs a corregir (a Català passa amb un corrector que té una nota en torn a 4 quan la resta la tenen en torn a 6). Es prendrà alguna mesura o seguirem com sempre?
18
Les reunions de coordinació de les diferents matèries s'haurien de fer durant el mes d'octubre TOTES. No pot ser que a aquestes altures de curs encara hi hagi assignatures que no han convocat la reunió. L'any passat hi havia l'excusa de la normativa estatal, però aquest any no n'hi ha.
19
Sobre els coordinadors de les matèries: quan un coordinador comet errors importants en els exàmens (s'ha donat en repetides ocasions) hauria d'haver-hi alguna mesura per part de la UIB. La sensació des dels centres és que ja poden equivocar-se radicalment que no passarà res. Hi ha matèries en les que hi ha hagut moltíssimes queixes per la forma dels exàmens o per errors molt greus en la redacció de les proves i els seguiu anomenant com a coordinadors.
20
Bon dia. M'agradaria sabre si al Grau d'infermeria impartit a Menorca, amb un nombre de places de 16, i en el cas de que no s'omplin amb alumnes que accedecen amb el requisit del batxiller, si el cupo de places reservades per l'accés per proves per majors de 25 anys s'ampliaria per arribar a completar les 16 places. Moltes gràcies
21
Novetats en les proves de més grans de 25 anys. gràcies
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu