แบบลงทะเบียนคณะศึกษาดูงาน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFG
1
คณะศึกษาดูงาน
2
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี | www.kn.ac.th
3
4
วันที่ศึกษาดูงานโรงเรียนจังหวัดจำนวน(คน)เวลา
5
17มกราคม2562โรงเรียนสันทรายวิทยาคมเชียงใหม่6014.30น.
6
7มีนาคม2562โรงเรียนหอวังปทุมธานี14009.00-12.00
7
18กุมภาพันธ์2562โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขตรัง4315.00น.
8
14มีนาคม2562โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมนครราชสีมา309
9
15กุมภาพันธ์2562โรงเรียนพลขอนแก่น10014.2
10
7มีนาคม2562โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตปทุมธานี3109.00น.
11
15มีนาคม2562โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก1609.00น.
12
18มีนาคม2562โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตนครราชสีมา11509.00น.
13
8มีนาคม2562โรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย2509.00น.
14
22มีนาคม2562โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา2209.00น.
15
18มีนาคม2562โรงเรียนสตรีสมุทรปราการสมุทรปราการ3209.00น.
16
19มีนาคม2562โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาสุพรรณบุรี2013.30น.
17
29มีนาคม2562โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกาฬสินธุ์459
18
6เมษายน2562โรงเรียนสตรีภูเก็ตภูเก็ต2610.00-12.00
19
5เมษายน2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี9014.3
20
9พฤษภาคม2562
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
นครปฐม3709.00 น.
21
29มีนาคม2562โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกาฬสินธุ์4509.00น.
22
2พฤษภาคม2562โรงเรียนเชียงกลมวิทยาเลย4508.00-10.00
23
6มิถุนายน2562โรงเรียนฉางกาญจนกุลวิทยาระยอง9210.00 น.
24
19กรกฎาคม2562โรงเรียนสตรีสิริเกศศรีสะเกษ8008.30 น.
25
24พฤษภาคม2562โรงเรียนประเทียบวิทยาทานสระบุรี9010.00น.
26
18มกราคม2561โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กำแพงเพชร2510.00 น.
27
6สิงหาคม2561โรงเรียนสหกรณ์พัฒนาชุมพร2509.00-12.00
28
3ตุลาคม2561
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนช่าติ (อุทิศพิทยาคาร)
อุทัยธานี15008.00-13.00
29
26กรกฎาคม2561โรงเรียนท่าลี่วิทยาเลย3908.00-11.00
30
20กรกฎาคม2561โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด13010.00-12.00
31
13กรกฎาคม2561โรงเรียนหนองไผ่เพชรบูรณ์10008.30-12.00
32
9กรกฎาคม2561
โรงเรียนนวมินทราชูทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี1309.00-14.30
33
29มิถุนายน2561โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เชียงราย1508.30 น.
34
4กรกฎาคม2561
โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กรุงเทพมหานคร3809.00 น.
35
9กรกฎาคม2561โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เพชรบูรณ์9509.30 น.
36
31สิงหาคม2561โรงเรียนระยองพิทยาคมระยอง15108.00 น.
37
14กันยายน2561โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารระยอง12010.00 น.
38
30สิงหาคม2561โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมเพชรบูรณ์4509.00 น.
39
15สิงหาคม2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
สุพรรณบุรี10008.00 น.
40
31สิงหาคม2561โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากาญจนบุรี1209.00-11.30น.
41
7กันยายน2561โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากำแพงเพชร10009.00-12.00น.
42
13กันยายน2561
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี3609.30-11.30น.
43
4กันยายน2561
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ชัยนาท3009.00น.
44
7กันยายน2561โรงเรียนบ้านบนไร่สุราษฎร์ธานี2909.00น.
45
28กันยายน2561โรงเรียนนารีรัตน์แพร่12013.30-14.30 น.
46
18กันยายน2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
ตรัง6013.30น.
47
14ธันวาคม2561โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนนทบุรี6010.00 น.
48
30พฤศจิกายน2561
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม5709.30-16.00
49
7ธันวาคม2561โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงปราจีนบุรี12009.30-11.00
50
28ธันวาคม2561โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่4010.00-11.30
51
22กันยายน2560โรงเรียนลาดยาววิทยาคมนครสวรรค์8709.00น.
52
15กันยายน2560โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี4909.00น.
53
28กันยายน2560โรงเรียนหนองเสือวิทยาปทุมธานี12010.00น.
54
27กันยายน2560โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร11510.30น.
55
25กันยายน2560โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"พระนครศรีอยุธยา7010.30น.
56
15กันยายน2560โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมขอนแก่น3713.00น.
57
15กันยายน2560โรงเรียนวังทองพิทยาคมพิษณุโลก5510.00น.
58
1มีนาคม2560สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อยสมุทรสาคร2313.00น.
59
10มีนาคม2560โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาพิษณุโลก808.30น.
60
9มีนาคม2560โรงเรียนวาปีปทุมมหาสารคาม259.00น.
61
10มีนาคม2560โรงเรียนสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์209.00น.
62
2มีนาคม2560โรงเรียนพนัสพิทยาคารชลบุรี209.00น.
63
1กันยายน2560โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"พระนครศรีอยุธยา849.00น.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...