แบบลงทะเบียนคณะศึกษาดูงาน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
คณะศึกษาดูงาน
2
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี | www.kn.ac.th
3
4
วันที่ศึกษาดูงานโรงเรียนจังหวัดจำนวน(คน)เวลา
5
3ตุลาคม2561
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนช่าติ (อุทิศพิทยาคาร)
อุทัยธานี15008.00-13.00
6
22กันยายน2560โรงเรียนลาดยาววิทยาคมนครสวรรค์8709.00น.
7
15กันยายน2560โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี4909.00น.
8
28กันยายน2560โรงเรียนหนองเสือวิทยาปทุมธานี12010.00น.
9
27กันยายน2560โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร11510.30น.
10
25กันยายน2560โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"พระนครศรีอยุธยา7010.30น.
11
15กันยายน2560โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมขอนแก่น3713.00น.
12
15กันยายน2560โรงเรียนวังทองพิทยาคมพิษณุโลก5510.00น.
13
1กันยายน2560โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"พระนครศรีอยุธยา849.00น.
14
14กันยายน2561โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารระยอง12010.00 น.
15
6สิงหาคม2561โรงเรียนสหกรณ์พัฒนาชุมพร2509.00-12.00
16
31สิงหาคม2561โรงเรียนระยองพิทยาคมระยอง15108.00 น.
17
30สิงหาคม2561โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมเพชรบูรณ์4509.00 น.
18
15สิงหาคม2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
สุพรรณบุรี10008.00 น.
19
26กรกฎาคม2561โรงเรียนท่าลี่วิทยาเลย3908.00-11.00
20
20กรกฎาคม2561โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด13010.00-12.00
21
13กรกฎาคม2561โรงเรียนหนองไผ่เพชรบูรณ์10008.30-12.00
22
9กรกฎาคม2561
โรงเรียนนวมินทราชูทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี1309.00-14.30
23
4กรกฎาคม2561
โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กรุงเทพมหานคร3809.00 น.
24
9กรกฎาคม2561โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เพชรบูรณ์9509.30 น.
25
29มิถุนายน2561โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เชียงราย1508.30 น.
26
1มีนาคม2560สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อยสมุทรสาคร2313.00น.
27
10มีนาคม2560โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาพิษณุโลก808.30น.
28
9มีนาคม2560โรงเรียนวาปีปทุมมหาสารคาม259.00น.
29
10มีนาคม2560โรงเรียนสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์209.00น.
30
2มีนาคม2560โรงเรียนพนัสพิทยาคารชลบุรี209.00น.
31
18มกราคม2561โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กำแพงเพชร2510.00 น.
32
31สิงหาคม2561โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากาญจนบุรี1209.00-11.30น.
33
7กันยายน2561โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากำแพงเพชร10009.00-12.00น.
34
13กันยายน2561
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี3609.30-11.30น.
35
4กันยายน2561
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ชัยนาท3009.00น.
36
7กันยายน2561โรงเรียนบ้านบนไร่สุราษฎร์ธานี2909.00น.
37
28กันยายน2561โรงเรียนนารีรัตน์แพร่12013.30-14.30 น.
38
18กันยายน2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
ตรัง6013.30น.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
คณะศึกษาดูงาน
data
 
 
Main menu