การประชุมสัมมนาทางวิชาการขับเคลือนการศึกษาไทยสู่ยุค Thailand 4.0 EIS Thailand Moving Forwards (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
TimestampEmail AddressTitleNameSurnameคำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)นามสกุล (ภาษาไทย)PositionMobile Phone NumberEmail AddressSchool NameNo. SESAOSchool Province
2
Mr.HKPrincipal922826530mreis@eisth.orgHสพม.1Bkk
3
12/20/2016 20:10:14Mr.PInitChandeeนายพินิจจันทร์ดีTeacher816920375pchandee@gmail.comพูลเจริญวิทยาคมสพม.6สมุทรปราการ
4
12/21/2016 11:11:08Mr.chakkarinchuenkhaนายจักรินทร์ชื่นค้าTeacher817698014chakharin.cc@eisth.orgปลาปากวิทยาสพม.22นครพนม
5
12/21/2016 11:22:24MissMIRUNTEE TOPHAWONG นางสาวมิรันตีโทผาวงษ์Teacher807759083miruntee.mt@eisth.orgPlapakwitaya สพม.22Nakhon Phanom
6
12/21/2016 11:35:06Mr.SuraphonMeenongwhaนายสุรพลมีหนองหว้าPrincipal811176749
surapolmee@gmail.com
ปลาปากวิทยาสพม.22นครพนม
7
12/21/2016 15:54:32MissWASSANAPIRACHAIนางสาววาสนาพิระชัยTeacher847901286
was.med42@gmail.com
พูลเจริญวิทยาคมสพม.6สมุทรปราการ
8
12/21/2016 15:57:24MissHASRERTHAITHIMAนางสาวหัสฤทัยธิมาTeacher968816381
forget.menot.nb@gmail.com
พูลเจริญวิทยาคมสพม.6สมุทรปราการ
9
12/21/2016 19:38:20MissRattikanTeanrumนางสาวรัตติกาลเทียนรัมย์Teacher898258384
ablovefriand@hotmail.com
Poolcharoen wittayakhom
สพม.6Samutprakarn
10
12/22/2016 4:40:40MissPrapapornDokmaiนางสาวประภาพรดอกไม้Teacher846405957
dokmai7109@gmail.com
พูลเจริญวิทยาคมสพม.6สมุทรปราการ
11
12/22/2016 10:12:41Mr.WimarntongYuenyong นายวิมาลทองยืนยงPrincipal899443459
wimarntongyu@eisth.org
Khamsoipitthayasunสพม.22มุกดาหาร
12
12/22/2016 10:37:49Mr.pramotelohitนายปราโมทย์โลหิตTeacher823076412
pramote.lo@plapakwit.ac.th
plapakwittaya schoolสพม.22nakhon phanom
13
12/22/2016 11:07:00MissPantip Buachumนางสาวพรรณทิพย์บัวชุมTeacher812627560pantip21@gmail.comเรณูนครวิทยานุกูลสพม.22นครพนม
14
12/22/2016 13:09:40Mrs.ChusilpNaranongwangนางชูศิลป์นาราหนองแวงTeacher970158144
chusilpna.ec3@eisth.org
ชุมพวงศึกษาสพม.31นครราชสีมา
15
12/22/2016 13:45:22Mrs.RATCHADAPORNPANYANUALนางรัชฎาภรณ์ปัญญานวลTeacher931367747
Ratcadaporn.rp@damrong.ac.th
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สพม.36เชียงราย
16
12/22/2016 13:48:39Mrs.KULLATHIDASAKUNKAEWPHITHAKนางกุลธิดาสกุลแก้วพิทักษ์Teacher89838298700.00%
kullathida@damrong.ac.th
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สพม.36เชียงราย
17
12/22/2016 14:00:39MissSupakpornNithiphatthanakanนางสาวสุภัคพรนิธิพัฒนกาญจน์Vice Principal862091293supakpornni@eisth.orgหันคาพิทยาคมสพม.5ชัยนาท
18
12/22/2016 14:37:01Mrs.KraisreeKhammaนางไกรศรีคำมาTeacher895840737kraisree@cp.ac.thชุมพวงศึกษาสพม.31นครราชสีมา
19
12/22/2016 14:39:16Mr.PRAMOTETHEPPHAKOOLนายปราโมทย์เทพกูลVice Principal813699428
noompakyam@gmail.com
NAKHONPHANOMWITTAYAKOM
สพม.22NAKHONPHANOM
20
12/22/2016 14:56:29Mr.PornchaiKhamsingnokนายพรชัยคำสิงห์นอกTeacher981186563
pornchaikhamsingnok@gmial.com
ชุมพวงศึกษาสพม.31นครราชสีมา
21
12/22/2016 20:18:22Mrs.siriluksangchathreeนางศิริลักษณ์แสงชาตรีTeacher874734467
p19siriluk2010@gmail.com
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
สพม.25ขอนแก่น
22
12/22/2016 20:29:46MisskanjanacharansiriphaisanนางสาวกาญจนาจรัญศิริไพศาลTeacher945409891
kanjanakku@gmail.com
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
สพม.25ขอนแก่น
23
12/23/2016 11:43:13Mr.SombatKhumkhrongนายสมบัติคุ้มครองPrincipal817992395sombatkh@eisth.orgYangtaladwittayakarnสพม.24Kalasin
24
12/23/2016 11:47:15Mrs.BandholPhubanchaoนางบรรดลภูบานเช้าTeacher810576081bundol.ph@gmail.comYangtaladwittayakarnสพม.24Kalasin
25
12/23/2016 11:50:58Mr.SanyaPoophaphuiนายสัญญาภูผาผุยVice Principal918629179sanyapo@eisth.orgYangtaladwittayakarnสพม.24Kalasin
26
12/23/2016 15:36:49Mr.Pramuk Thanawatนายประมุขธนวัฒน์Principal878491661
pramuk_board@tunu.ac.th
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
สพม.39อุตรดิตถ์
27
12/23/2016 15:40:01Acting Sub Lt.JirachesChansupasenว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์จันทร์สุภาเสนVice Principal899598195jiraches@tunu.ac.th
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
สพม.39อุตรดิตถ์
28
12/23/2016 16:03:37Mr.ChaiwutPiyaนายไชยวุฒิพิยะTeacher851605856chaiwut.cp@eisth.org
Streesmutprakan(สตรีสมุทรปราการ)
สพม.6สมุทรปราการ
29
12/24/2016 9:53:41MissRattanaWeluwanarukนางสาวรัตนาเวฬุวนารักษ์Teacher910408248poe_rat1@hotmail.comศรียาภัยสพม.11ชุมพร
30
12/24/2016 10:41:06MissPichayaCharoenwanich นางสาวพิชญาเจริญวนิชTeacher916487626
solitude.chaya1@gmail.com
ศรียาภัยสพม.11ชุมพร
31
12/24/2016 12:27:56MissNutjareeThammathatsananonนางสาวณัฐจรีย์ธรรมทัศนานนท์Teacher814896604nt6375558@gmail.comSriyapai schoolสพม.11Chumphon
32
12/24/2016 18:45:05Mrs.TIPPAKAEWNONGSANG นางทิพพาแก้วหนองแสงTeacher896288217tippaka.ec3@eisth.orgพิมายวิทยาสพม.31นครราชสีมา
33
12/24/2016 21:39:53Mrs.MayureeVongsawutapaนางมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภาTeacher862529981
aoyploy2010@hotmail.com
Phimaiwittayaสพม.31Nakhonratchasima
34
12/24/2016 22:07:05ACTING SUB LT.SIRICHAINOKTOว่าที่ร้อยตรีศิริชัยนกโตTeacher890700279
sirichai.n@streesp.ac.th
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.6สมุทรปราการ
35
12/25/2016 7:05:34Mr.santirasyuthachitนายสันติราษฎร์ยุธาชิตTeacher853924854
saptawan@hotmail.co.th
จตุรมิตรวิทยาคารสพม.25ขอนแก่น
36
12/25/2016 12:34:58Mr.AkkachaiBoontisaนายเอกชัยบุญทิสาTeacher801978963
akkachai.boontisa@gmail.com
พิมายวิทยาสพม.31นครราชสีมา
37
12/25/2016 14:19:27Mrs.PariyaPhongniyakoolนางปาริยาพงษ์นิยะกูลTeacher850239798
priya4950800522@hotmail.com
พิมายวิทยาสพม.31นครราชสีมา
38
12/25/2016 20:18:53Mr.PraiwanKhumhanpolnนายไพรวัลย์คำหาญพลTeacher804117576kruclub@live.comพิมายวิทยาสพม.31นครราชสีมา
39
12/25/2016 20:26:28Mrs.VilawonPuttanakul นางวิลาวรรณ์พัฒนกุลTeacher804117576kruclub@live.comพิมายวทยาสพม.31พิมายวิทยา
40
12/25/2016 20:39:09MissPirawanPimsungnernนางสาวพิราวรรณพิมพ์สูงเนินTeacher890537630
pang_nomcok@hotmail.com
พิมายวิทยาสพม.31นครราชสีมา
41
12/26/2016 8:14:02Misspattarawanwannabumphenนางสาวภัทราวรรณวรรณะบำเพ็ญTeacher898562209
pattarawan.w@eisth.org
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
สพม.39พิษณุโลก
42
12/26/2016 9:24:43MissSurisaBoonchothirunนางสาวสุริสาบุญโชติหิรัญPrincipal863223443
rayongwit@hotmail.com
ระยองวิทยาคมสพม.18ระยอง
43
12/26/2016 12:07:58Mr.PongwitSriphiriyakunนายปองวิชญ์ศรีพิริยกุลTeacher850255253
tidekrub-haha@hotmail.com
พิมายวิทยาสพม.31นครราชสีมา
44
12/26/2016 12:43:41Mr.KittipornIntasidaนายกิตติพรอินทะสีดาอุปนายกสมาคม818728549kittipornin@eisth.org
EIS Association Thailand
สพม.1Bangkok
45
12/26/2016 17:06:13Mrs.WanthanaChuchuaiนางวันทนาชูช่วยprincipal816038021
wanthana.chu@eisth.org
ยางฮอมวิทยาคมสพม.36เชียงราย
46
12/27/2016 8:50:42Mr.PitakSornchaiนายพิทักษ์ ศรชัยVice Principal871938085
pitak@chiangkham.ac.th
เชียงคำวิทยาคมสพม.36พะเยา
47
12/27/2016 8:53:57Mrs.RungtipKantawongนางรุ่งทิพย์ขันธะวงศ์Teacher810224300
rungtip@chiangkham.ac.th
เชียงคำวิทยาคมสพม.36พะเยา
48
12/27/2016 8:57:08Mrs.Phachara Hojindaratนางพชรโหจินดารัตน์Teacher999348377
phachara@chiangkham.ac.th
เชียงคำวิทยาคมสพม.36พะเยา
49
12/27/2016 8:59:11Mrs.ManeeratSrichanนางมณีรัตน์ศรีจันทร์Teacher871747636
maneerat@chiangkham.ac.th
เชียงคำวิทยาคมสพม.36พะเยา
50
12/27/2016 9:01:23Mrs.KesornSingtonatนางเกษรสิงห์โตนาทTeacher861937574
kesorn@chiangkham.ac.th
เชียงคำวิทยาคมสพม.36พะเยา
51
12/27/2016 9:03:20MissKusumaSrichanนางสาวกุสุมาศรีจันทร์Teacher834794703
kusuma@chiangkham.ac.th
เชียงคำวิทยาคมสพม.36พะเยา
52
12/27/2016 9:12:34MissKusumaSrichanนางสาวกุสุมาศรีจันทร์Teacher846162029
kusuma@chiangkham.ac.th
เชียงคำวิทยาคมสพม.36พะเยา
53
12/27/2016 9:46:08Mrs.kasirasasiphasuphasinนางสาวกษิราศศิภาศุภสินTeacher982530958
salakkhun@chiangkham.ac.th
เชียงคำวิทยาคมสพม.36พะเยา
54
12/27/2016 11:14:03MissPatcharananKulworapisitนางสาวพัชรนันท์กุลวรพิสิษฐ์Teacher817898683
tammykul@hotmail.com
Phimai Wittaya Shoolสพม.31Nahkonratchasima
55
12/27/2016 13:29:26Misskanokporntepinนางสาวกนกพรเทพอินทร์Teacher833219680
kanokporn.tepin@gmail.com
สตรีศรีน่านสพม.37น่าน
56
12/27/2016 13:55:27Mrs.maneeratsrichanนางมณีรัตน์ศรีจันทร์Teacher871747636
maneerat@chiangkham.ac.th
chiangkhamwittayakhom
สพม.36พะเยา
57
12/27/2016 15:41:28Mr.ThapanapongTananchaiนายฐาปนะพงษ์ทะนันชัยTeacher810568808
thapanapong.t@sappha.ac.th
สรรพวิทยาคมสพม.38ตาก
58
12/27/2016 15:58:19Mr.ChumponNiyomwanนายชุมพลนิยมวรรณTeacher878700602ponkrabsk@gmail.comกุฉินารายณ์สพม.24กาฬสินธุ์
59
12/27/2016 16:05:30Mrs.SunanyaKothphatนางศุณัญญาโคตรพัฒน์Teacher895712855
rintum2211@gmail.com
กุฉินารายณ์ สพม.24กาฬสินธุ์
60
12/27/2016 16:15:02Mrs.SunanyaKothphatนางศุณัญญาโคตรพัฒน์Teacher895712855
rintum2211@gmail.com
กุฉินารายณ์สพม.24กาฬสินธุ์
61
12/27/2016 16:31:14MissJiratcharya Kasaen นางสาวจิรัชญากาแสนTeacher882678286j.kasaen@gmail.comStrisrinan School สพม.37Nan
62
12/27/2016 16:55:41Mrs.MethineeSinchumนางเมทินีสินชุมTeacher872599544
methineesin@gmail.com
พิมายวิทยาสพม.31นครราชสีมา
63
12/27/2016 17:58:38Mr.PongChongchitนายพงษ์ จงจิตรChief Education Advisor865678210
aiyataidekrao@gmail.com
Nongsang KG & Primary Schools
สพม.26Mahasarakham
64
12/27/2016 19:59:45Mrs.weerawankaruehanontนางวีระวรรณคฤหานนท์Principal830722489
weerawan_k@windowslive.com
nannakornสพม.37น่าน
65
12/27/2016 20:09:56MissPimpiranPanyoนางสาวพิมพ์พิรัญปัญโญTeacher882605539
baifern.zolteex@gmail.com
Strisrinan Schoolสพม.37Nan
66
12/27/2016 20:11:28Mr.PotisakPotisenนายโพธิศักดิ์โพธิเสนTeacher909869059potisak125@gmail.comStrisrinanสพม.37น่าน
67
12/27/2016 20:41:37Mr.SombatKhumkhrongนายสมบัติคุ้มครองPrincipal817992395
sombat5599@gmail.com
Yangtaladwittayakarnสพม.24Kalasin
68
12/27/2016 20:58:45Mrs.WARAPORNKADMANEEนางวราภรณ์กาศมณีTeacher866591334krumac15@gmail.com
Nareerat School Phrae
สพม.37Phrae
69
12/28/2016 9:10:05MissSiriwanChaiyotนางสาวศิริวรรณไชยยศTeacher876601577
hotaru_yoei@hotmail.com
สตรีศรีน่านสพม.37น่าน
70
12/28/2016 10:20:24MissKhwandaoJaingamนางสาวขวัญดาวใจงามTeacher913840204
katom_phy@hotmail.com
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.37แพร่
71
12/28/2016 10:45:38Mr.EkkarukSaraprungนายเอกรักษ์สารปรังdirector833450972
ekkaruk500@hotmail.com
Kamalasai Schoolสพม.24Kalasin
72
12/28/2016 10:48:06Mr.PramotePhothisaiนายปราโมทย์โพธิไสยVice director898411424
Johnpramote.phothisai1@gmail.com
Kamalasai Schoolสพม.24Kalasin
73
12/28/2016 10:49:35MissKusumaSenanakนางสาวกุสุมาเสนานาคTeacher862348378koopui@hotmail.comKamalasai Schoolสพม.24Kalasin
74
12/28/2016 10:51:05MissPiyarutRuengchanนางสาวปิยรัตน์เรืองจันทร์Teacher841099461oomimm8@gmail.comKamalasai Schoolสพม.24Kalasin
75
12/28/2016 11:51:52Mr.TeanchaiChaweangwasนายเธียรชัยเฉวียงวาศVice Director941605608
Teanchai5011@gmail.com
Kamalasai Schoolสพม.24Kalasin
76
12/28/2016 11:54:14Mr.WeerasakKul-agนายวีรศักดิ์กุลอักTeacher833283421
weerasakdektap@gmail.com
Kamalasai Schoolสพม.24Kalasin
77
12/28/2016 13:17:14Mrs.MulllgaAickpongนางมัลลิกาเอียกพงษ์Vice Principal897605715aickpong@hotmail.comสตรีสมุทรปราการสพม.6สมุทรปราการ
78
12/28/2016 15:50:02Mrs.Lapasada Jeeraritthipolนางลภัสฎา จีรฤทธิพลTeacher894776898lapasadaje@eisth.orgสุรธรรมพิทักษ์สพม.31นครราชสีมา
79
12/28/2016 15:56:52MissPanthitaSinthuwongsanonนางสาวปัณฑิตาสินธุวงสานนท์Teacher814398861
tung_jira@hotmail.co.th
สุรธรรมพิทักษ์สพม.31นครราชสีมา
80
12/28/2016 18:40:32MissMulligaAickpongนางมัลลิกาเอียกพงษ์Vice Principal897605715aickpong@hotmail.comสตรีสมุทรปราการสพม.6สมุทรปราการ
81
12/28/2016 18:43:46MisspavineeSingsamutนางสาวภาวินีสินสมุทรVice Principal896784626
pavinee.ssp@gmail.com
สตรีสมุทรปราการสพม.6สมุทรปราการ
82
12/29/2016 9:32:31Mr.ALONGKOTSUTTAGARNนายอลงกตสุทธการTeacher928399590
alongkot.sut@gmail.com
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.37น่าน
83
12/29/2016 9:52:21MissSiriwanKuan-onนางสาวศิริวรรณขวัญอ่อนTeacher956879798
siriwan_kuan-on@hotmail.com
สตรีศรีน่านสพม.37น่าน
84
12/29/2016 10:37:18MissKanyaratKamsitthiนางสาวกันยารัตน์คำสิทธิTeacher821807409pic-up@hotmail.com
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.37น่าน
85
12/29/2016 11:19:06Mr.TheerawatTakaewนายธีรวัฒน์ต๊ะแก้วTeacher882520215
theerawat.takaew@gmail.com
โรงเรียนปัวสพม.37น่าน
86
12/29/2016 11:24:28Mr.KANTAPONGMUNDEEนายกันตพงษ์หมั่นดีTeacher818415642
kantapongmu.ec3@eisth.org
ท่าวังผาพิทยาคมสพม.37น่าน
87
12/29/2016 13:16:00MissSirikarn Charoenbhakdiนางสาว
นางสาวสิริกานต์ เจริญภักดี
เจริญภักดีTeacher896641145euarngs@hotmail.comStrisrinan Schoolสพม.37น่าน
88
12/29/2016 13:18:43MissSukanyaPrabhongนางสาวสุกัญญาปราบหงษ์Teacher966835858
Krubiothai@hotmail.com
Strisrinan สพม.37Nan
89
12/29/2016 13:30:24Mr.WinaiKhweanphoนายวินัยแขวนโพธิ์Teacher903169927winai.k@sappha.ac.thสรรพวิทยาคมสพม.38ตาก
90
12/29/2016 13:42:33Mr.SasakornFueangnikhomนายศศกรเฟื่องนิคมTeacher946347173
sasakorn.sf@srinan.ac.th
Srinan schoolสพม.37น่าน
91
12/29/2016 15:09:35Mr.ManoteManeewitนายมาโนชมณีวิทย์Principal813889298
manot9298@gmail.com
สตูลวิทยาสพม.16สตูล
92
12/29/2016 15:12:26Mr.WeerasakPatthabureeนายวีระศักดิ์พัทบุรีTeacher896579159wee2k@hotmail.comสตูลวิทยาสพม.16สตูล
93
12/29/2016 15:48:41Mr.MONGKOLNUSAนายมงคลหนูสาTeacher920343135
Mongolia.nusa@gmail.com
นาน้อยสพม.37น่าน
94
12/29/2016 16:21:51Mrs.MAKHAWANKHAMPOOLนางมาฆวรรณคำพูลTeacher892775531
mkmakawan31@hotmail.com
Chumpholphonphisai สพม.21Nongkhai
95
12/30/2016 9:02:44Mrs.SunantaSuwannaนางสุนันทา สุวรรณะTeacher996149829sunantas@eisth.orgหาดใหญ่วิทยาลัยสพม.16สงขลา
96
12/30/2016 9:11:26Mrs.Natcha AnupapนางนัสชาอนุภาพTeacher899786226
pook_stang@hotmail.com
หาดใหญ่วิทยาลัย สพม.16สงขลา
97
12/30/2016 9:13:50Mr.SomkaitYangjeenนายสมเกียรติยังจีนTeacher636419789
Sunanta@hatyaiwit.ac.th
หาดใหญ่วิทยาลัยสพม.16สงขลา
98
12/30/2016 11:33:19Mr.SanongKonsombatนายสนองก้อนสมบัติPrincipal898518942sano111kb@gmail.com
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.37Nan
99
12/30/2016 11:54:00Mr.SubanChaihanนายสุบรรณไชยหาญVice Principal912911579subanchn@gmail.com
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.37น่าน
100
12/30/2016 12:16:31MissJuntira KarejaiนางสาวจันทิราเครือใจTeacher932433449
juntira5049@gmail.com
054-710411สพม.37น่าน
Loading...
 
 
 
Form Responses 1
 
 
Main menu