1.1 (ก่อน) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAV
1
Timestamp1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.ลงชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษา
2
24/08/2014 11:07:51BACAABCCBBDBCDCBCBACนิภาวรรณ ปัญญานาม5515013805035
3
24/08/2014 11:12:04AABDCCDAAADAAABBCBADน.ส. คณึงหา เสนาพรม55150138033
4
24/08/2014 11:13:03BACDABCAAABBCBBBCCCCน.ส.ธมลวรรณ สันชุมสี5515013805063
5
24/08/2014 11:13:58AABDCCDCAADACABBCCADน.ส ชฎาพร วิลัยกุล5515013805067
6
24/08/2014 11:15:11AACADBCCCABACDBADDBCนางสาวนุสรา
ทองน้อย
5515013805037
7
24/08/2014 11:15:18AABDCCDAAADAAABBCBADน.ส. คณึงหา เสนาพรม55150138033
8
24/08/2014 11:15:35BADBBACACCAADDBCCBAC
นางสาว กมลชญา พูลสวัสดิ์
5515013805032
9
24/08/2014 11:18:03AADDCCDCAAAACABBCCAD
นางสาวสุจิตรา ดีดวงพันธ์
5515013805051
10
24/08/2014 11:18:54AADDCCDCAAAACABBCCAD
นางสาวศิริกัญญา สามารถ
5515013805049
11
24/08/2014 11:19:14BACCABCCADAACCCCABACรุ่งฤดี อริยโกมุท5515013805045
12
24/08/2014 11:19:43AADDCCDCAAAACABBCCAD
นางสาวสุจิตรา ดีดวงพันธ์
5515013805051
13
24/08/2014 11:20:11AADDCCDCAAAACABBCCAD5515013805034
นางสาวธนาภรณ์ แสงเหลือง
14
24/08/2014 11:20:36AADBCDDABCBDDACBCADBนาย สุรชัย แสงวงค์5515013805053
15
24/08/2014 11:24:04BACCABCCADAACCBAAAAA
นางสาวนีรนุช บุญเจริญ
5515013805036
16
24/08/2014 13:25:58ABDBBCBABAACCCCBBCCBน.ส.ภัชนีย์ ไชยแสง5515013805042
17
24/08/2014 20:17:32BDCDAADBABBCADBDAABB
นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่ม
5515013805046
18
25/08/2014 14:22:07ABAABABAAABABABCACDBน.ส. อนุธิดา อุปัญญ์5515013805056
19
25/08/2014 21:53:17ABBCCCADCBCADBCABACBน.ส. ปิยภาพร สมนึก5415013805052
20
27/08/2014 18:53:15CBCACDAACBDBACCBAACCนางสาว วนาลี ใจใหญ่5675
21
27/08/2014 22:40:39AABCACABBCBACDADDBAC
นางสาวพัชธิดา สลางสิงห์
34032
22
28/08/2014 22:06:39BDBDDACDABABCABBCAABวิภารัตน์ ชมจำปี5515013805047
23
31/08/2014 10:12:20BBBADACBCBCBBBBACBCC5515013805061สมพิศ เดชโคบุตร
24
21/09/2014 11:09:44BBCDBBCCBADACABBDABD
วุฒิชัย กุมารสิทธิ์
5515013805048
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu