Mgi_EPA_R_18-19_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН+ЛЕТЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (август-септември 2019)
4
за контакт: Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
5
ГРАФИК на ИЗПИТИ
6
(публикуван: 16.07.2019 | последна актуализация: .... | моля, проверявайте за промени)
7
8
ДисциплинаВидЗала № / СградаПреподавателДата 2019 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, КР/
9
Право на ЕСЗАДд-р Десислава Чернева писмен
10
Европейски публични политикиЗАД115 к., бл.4доц. д-р Татяна Томова02.09.2019 г.15:0018:00устен
11
Европейски политически процес (институции и представителство на интереси)ЗАД321 к., бл.4доц. д-р Румяна Коларова05.09.2019 г.11:0012:00презентация
12
Публичен мениджмънтЗАДна имейлпроф. дпн Тодор Танев/ гл. ас. д-р Деница Хинковадо 01.09.2019 г.КР
13
Зелена политикаИЗБ526, бл.4гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова02.09.2019 г.12:0014:00писмен
14
Секторни политики на ЕСИЗБ
Раковска 18, ет. 4
Владимир Кисьовдо 01.09.2019 г.КР
15
Европейските структурни и инвестиционни фондове в БългарияИЗБна имейлЮлияна Николовадо 01.09.2019 г.КР
16
Младежки политики в ЕСИЗБна имейлд-р Борислав Мавровдо 01.09.2019 г.КР
17
Електронно правителствоИЗБна имейлдоц. д-р Елица Белчевадо 01.09.2019 г.писмен
18
Сравнителна европейска публична администрация ЗАД500, бл.4доц. дпн Милена Стефанова05.09.2019 г.10:0011:00презентация
19
Бюджетен процес на ЕСЗАД116 к., бл.4доц. д-р Красен Станчев29.08.2019 г.10:0012:00устен
20
Управление на проектиИЗБ304, бл.3проф. дсн Цветан Давидков27.08.2019 г.10:0012:00устен
21
Многостепенно управление на ЕСИЗБна имейлгл. ас. д-р Елена Калфовадо 01.09.2019 г.КР
22
Проектите на гражданското общество и администрациятаИЗБна имейлд-р Тихомира Трифоновадо 01.09.2019 г.КР
Loading...