Danh mục hàng hóa KDTV đang bị tạm ngừng nhập khẩu vào Việt Nam
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DANH MỤC HÀNG HÓA LÀ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KDTV ĐANG BỊ TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
2
Cập nhật: 03/01/2017
3
4
STTTÊN MẶT HÀNGXUẤT XỨĐỐI TƯỢNG KDTVCÔNG VĂN
5
1LẠCSENEGALCaryedon serratus Olivier, Trogoderma granarium EvertsQuyết định số 2838/QĐ-BNN-BVTV 11/7/2016
6
HỒNG KONGQuyết định 4216/QĐ-BNN-BVTV ngày 17/10/2016
7
SUDAN
Quyết định số 4215/QĐ-BNN-BVTV ngày 17/10/2016
8
INDONESIACaryedon serratus Olivier
Quyết định số 191/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/01/2017.
9
2HẠT MUỒNGINDONESIACaryedon serratus Olivier
Quyết định số 191/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/01/2017.
10
3HẠT CACAOINDONESIACaryedon serratus Olivier
Quyết định số 191/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/01/2017.
11
4ĐẬU CÔ VEINDONESIACaryedon serratus Olivier
Quyết định số 191/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/01/2017.
12
5TRÁI MEINDONESIACaryedon serratus OlivierQuyết định số 57/QĐ-BNN-BVTV ngày 6/1/2017
13
6BÔNGGHANATrogoderma granarium EvertsQuyết định số 4127/QĐ-BNN-BVTV 11/10/2016
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...