ทะเบียนการจัดงานประชุมวิชาการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ทะเบียนการจัดงานประชุมวิชาการ
2
3
วันที่จัดงาน
วันที่กำหนดส่งบทความเวลาคงเหลือในการส่งบทความชื่องานหน่วยงานที่จัดจังหวัดเว็บไซต์
4
1/2/201930/12/201845ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
http://srdi.yru.ac.th/page/388
5
22/2/201915/1/201961การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีวิจัย" ครั้งที่ 9สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
นครศรีธรรมราช
http://srdi.yru.ac.th/page/381
6
27/3/201915/12/2018วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
นครศรีธรรมราช
http://srdi.yru.ac.th/page/457
7
1/3/20197/1/2019วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืนมหาวทิยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี
http://srdi.yru.ac.th/page/462
8
23/5/201929/3/2019The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—

Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019—SSIS)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กทม.
http://srdi.yru.ac.th/page/467
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu