ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PLEN
2
TytułBaza elektrowni i elektrociepłowniTitlePower plant database - Poland
3
Załącznik do raportu: Droga do celu. Odejście od węgla w polskiej elektroenergetyce.
Attachment to report: Reaching the goal. Phasing out coal in the Polish power sector.
4
Wersja1.0Version1.0
5
6
Data publikacji
24.03.2021
Publication date
24.03.2021
7
8
WłaścicielFundacja InstratIssuing partyInstrat Foundation
9
10
11
12
13
WWWhttp://instrat.pl/Websitehttp://instrat.pl/
14
E-mailmodelling@instrat.plE-mailmodelling@instrat.pl
15
On-line https://energy.instrat.pl/power_plantsOn-line
http://https://energy.instrat.pl/power_plants
16
Raportwww.instrat.pl/odejscie-od-weglaReport
http://https://instrat.pl/en/coal-phase-out/
17
AutorzyKrzysztof Stępień, Paweł Czyżak, Michał HetmańskiAuthors
Krzysztof Stępień, Paweł Czyżak, Michał Hetmański
18
Przy wsparciu
European Climate FoundationSupported byEuropean Climate Foundation
19
LicencjaCC BY 4.0 - Attribution 4.0 InternationalLicenseCC BY 4.0 - Attribution 4.0 International
20
Cytowanie
Stępień, K., Czyżak, P., Hetmański, M. (2021). Baza danych elektrowni i elektrociepłowni. Instrat.
Citation
Stępień, K., Czyżak, P., Hetmański, M. (2021). Power plant database - Poland. Instrat.
21
22
InstrukcjaInstructions
23
JWCD - Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane
JWCD - Centrally Dispatched Thermal Units
24
CHP - Elektrociepłownie (ang. Combined Heat-And-Power)
CHP - Combined Heat-And-Power Units
25
nJWCD - Pozostałe Cieplne Jednostki Wytwórcze
nJWCD - Other Thermal Units (not centrally dispatched)
26
27
KomentarzeComments
28
1SRMC podano dla roku 20201SRMC is for 2020
29
2Metodologię obliczania SRMC opisano w raporcie2
Methodology for SRMC calculation is provided in the report
30
3
Na czerwono zaznaczono bloku w trakcie wyłączania, na zielono bloki w trakcie uruchamiania
3
Units that are being decommissioned are marked red, units in construction are marked green
31
4Dla niektórych bloków dostępna była jedynie sprawność brutto - przeliczono ją na netto odejmując 2,4pp (średnia różnica dla bloków, dla których zgromadzono obie wartości)4Some units only reported the gross efficiency. It was translated to net efficiency by substracting 2.4pp (the average difference for units where both values were available)
32
5IED - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 5IED - Industrial Emissions Directive: Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
33
34
Źródła
35
1Lista bloków i podstawowe parametry:1Units list and base parameters:
36
ARE - Katalog Eletrowni i Elektrociepłowni Zawodowych (2019)
https://www.are.waw.pl/sklep/details.xhtml?poz=531
ARE - Power Plant Catalog (2019)
https://www.are.waw.pl/sklep/details.xhtml?poz=531
37
Beyond Coal - Power Plant Database
https://beyond-coal.eu/database/
Beyond Coal - Power Plant Database
https://beyond-coal.eu/database/
38
JRC Power Plant Database
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/9810feeb-f062-49cd-8e76-8d8cfd488a05
JRC Power Plant Database
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/9810feeb-f062-49cd-8e76-8d8cfd488a05
39
PSE - Zasoby Wytwórcze (stan na 30.11.2020)
https://www.pse.pl/dokumenty?safeargs=666f6c64657249643d3333393139#
PSE - Generators list (stan na 30.11.2020)
https://www.pse.pl/dokumenty?safeargs=666f6c64657249643d3333393139#
40
2Daty wyłączeń IED:2IED Decommissioning dates:
41
Greenpeace - Odejście Polski od węgla do 2035 roku to business as usual. Konieczne przyspieszenie
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/29289/odejscie-polski-od-wegla-do-2035-roku-to-business-as-usual-konieczne-przyspieszenie
Greenpeace - Poland could phase out coal by 2035 as business as usual. Speeding up needed
https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/29289/odejscie-polski-od-wegla-do-2035-roku-to-business-as-usual-konieczne-przyspieszenie
42
3Współczynnik wykorzystania mocy za 20193Capacity factor for 2019
43
Energy.instrat.pl
http://energy.instrat.pl/generation_by_unit
Energy.instrat.pl
http://energy.instrat.pl/generation_by_unit
44
4Dystans transportu węgla, sprawność netto, emisyjność, SRMC, data wygaśnięcia kontraktów mocowych, ogłoszona data wyłączenia, proponowane daty przejścia do rezerwy i wyłączenia:4Transport distance, net efficiency, emissivity, SRMC, capacity contract end date, announced decomissioning date, proposed reserve and decommissioning dates:
45
Obliczenia własne na podstawie szeregu źródełOwn elaboration based on own calculations and multiple sources
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100