SL_cuoi nam THCS - Toan huyen 1617.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
* Các Trường THCS nhập số liệu vào các sheet:
2
1) Solieucuoinamhoc-THCS
3
2) HL-HK 6
4
3) HL-HK 7
5
4) HL-HK 8
6
5) HL-HK 9
7
6) Diem bai KT HKII-6
8
7) Diem bai KT HKII-7
9
8) Diem bai KT HKII-8
10
9) Diem bai KT HKII-9
11
10) SolieuGV-THCS
12
13
* Lưu ý khi nhập số liệu:
14
+ Nhập số liệu vào sheet SLcuoinamhoc trước. Máy tự động sử dụng tổng số
15
học sinh ở sheet này vào các sheet khác.
16
+ Nhập số liệu vào các ô màu trắng, số liệu các ô còn lại máy tự tính.
17
+ Đảm bảo chính xác số liệu.
18
+ Nếu sheet nào có cột kiểm tra báo "Sai" thì kiểm tra lại các số liệu nhập vào.
19
+ Không chỉnh sửa các nội dung khác ngoài phạm vi của đơn vị mình (nhằm tránh sai lệch
20
kết quả báo cáo của các đơn vị khác và kết quả tổng hợp)
21
+ Cập nhật đúng thời hạn (hạn cuối nhập số liệu: 9 giờ 00 ngày 24/5/2017)
22
23
* Trong quá trình nhập số liệu, nếu có trở ngại gì thì liên lạc qua số điện thoại:
24
+ Thầy Vũ Hồng Nguyên: 0905 439 227 - 0983 439 227
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...