ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TitleTitleCall NumberDescription
2
日本にノーベル賞が来る理由 / 伊東乾.Nihon ni Nōberu-shō ga kuru riyū / Itō Ken.AS911.N9 I86 2008
3
日本神話の源流 / 吉田敦彦.Nihon shinwa no genryū / Yoshida Atsuhiko.BL2203 .Y639 2007
4
なぜ日本人はご先祖様に祈るのか : ドイツ人禅僧が見たフシギな死生観 / ネルケ無方.
Naze Nihonjin wa gosenzosama ni inoru no ka : Doitsujin zensō ga mita fushigi na shiseikan / Noruke Muhō.
BL2211.D35 N47 2015
5
「日本人の神」入門 : 神道の歴史を読み解く / 島田裕巳."Nihonjin no kami" nyūmon : Shintō no rekishi o yomitoku / Shimada Hiromi.BL2218 .S498 2016
6
神事記 / 氏經卿 ; 校訂野村朋弘, 比企貴之.Shinjiki / Ujitsune-kyō ; kōtei Nomura Tomohiro, Hiki Takayuki.BL2225.I82 I8226 2016v.2
7
平安古経展 : まぼろしの久能寺経に出会う / 編集奈良国立博物館.
Heian kokyō ten : maboroshi no Kunōji-kyō ni deau / henshū Nara Kokuritsu Hakubutsukan.
BQ1136.C6 H45 2015
8
A critical edition of Lokakṣema's translation of the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā / Seishi Karashima = 道行般若經校注 / 辛嶋静志.
A critical edition of Lokaksema's translation of the Astasāhasrikā Prajnāpāramitā / Seishi Karashima = Dōgyō Hannyakyō kōchū / Karashima Seishi.
BQ1917 .K37 2011
9
A glossary of Lokakṣema's translation of the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā / Seishi Karashima = 道行般若經詞典 / 辛嶋静志.
A glossary of Lokakṣema's translation of the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā / Seishi Karashima = Dao xing bo re jing ci dian / Xindao Jingzhi.
BQ1919 .K3713 2010
10
名僧列伝 : 良寬, 盤珪, 鈴木正三, 白隠. 2 / 紀野一義.Meisō retsuden : Ryōkan, Bankei, Suzuki Shōsan, Hakuin. 2 / Kino Kazuyoshi.BQ683 .K56 1999 v.2
11
經覺私要鈔 / [經覺著 ; 高橋隆三, 小泉宜右校訂].Kyōgaku shiyō shō / [Kyōgaku cho ; Takahashi Ryūzō, Koizumi Nobusuke kōtei].BQ687 .K452v.11
12
華嚴五教章講義 / 湯次了栄著.Kegon gokyōshō kōgi / Yusuki Ryōei cho.BQ8249.F384 H8339 1975
13
選択本願念仏集 / 法然著 ; 大橋俊雄 校注.Senchaku hongan nenbutsushū / Hōnen cho ; Ōhashi Shunnō kōchū.BQ8649.H664 S44 1997
14
中世禅宗の儒学学習と科学知識 = Confucian learning and scientific knowledge of Zen monks in medieval Japan / 川本慎自
Chūsei Zenshū no Jugaku gakushū to kagaku chishiki = Confucian learning and scientific knowledge of Zen monks in medieval Japan / Kawamoto Shinji
BQ9262.9.J3 K39 2021
15
道元「禅」の言葉 : ゆっくり読む, ゆっくり生きる / 境野勝悟.Dōgen "zen" no kotoba : yukkuri yomu, yukkuri ikiru / Sakaino Katsunori.BQ9286.2 .S25 2008
16
公案 : 実践的禅入門 / 秋月龍珉.Kōan : jissenteki zen nyūmon / Akizuki Ryomin.BQ9289.5 .A45 2009
17
現代語訳正法眼蔵 / 西嶋和夫.Gendai goyaku Shōbō genzō / Nishijima Kazuo.
BQ9449.D654 S53373 1970
18
モノをいう落款 / 北川博邦.Mono o iu rakkan / Kitagawa Hirokuni.CD5079 .K58 2008
19
国际敦煌学研究文库. 日本卷 / 郑炳林, (日)高田时雄主编.
Guo ji Dunhuang xue yan jiu wen ku. Riben juan / Zheng Binglin, (Ri) Gaotian Shixiong zhu bian.
DS797.28.D864 G854 2019
v.1-10
20
戦後日本文化再考 / 坪井秀人編著Sengo Nihon bunka saikō / Tsuboi Hideto henchoDS822.5 .S3876 2019
21
地図でみるアイヌの歴史 : 縄文から現代までの1万年史 / 平山裕人.
Chizu de miru Ainu no rekishi : Jōmon kara gendai made no ichimannenshi / Hirayama Hiroto.
DS832 .H558 2018
22
狙われたアイヌ民族の血液 : ケンブリッジ北日本遠征調査隊 (1964年) を中心に : 資料と研究ノート / 著者編集手島武雅.
Nerawareta Ainu minzoku no ketsueki : Kenburijji Kita Nihon ensei chōsatai (1964-nen) o chūshin ni : shiryō to kenkyu nōto / chosha henshū Teshima Takemasa.
DS832 .T47 2020
23
最新日本歴史辭典 / 佐藤種治著.Saishin Nihon rekishi jiten / Satō Taneharu cho.DS833 .S3 1933
24
天皇125代と日本の歴史 / 山本博文.Tennō 125-dai to Nihon no rekishi / Yamamoto Hirofumi.DS834.1 .Y29 2017
25
Reflecting the past : place, language, and principle in Japan's medieval mirror genre / Erin L. Brightwell.
DS834.7 .B75 2020
26
樂只堂年錄 / [柳澤吉保 ; 校訂宮川葉子].Rakushidō nenroku / [Yanagisawa Yoshiyasu ; kōtei Miyakawa Yōko].DS872.Y33 A3 2011v.8
27
風雲児たち / みなもと太郎.Fūunjitachi / Minamoto Tarō.DS881.3 .M47 2003v.7
28
線量計と奥の細道 / ドリアン助川.Senryōkei to Oku no hosomichi / Dorian Sukegawa.DS894.32 .D67 2018
29
大出雲展 : 古事記一三〇〇年 出雲大社大遷宮 : 特別展覧会 / 編集京都囯立博物館 ; 島根県立古代出雲歴史博物館 = The grand Izumo exhibition : on the occasion of the renovation of Izumo Taisha Shrine and 1300 years of the Kojiki chronicle / edited by Kyoto National Museum and Shimane Museum of Ancient Izum
Dai Izumo ten : Kojiki 1300-nen Izumo Taisha daisengū : tokubetsu tenrankai / henshū Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan, Shimane Kenritsu Kodai Izumo Rekishi Hakubutsukan = The grand Izumo exhibition : on the occasion of the renovation of Izumo Taisha Shrine
DS894.79.S459 I973 2012
30
終わりなき<いくさ> : 沖縄戦を心に刻む / 藤原健著.Owarinaki "ikusa" : Okinawa-sen o kokoro ni kizamu / Fujiwara Ken cho.DS894.99.O3785 F83 2020
31
戦後京都の「色」はアメリカにあった! : カラー写真が描く〈オキュパイド・ジャパン〉とその後 = True colors of postwar Kyoto (1945-52), found in the USA! : occupied Japan and beyond, captured in vintage color photographs / 編集植田憲司, 衣川太一, 佐藤洋一.
Sengo Kyōto no "iro" wa Amerika ni atta! : karā shashin ga egaku "okyupaido Japan" to sonogo = True colors of postwar Kyoto (1945-52), found in the USA! : occupied Japan and beyond, captured in vintage color photographs / henshū Ueda Kenji, Kinugawa Ta
DS897.K843 S46 2021
32
京の八百歲冷泉家歌ごよみ / 冷泉貴実子著 ; 京都新聞社編.Kyō no yaotose Reizeike utagoyomi / Reizei Kimiko cho ; Kyōto Shinbunsha hen.DS897.K85 R34 2006
33
忘れられない日本人移民 : ブラジルへ渡った記錄映像作家の旅 / 岡村淳.
Wasurerarenai Nihonjin imin : Burajiru e watatta kiroku eizō sakka no tabi / Okamura Jun.
F2659.J3 O34 2013
34
遥かなる「ワカマツ・コロニー」 : トランスパシフィックな移動と記憶の形成 = The makings of "Wakamatsu Colony" : transpacific migration and memories / 海外移住 150周年研究プロシェクト編.
Harukanaru "Wakamatsu Koronī" : toransupashifikku na idō to kioku no keisei = The makings of "Wakamatsu Colony" : transpacific migration and memories / Kaigai Ijū 150-shūnen Kenkyū Purojekuto hen.
F870.J3 H35 2019
35
観光で繫ぐ!みんなが主役!「観光地域づくり」の教科書 / 企画·編集大正大学地域構想研究所.
Kankō de tsunagu minna ga shuyaku "kankō chiikizukuri" no kyōkasho / kikaku henshū Taishō Daigaku Chiiki Kōsō Kenkyūjo.
G155.J3 K36 2017
36
青森縄文王国 / 新潮社編.Aomori jōmon ōkoku / Shinchōsha hen.GN776.3.J6 A65 2014
37
Who dance? : 振付のアクチュアリティ / 編集越智雄麿, 中島史江, 張宝芸.
Who dance? : furitsuke no akuchuariti / henshū Ochi Yūma, Nakajima Fumie, Chō Hōgei.
GV1782 .W56 2015
38
アンケート調查年鑑.Ankēto chōsa nenkan.HN25 .A552020
39
残余の声を聴く : 沖縄・韓国・パレスチナ / 早尾貴紀, 呉世宗, 趙慶喜.
Zan'yo no koe o kiku : Okinawa, Kankoku, Paresuchina / Hayao Takanori, Go Seisō, Chō Keiki.
HN730.O55 H39 2021
40
近代日本の空間編成史 / 中川理編.Kindai Nihon no kūkan henseishi / Nakagawa Osamu hen.HT147.J3 K433 2017
41
日本都市史・建築史事典 = Encyclopedia of urban & territorial and architectural history of Japan / 都市史学会編.
Nihon toshishi, kenchikushi jiten = Encyclopedia of urban & territorial and architectural history of Japan / Toshishi Gakkai hen.
HT147.J3 N64 2018
42
地方創生に役立つ!「地域データ分析」の教科書 / 企画編集日本青年会議所「地域再興会議」, 大正大学地域構想研究所.
Chihō sōsei ni yakudatsu "chiiki dēta bunseki" no kyōkasho / kikaku henshū Nihon Seinen Kaigisho "Chiiki Saikō Kaigi", Taishō Daigaku Chiiki Kōsō Kenkyūjo.
HT395.J3 C45 2017
43
新自殺論 : 自己イメージから自殺を読み解く社会学 / 大村英昭, 阪本俊生編著.
Shin jisatsuron : jiko imēji kara jisatsu o yomitoku shakaigaku / Ōmura Eishō, Sakamoto Toshio hencho.
HV6548.J3 S55 2020
44
Karma and punishment : prison chaplaincy in Japan / Adam J. Lyons.HV8865 .L96 2021
45
政官要覧.Seikan yōran.JQ1621 .S462021 Spring
46
消費者団体訴訟の理論 / 宗田貴行.Shōhisha dantai soshō no riron / Sōda Takayuki.KNX3276 .S627 2021
47
ニューヨークの高校生, マンガを描く : 彼らの人生はどう変わったか / マイケル・ビッツ ; 沼田知加訳.
Nyūyōku no kōkōsei, manga o egaku : karera no jinsei wa dō kawatta ka / Maikeru Bittsu ; Numata Chika yaku.
LB1044.9.C59 B58163 2012
48
戦後日本の教科書問題 / 石田雅春著Sengo Nihon no kyōkasho mondai / Ishida Masaharu choLB3048.J3 I84 2019
49
問いかけるアイヌ・アート = What Ainu art asks from us / 池田忍編 ; 五十嵐聡美 [and six others].
Toikakeru Ainu āto = What Ainu art asks from us / Ikeda Shinobu hen ; Igarashi Satomi [and six others].
N7356.H65 T65 2020
50
国宝法隆寺金堂展 : National treasures from the Golden Hall of Hōryū-ji temple / [編集奈良国立博物館, 法隆寺, 朝日新聞社].
Kokuhō Hōryūji Kondō ten = National treasures from the Golden Hall of Hōryū-ji temple / [henshū Nara Kokuritsu Hakubutsukan, Hōryūji, Asahi Shinbunsha].
N8193.J3 K646 2008
51
おん祭と春日信仰の美術 : 特別陳列 / [編集奈良国立博物館].
Onmatsuri to Kasuga shinkō no bijutsu : tokubetsu chinretsu / [henshū Nara Kokuritsu Hakubutsukan].
N8194.A3 N37 2007
52
日本のたてもの : 自然素材を活かす伝統の技と知恵 = Japanese architecture : traditional skills and natural materials / 執筆豊城浩行 (文化庁文化財監查官) [and 7 others]
Nihon no tatemono : shizen sozai o ikasu dentō no waza to chie = Japanese architecture : traditional skills and natural materials / shippitsu Toyoki Hiroyuki (Bunkachō Bunkazai Kansakan) [and 7 others]
NA1552 .N54 2021
53
円空と木喰 : 微笑みの仏たち = Enku and Mokujii : Buddhist sculpture in smiles / 小島梯次監修・著.
Enkū to Mokujiki : hohoemi no hotoketachi = Enku and Mokujii : Buddhist sculpture in smiles / Kojima Teiji kanshū, cho.
NB1912.B83 K657 2015
54
フランスは笑う : フランス漫画小咄傑作集 : 艶笑編 / 田辺貞之助訳著.
Furansu wa warau : Furansu manga kobanashi kessakushū : enshōhen / Tanabe Teinosuke yaku cho.
NC1496 .T36 1981
55
Naonori Yago : BaSara : graphic design and art direction works from 2015 to 2020 / Yago Naonori.
NC999.6.J3 Y342 2020
56
はじめての古筆切 / 日比野浩信.Hajimete no kohitsugire / Hibino Hironobu.NK3637.A2 H52 2019
57
今, 何かを表そうとしている10人の日本と韓国の若手対談 / 西川美和, ムン・ソリ, 寄藤文平, キム・ジュンヒョク, 光嶋裕介, アン・ギヒョン, 朝井リョウ, チョン・セラン, 岡田利規, キ・スルギ著 ; 桑畑優香訳.
Ima nanika o arawasō to shite iru 10-nin no Nihon to Kankoku no wakate taidan / Nishikawa Miwa, Mun Sori, Yorifuji Bunpei, Kimu Junhyoku, Kōshima Yūsuke, An Gihyon, Asai Ryō, Chon Seran, Okada Toshiki, Ki Surugi cho ; Kuwahata Yuka yaku.
NX584.Z8 N57 2018
58
ロラン・バルト : 言語を愛し恐れつづけた批評家 / 石川美子著.Roran Baruto : gengo o aishi osoretsuzuketa hihyōka / Ishikawa Yoshiko cho.P85.B33 I75 2015
59
ニューエクスプレスアイヌ語 / 中川裕著.Nyū ekusupuresu Ainugo / Nakagawa Hiroshi cho.PL495.2 .N35 2013
60
アイヌの物語世界 / 中川裕Ainu no monogatari sekai / Nakagawa HiroshiPL495.5 .N35 2020
61
古代の語彙 : 大陸人・貴族の時代 = The lexicon of old and early middle Japanese : the age of continental immigrants and nobles / 飛田良文, 佐藤武義編集代表 ; 佐藤武義編 ; 浅野敏彦 [and 11 others] 著.
Kodai no goi : tairikujin, kizoku no jidai = The lexicon of old and early middle Japanese : the age of continental immigrants and nobles / Hida Yoshifumi, Satō Takeyoshi henshū daihyō ; Satō Takeyoshi hen ; Asano Toshihiko [and 11 others] cho.
PL525.3 .K64 2021
62
語彙力こそが教養である / 斎藤孝.Goiryoku koso ga kyōyō de aru / Saitō Takashi.PL635 .S25 2015
63
古典の未来学 = Projecting classicism / 荒木浩編Koten no miraigaku = Projecting classicism / Araki Hiroshi henPL726.1 .K68445 2020
64
言霊とは何か : 古代日本人の信仰を読み解く / 佐佐木隆著.
Kotodama to wa nani ka : kodai Nihonjin no shinkō o yomitoku / Sasaki Takashi cho.
PL726.1186.M85 S27 2013
65
僻案抄 / 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫監修 ; 解題佐々木孝浩.
Hekianshō / Keiō Gijuku Daigaku Fuzoku Kenkyūjo Shidō Bunko kanshū ; kaidai Sasaki Takahiro.
PL728.22 .F85 2008
66
古訓密勘註. 古今灌頂卷. 和謌灌頂次第秘密抄. 幽旨 / 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫監修 ; 解題山本令子, 石神秀美.
Kokun mikkanchū. Kokin kanjōkan. Waka kanjō shidai himitsu shō. Yūji / Keiō Gijuku Daigaku Fuzoku Kenkyūjo Shidō Bunko kanshū ; kaidai Yamamoto Reiko, Ishigami Hidemi.
PL728.22 .K659 2009
67
和歌文学年表 / 阿部正路著.Waka bungaku nenpyō / Abe Masamichi cho.PL728.A2 A24 1976
68
日本の女歌 / 講師竹西寬子.Nihon no onnauta / kōshi Takenishi Hiroko.PL728.A2 T35 1989
69
王朝物語の表現機構 : 解釈の自動化への抵抗 / 星山健Ōchō monogatari no hyōgen kikō : kaishaku no jidōka e no teikō / Hoshiyama KenPL747.2 .H668 2021
70
Disruptions of daily life : Japanese literary modernism in the world / Arthur M. Mitchell.
PL747.57.M577 M58 2020
71
日本文学全集 / 池澤夏樹個人編集.Nihon bungaku zenshū / Ikezawa Natsuki kojin henshū.PL754 .N55 2014v.6
72
翻刻明月記 / [編者冷泉家時雨亭文庫].Honkoku Meigetsuki / [hensha Reizei-ke Shiguretei Bunko].PL758.8115 .R46 2012v.3
73
「源氏物語」庭と邸宅 : 想定配置図私案 / 加藤伸江著"Genji monogatari" niwa to teitaku : sōtei haichizu shian / Katō Nobue choPL788.4.G43 K27 2020
74
山東京傳全集 / [編者山東京傳全集編集委員会, 編者代表水野稔].
Santō Kyōden zenshū / [hensha Santō Kyōden Zenshū Henshū Iinkai, hensha daihyō Mizuno Minoru].
PL798 .A1 1992v.20
75
橘守部著作集 : 未刊影印 / 慶應義塾大學附屬研究所斯道文庫編.
Tachibana Moribe chosakushū : mikan eiin / Keiō Gijuku Daigaku Fuzoku Kenkyūjo Shidō Bunko hen.
PL799.T32 A6 1979v.4
76
小說家の中の宗教 : 丹羽文雄宗教語錄 / 大河内昭爾編.Shōsetsuka no naka no shūkyō : Niwa Fumio shūkyō goroku / Ōkōchi Shōji hen.PL834.I8 S55 1971
77
メロスの群れ : 評伝吉野せい / 小沢美智恵.Merosu no mure : hyōden Yoshino Sei / Ozawa Michie.PL842.O7597 Z64 2019
78
文学は実学である / 荒川洋治Bungaku wa jitsugaku de aru / Arakawa YōjiPL845.R257 B86 2020
79
「沈黙」をめぐる短篇集 / 遠藤周作 ; 加藤宗哉編."Chinmoku" o meguru tanpenshū / Endō Shūsaku ; Katō Muneya hen.PL849.N4 A6 2016
80
飯田龍太の時代 : 山廬永訣 / 廣瀬直人, 齋藤愼爾, 宗田安正責任編集.
Iida Ryūta no jidai : sanro eiketsu / Hirose Naoto, Saitō Shinji, Sōda Yasumasa sekinin henshū.
PL853.I32 Z75 2007
81
本日の栄町市場と, 旅する小書店 / 宮里綾羽.Honjitsu no Sakaemachi ichiba to tabisuru koshoten / Miyazato Ayaha.PL856.I936 H66 2017
82
コジキの思想 / 吉増剛造.Kojiki no shisō / Yoshimasu Gōzō.PL865.O713 A6 2016 v.1
83
航海日誌 / 吉増剛造.Kōkai nisshi / Yoshimasu Gōzō.PL865.O713 A6 2016 v.2
84
わたしは映画だ / 吉増剛造.Watashi wa eiga da / Yoshimasu Gōzō.PL865.O713 A6 2016 v.3
85
犬がいた季節 = Five years diary / 伊吹有喜Inu ga ita kisetsu = Five years diary / Ibuki YukiPL871.5.B85 I58 2020
86
本日は, お日柄もよく / 原田マハ.Honjitsu wa, ohigara mo yoku / Harada Maha.PL871.A73 H66 2010
87
オルタネート / 加藤シゲアキOrutanēto / Katō ShigeakiPL872.5.A865 O78 2020
88
トリニティ / 窪美澄 = Trinity / Misumi Kubo.Toriniti / Kubo Misumi = Trinity / Misumi Kubo.PL872.5.U25 T67 2019
89
龍の耳を君に : デフ・ヴォイス新章 / 丸山正樹.Ryū no mimi o kimi ni : defu voisu shinshō / Maruyama Masaki.PL873.A78 R98 2018
90
遠き島の時空 / 島石浩司.Tōki shima no jikū / Shimaishi Kōji.PL875.5.H55 T65 2020
91
展望塔のラプンツェル / 宇佐美まこと.Tenbōtō no Rapuntseru / Usami Makoto.PL876.5.S26 T46 2019
92
人間の生き様 / 玉城まさし.Ningen no ikizama / Tamaki Masashi.PL876.A43 N56 2017
93
夢降る街角 / エディツチヤYumefuru machikado / Edi TsuchiyaPL876.S83 Y86 2019
94
空芯手帳 / 八木詠美.Kūshin techō / Yagi Emi.PL877.5.A37 K87 2020
95
疑惑の事故 : 日米地位協定の死角 / 与世田兼稔.Giwaku no jiko : Nichi-bei chii kyōtei no shikaku / Yoseda Kanetoshi.PL877.5.O82 G59 2019
96
わたしたちが光の速さで進めないなら = If we can&apos;t go at the speed of light / キム・チョヨプ ; カン・バンファ, ユン・ジヨン訳.
Watashitachi ga hikari no hayasa de susumenai nara = If we can't go at the speed of light / Kimu Choyopu ; Kan Banfa, Yun Jiyon yaku.
PL994.415.C4564 A6163 2020
97
映画評論 = The filmcrit.Eiga hyōron = The filmcrit.PN1993 .E35ser.3 v.22 no.3
98
Dancing the dharma : religious and political allegory in Japanese noh theater / Susan Blakeley Klein.
PN2924.5.N6 K525 2021
99
コドモノミライ : 現代演劇とこどもたち / 岡室美奈子監修 ; 飛田勘文編著.
Kodomo no mirai : gendai engeki to kodomotachi / Okamuro Minako kanshū ; Hida Norifumi hencho.
PN3159.J3 K63 2019
100
ビランジ.Biranji.PZ49.2 .B58
no.47 2021 Feb