Newly Added Titles 2019 (Japanese)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TitleTitleCall NumberDescription
2
シャンカラ派の思想と信仰 /
Shankara-ha no shisō to shinkō / Sawai Yoshitsugu.
B133.S47 S38 2016
3
超越と実存 : 「無常」をめぐる仏教史 /
Chōetsu to jitsuzon : "mujō" o meguru Bukkyō shi / Minami Jikisai.
B162 .M56 2018
4
大和・紀伊寺院神社大事典 /
Yamato Kii jiin jinja daijiten / Heibonsha hen.
BL2215.K55 Y36 1997
5
京都山城寺院神社大事典 /
Kyōto Yamashiro jiin jinja daijiten / Heibonsha hen.
BL2215.K9 K96 1997
6
京都地蔵盆の歴史 /
Kyōto jizōbon no rekishi / Murakami Norio.
BL2215.K9 M873 2017
7
トートーメーの民俗学講座 : 沖縄の門中と位牌祭祀 /
Tōtōmē no minzokugaku kōza : Okinawa no monchū to ihai saishi / Namihira Eriko.
BL2215.O39 N36 2010
8
ユタとスピリチュアルケア : 沖縄の民間信仰とスピリチュアルな現実をめぐって /
Yuta to supirichuaru kea : Okinawa no minkan shinkō to supirichuaru na genjitsu o megutte / Hamasaki Moriyasu, Miyagi Kōichi, Ashimine Isao, Purohasuka Izaberu [cho].
BL2215.O4 H36 2011
9
近江若狭越前寺院神社大事典 /
Ōmi Wakasa Echizen jiin jinja daijiten / Heibonsha hen.
BL2215.S54 O45 1997
10
日本神さま事典 /
Nihon kamisama jiten / Mitsuhashi Takeshi, Shirayama Yoshitarō hencho.
BL2226 .N52 2016
11
日韓交流と高麗版大蔵経 /
Nikkan kōryū to Kōrai-ban Daizōkyō / Baba Hisayuki.
BQ1217 .B33 2016
12
仏教史研究ハンドブック /
Bukkyō shi kenkyū handobukku / Bukkyō Shigakukai hen.
BQ266 .B846 2017
13
仏教研究入門 /
Bukkyō kenkyū nyūmon / Hirakawa Akira hen.
BQ4016 .B83 1984
14
修行僧の持ち物の歴史 /
Shugyōsō no mochimono no rekishi / Nishimura Minori cho.
BQ6126 .N57 2012
15
永平寺史料全書.
Eiheiji shiryō zensho. Monjo hen / Daihonzan Eiheiji Shiryō Zensho Hensanshitsu, Eiheiji Shiryō Zensho Hensan Iinkai.
BQ6353.E352 E3545 2012v.1
16
中国仏教との提携 /
Chūgoku Bukkyō to no teikei / hensha Ryūkoku Daigakuku Ajia Bukkyō Bunka Kenkyū Sentā "Senjika 'Nihon Bukkyō no Kokusai Kōryū" Kenkyūhan (G1, UB, S2), Nakanishi Naoki (daihyō), Hayashi Yukio, Yoshinaga Shin'ichi, Ōsawa Kōji.
BQ645 .C584 2017v.1
17
中国仏教との提携 /
Chūgoku Bukkyō to no teikei / hensha Ryūkoku Daigakuku Ajia Bukkyō Bunka Kenkyū Sentā "Senjika 'Nihon Bukkyō no Kokusai Kōryū" Kenkyūhan (G1, UB, S2), Nakanishi Naoki (daihyō), Hayashi Yukio, Yoshinaga Shin'ichi, Ōsawa Kōji.
BQ645 .C584 2017v.2
18
妻帯仏教の民族誌 : ジェンダー宗教学からのアプローチ /
Saitai Bukkyō no minzokushi : jendā shūkyōgaku kara no apurōchi / Kawahashi Noriko.
BQ680.W65 K39 2012
19
南伝ブッダ年代記 = Chronicle of the Buddha /
Nanden Budda nendaiki = Chronicle of the Buddha / Ashin Kusaradanma cho ; Okuda Akinori yaku.
BQ886 . K87163 2017
20
新しい中世 : 相互依存の世界システム /
Atarashii chūsei : sōgo izon no sekai shisutemu / Tanaka Akihiko.
D2009 .T36 2017
21
焦土の記憶 : 沖縄・広島・長崎に映る戦後 /
Shōdo no kioku : Okinawa, Hiroshima, Nagasaki ni utsuru sengo / Fukuma Yoshiaki.
D744.7.J3 F85 2011
22
魂の新聞 : 「沖縄戦新聞」沖縄戦の記憶と継承ジャーナリズム /
Mabui no shinbun : "Okinawa-sen shinbun" Okinawa-sen no kioku to keishō jānarizumu / Fujiwara Ken
D767.99.O45 F76 2018
23
大日本近世史料.
Dai Nihon kinsei shiryō. Shichū torishimari ruishū / Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo hensan.
DS803 .D28 1953 pt.6v.30
24
大日本史料 /
Dai Nihon shiryō / Tōkyō Teikoku Daigaku Bungakubu Shiryō Hensangakari hensan.
DS803 .D3 1901sec.11 v.28
25
大日本史料 /
Dai Nihon shiryō / Tōkyō Teikoku Daigaku Bungakubu Shiryō Hensangakari hensan.
DS803 .D3 1901sec.5 v.36
26
大日本史料 /
Dai Nihon shiryō / Tōkyō Teikoku Daigaku Bungakubu Shiryō Hensangakari hensan.
DS803 .D3 1901sec.7 v.34
27
薩戒記 /
Sakkaiki / Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo hensan.
DS803 .T6 1952 pt.27suppl.
28
大日本古文書.Dai Nihon komonjo. Iewake.DS803 .T65 1901 pt.2sec.16 v.6
29
Rethinking "Japanese studies" from practices in the Nordic Region /
Rethinking "Japanese studies" from practices in the Nordic Region / edited by Liu Jianhui and Sano Mayuko = "Nihon kenkyū" saikō : Hokuō no jissen kara / Ryū Kenki, Sano Mayuko hen.
DS821 .K7123 2012
30
日本人の自然観 /
Nihonjin no shizenkan / Suzuki Sadami
DS821 .S888 2018
31
室町の学問と知の継承 : 移行期における正統への志向 /
Muromachi no gakumon to chi no keishō : ikōki ni okeru seitō e no shikō / Tanaka Naoko cho.
DS822.2 .T375 2017
32
「混血」と「日本人」 : ハーフ・ダブル・ミックスの社会史 /
"Konketsu" to "Nihonjin" : hāfu, daburu, mikkusu no shakaishi / Shimoji Rōrensu Yoshitaka.
DS830 .S366 2018
33
在日の経験から : 日本における多文化共生とは何か /
Zainichi no keiken kara : Nihon ni okeru tabunka kyōsei to wa nani ka / Paku Chonsoku, Ueno Chizuko hoka cho ; Che Sungu, Katō Chikako hen.
DS832.7.K6 Z36 2008
34
樂只堂年錄 /
Rakushidō nenroku / [Yanagisawa Yoshiyasu ; kōtei Miyakawa Yōko].
DS872.Y33 A3 2011v.7
35
〈焼跡〉の戦後空間論 /
"Yakeato" no sengo kūkanron / Sakasai Akito.
DS889 .S28369 2018
36
〈異〉なる関西 = "I" naru Kansai /
"I" naru Kansai = "I" naru Kansai / Nihon Kindai Bungakkai Kansai Shibu Henshū Iinkai hen.
DS894.69.K354 I23 2018
37
沖縄地を読む時を見る /
Okinawa chi o yomu toki o miru / Medoruma Shun.
DS894.99.O37 M43 2006
38
沖縄人物シネマ ; 会った人, すれちがった人 /
Okinawa jinbutsu shinema : atta hito surechigatta hito / Makiminato Tokuzō.
DS894.99.O374 .M34 2004
39
沖縄しきたり歲時記 /
Okinawa shikitari saijiki / Inafuku Masanari.
DS894.99.O374 I52 2015
40
沖縄と朝鮮のはざまで : 朝鮮人の〈可視化/不可視化〉をめぐる歴史と語り /
Okinawa to Chōsen no hazama de : Chōsenjin no "kashika/fukashika" o meguru rekishi to katari / O Sejon
DS894.99.O3742 O47 2019
41
増補改訂ぼくの沖縄<復帰後>史プラス /
Zōho kaitei boku no Okinawa "fukkigo" shi purasu / Shinjō Kazuhiro.
DS894.99.O375 S538 2018
42
戦後沖縄の精神と思想 /
Sengo Okinawa no seishin to shisō / Hiyane Teruo cho.
DS894.99.O3785 H59 2009
43
コザから吹く風 : 中根章の奔流の軌跡 /
Koza kara fuku kaze : Nakane Akira no honryū no kiseki / Tokuda Tomoko.
DS894.99.O3785 T656 2013
44
琉日戦争一六〇九 : 島津氏の琉球侵攻 /
Ryū-Nichi Sensō 1609 : Shimazu-shi no Ryūkyū shinkō / Uezato Takashi.
DS895.R97 U49 2009
45
極夜行 /Kyokuyakō / Kakuhata Yūsuke.G516 .K35 2018
46
スポーツ・運動科学レファレンスブック /
Supōtsu, undō kagaku refarensu bukku / Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha henshū = Reference books of sports and exercise science / compiled by Nichigai Associates, Inc.
GV655 .S87 2017
47
Asian economic integration in an era of global uncertainty / edited by Shiro Armstrong and Tom Westland.
HC412 .A853 2018
48
The future is Asian : global order in the twenty-first century / Parag Khanna.
HC412 .K43 2019
49
满洲经济资源调查文献汇编 /
Manzhou jing ji zi yuan diao cha wen xian hui bian / Guo Chunxiu zhu bian ; Zhang shi shuai fu bo wu guan bian.
HC428.M3 M364 2019v.1
50
経済格差の研究 : 日本の分配構造を読み解く /
Keizai kakusa no kenkyū : Nihon no bunpai kōzō o yomitoku / Kaizuka Keimei, Zaimushō Zaimu Sōgō Seisaku Kenkyūjo hencho.
HC465.I5 K418 2006
51
農家女性の戦後史 : 日本農業新聞「女の階段」の五十年 /
Nōka josei no sengoshi : Nihon nōgyō shinbun "Onna no kaidan" no gojūnen / Aneha Aki cho.
HD6073.F32 J33 2018
52
胃袋の近代 : 食と人びとの日常史 /
Ibukuro no kindai : shoku to hitobito no nichijōshi / Yuzawa Noriko cho.
HD9016.J42 Y896 2018
53
日本の石油化学産業 : 勃興・構造不況から再成長へ /
Nihon no sekiyu kagaku sangyō : bokkō, kōzō fukyō kara saiseichō e / Hirano Sō cho.
HD9579.C33 J3352 2016
54
脫原発の社会経済学 : <省エネルギー・節電>が日本経済再生の道 /
Datsu genpatsu no shakai keizaigaku : "shōenerugī, setsuden" ga nihon keizai saisei no michi / Kosuge Nobuhiko.
HD9698.J32 K67 2014
55
ドル防衛と日米関係 : 高度成長期日本の経済外交, 1959--1969年 = Defending the dollar : the US balance of payment problems and the Japan-US relations, 1959-1969 /
Doru bōei to Nichi-Bei kankei : kōdo seichōki Nihon no keizai gaikō, 1959--1969-nen = Defending the dollar : the US balance of payment problems and the Japan-US relations, 1959-1969 / Takahashi Kazuhiro.
HF1602.15.U6 T35 2018
56
北朝鮮核の資金源 : 「国連捜查」秘錄 /
Kitachōsen kaku no shikingen : "Kokuren sōsa" hiroku / Kokuren Anpori Kitachōsen Seisai Iinkai Senmonka Paneru Moto Iin Furukawa Katsuhisa
HF1602.6 .F87 2017
57
オランダ商館長日記 /
Oranda Shōkanchō nikki / Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo hensan.
HF483.E6 N42 1974v.13
58
神戶 : 闇市からの復興 : 占領下にせめぎあう都市空間 /
Kōbe : yamiichi kara no fukkō : senryōka ni semegiau toshi kūkan / Murakami Shihori.
HF5482.65.J3 M87 2018
59
新聞広告四十年史 : 博報堂四十年記念 /
Shinbun kōkoku shijūnenshi : Hakuhōdō shijūnen kinen / chosaku Naigai Tsūshinsha ; kaisetsu Hamada Sachie.
HF6105.J3 S548 2014
60
「在日企業」の産業経済史 : その社会的基盤とダイナミズム /
"Zainichi kigyō" no sangyō keizaishi : sono shakaiteki kiban to dainamizumu / Han Jehyan cho.
HG5772 .H285 2010
61
侵犯する身体 /
Shinpansuru shintai / Tanaka Masakazu hen.
HM636 .S57 2017
62
Globalization and modernity in Asia : performative moments / edited by Chris Hudson and Bart Barendregt.
HN655.2.G56 G56 2018
63
沖縄アンダーグラウンド : 売春街を生きた者たち = Okinawa underground /
Okinawa andāguraundo : baishungai o ikita monotachi = Okinawa underground / Fujii Seiji
HQ247.O36 F84 2018
64
まぼろしの「日本的家族」 /
Maboroshi no "Nihon-teki kazoku" / Hayakawa Tadanori hencho.
HQ681 .M33 2018
65
私のポジション : 「沖縄xアメリカ」ルーツを生きる /
Watashi no pojishon : "Okinawa x Amerika" rūtsu o ikiru / Agarie Akiko cho ; Ryūkyū Shinpōsha hen.
HQ777.9 .A33 2017
66
Ancient and modern practices of citizenship in Asia and the West : care of the self / edited by Gregory Bracken.
HT384.A78 A63 2019
67
復興と尊厳 : 震災後を生きる南三陸町の軌跡 = Dignity after 3.11 : an ethnography of post-tsunami reconstruction in Japan /
Fukkō to songen : shinsaigo o ikiru Minamisanriku-chō no kiseki = Dignity after 3.11 : an ethnography of post-tsunami reconstruction in Japan / Uchio Taichi cho
HV600 2011 .T64 U24 2018
68
Authoritarian modernism in East Asia / Mark R. Thompson.
JC480 .T46 2019
69
天皇の近代 : 明治 150年・平成 30年 /
Tennō no kindai : Meiji 150-nen, Heisei 30-nen / Inoue Shōichi [and 8 others] ; Mikuriya Takashi hencho.
JQ1640 .T45 2018
70
Lost histories : recovering the lives of Japan's colonial peoples / Kirsten L. Ziomek.
JV241 .Z56 2019
71
ポストコロニアリズム = Postcolonialism /
Posutokoroniarizumu = Postcolonialism / Kan Sanjun hen.
JV51 .P68 2001
72
トランスナショナリズム論序說 : 移民・沖縄・国家 /
Toransunashonarizumu-ron josetsu : imin, Okinawa, kokka / Nishihara Kazuhisa cho.
JV8721 .N57 2018
73
Regional cooperation for peace and development : Japan and South Korea in Southeast Asia / edited by Brendan Howe.
JZ5584.A785 R44 2019
74
Justice by gunboat : warlords, lawlords and the making of modern China and Japan / Douglas Clark.
KZ3678 .C532 2017
75
초등 학교 '歷史' 교과서. 原文
Ch'odŭng hakkyo 'yŏksa' kyogwasŏ. Wŏnmun / Chosŏn Ch'ongdokpu p'yŏnch'an ; Kim Sun-jŏn, Sa Hŭi-yŏng, Pak Kyŏng-su, Chang Mi-gyŏng, Kim Sŏ-ŭn, Ch'a Yu-mi, Yŏ Sŏng-gyŏng p'yŏn.
LB1582.K6 C46 2017v.1-3
76
「リンゴの唄」の真実 : 戦後初めての流行歌を追う /
"Ringo no uta" no shinjitsu : sengo hajimete no ryūkōka o ou / Nagamine Shigetoshi
ML3501 .N337 2018
77
Leighton R. Longhi : forty-five years in Asian art.
N5220.L45 L45 2019
78
Aesthetic life : beauty and art in modern Japan / Miya Elise Mizuta Lippit.
N72.S6 M58 2019
79
空をゆく巨人 /
Sora o yuku kyojin / chosha Kawauchi Ario
N7349.C35 K39 2018
80
石子順造的世界 : 美術発・マンガ経由・キッチュ行 = The world of Ishiko Junzo /
Ishiko Junzō teki sekai : bijutsuhatsu, manga keiyu, kitchu-iki = The world of Ishiko Junzo / Ishiko Junzō.
N7359.I84 A4 2011
81
マンガの国日本 : 日本の大衆文化・視覚文化の可能性 /
Manga no kuni Nippon : Nihon no taishū bunka, shikaku bunka no kanōsei / Jakurīnu Berunto ; Satō Kazuo, Mizuno Kunihiko yaku.
NC1706 .B47416 2007
82
日本のアニメーションはいかにして成立したのか /
Nihon no animēshon wa ikani shite seiritsushita no ka / Nishimura Tomohiro.
NC1766.J3 N57 2018
83
日本美術作品レファレンス事典.
Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten. Kojin bijutsu zenshū. Kaiga hen / [henshū Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha].
ND1055 .N543 2011v.1-4
84
The Tale of Genji : a visual companion / Melissa McCormick.
ND1059.T6585 T35 2018
85
Japanese prints : the collection of Vincent van Gogh / Chris Uhlenbeck, Louis van Tilborgh, Shigeru Oikawa ; translations Dutch-English, Lynne Richards, Diane Webb.
NE1321.8 .U35 2018
86
日本美術作品レファレンス事典.
Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten. Kojin bijutsu zenshū. Hanga hen. I, Meiji--Shōwa chūki / henshū Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha = Index to each complete series of Japanese art. Individual complete volume. Prints. I, Until middle Showa era
NE771.4 .N54 2013 v.1
87
日本美術作品レファレンス事典.
Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten. Kojin bijutsu zenshū. Hanga hen. II, Shōwa kōki--Heisei / henshū Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha = Index to each complete series of Japanese art. Individual complete volume. Prints. II, Until Heisei era / c
NE771.4 .N54 2013 v.2
88
日本美術作品レファレンス事典.
Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten. Ojin bijutsu zenshū. Kōgei hen / henshū Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha = Index to each complete series of Japanese art. Individual complete volume. Applied fine arts / compiled by Nichigai Associates, Inc.
NK1071 .N455 2014
89
日本美術作品レファレンス事典.
Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten. Tōjiki hen. I. Nihon no tōji / [henshū Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha].
NK4167 .N47 2001v.1-2
90
壺屋焼入門 /
Tsuboyayaki nyūmon / Kuranari Tarō.
NK4168.R9 K87 2014
91
茶碗の中の宇宙 : 楽家一子相伝の芸術 : 愛蔵版 /
Chawan no naka no uchū : Raku-ke isshi sōden no geijutsu : Aizōban / Raku Kichizaemon ; Matsubara Ryūichi.
NK4340.R3 C43 2017
92
台湾・韓国・沖縄で日本語は何をしたのか : 言語支配のもたらすもの /
Taiwan, Kankoku, Okinawa de Nihongo wa nani o shita no ka : gengo shihai no motarasu mono / Furukawa Chikashi, Rin Shusetsu, Kawaguchi Takayuki hencho.
P119.32.J3 T35 2007
93
Shin kigoron : no to media ga deau toki / Ishida Hidetaka, Azuma Hiroki.
P99 .I833 2019
94
日本の英語辞書と編纂者 /
Nihon no Eigo jisho to hensansha / Hayakawa Isamu.
PE1611 .H36 2006
95
ウェブスター辞書と明治の知識人 /
Webusutā jisho to Meiji no chishikijin / Hayakawa Isamu.
PE1611 .H37 2007
96
講座日本語コーパス /
Koza Nihongo kōpasu / Maekawa Kikuo kanshū.
PL524.5 .K69 2013v.7
97
「発心集」と中世文学 : 主体とことば /
"Hosshinshū" to chūsei bungaku : shutai to kotoba / Yamamoto Hajime cho.
PL726.3 .Y26 2018
98
紙の砦 : 自衛隊文学論 = JSDF, Japan Self-Defense Forces /
Kami no toride : Jieitai bungakuron = JSDF, Japan Self-Defense Forces / Kawamura Minato.
PL726.83.S64 K39 2015
99
平安和歌歌枕地名索引 /
Heian waka utamakura chimei sakuin / Himematsu no Kai hen.
PL728 .H47 1972
100
哀愁のストーカー : 村上龍・村上春樹を越えて /
Aishū no sutōkā : Murakami Ryū, Murakami Haruki o koete / Matsuoka Tsuneo.
PL747.65 .M38 2001
Loading...