Toimintasuunnitelma 2018.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Strategian painopisteetPARTIO KUULUU KAIKILLEPARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEENPARTIO ON ALOITTEELLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI
2
Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössäänKumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa.
3
Piirin tavoitteetENEMMÄN PARTIOLAISIAMONIKULTTUURISUUS OSAKSI ARKEAJOHTAMISTA TUETAAN LIPPUKUNNISSAPIIRILUOTTIKSET OPPIVAT JA JAKSAVATYHTEISVASTUUHANKKEISTA VAIKUTTAVUUTTATOIMINTAEDELLYTYKSIEN KEHITTÄMINEN
4
Haluamme mahdollistaa laadukkaan partio-harrastuksen entistä useammalle lapselle ja nuorelle, mikä näkyy partiolaisten määrän kasvuna piirin alueella.Pyrimme olemaan aktiivinen toimija monikulttuurisuuskasvatuksessa ja se otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.Piiri tukee entistä kohdennetummin lippukunnissa toimivia johtajia. Olemme etujoukoissa ottamassa käyttöön ja toteuttamassa uutta lippukuntien tukemisen mallia.Panostamme piirissä toimivien luottamushenkilöiden osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja pestissä jaksamiseen.Piiri ja lippukunnat toteuttavat vaikuttavia yhteisvastuuhankkeita, jotta partioharrastus voidaan mahdollistaa myös vähäosaisille ja syrjäytyneille lapsille ja nuorille.Haluamme kehittää piirin resursseja ja toimintaedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen. Teemme aktiivisesti toimia piirin taloudellisen aseman varmistamiseksi.
5
MittaritPartiolaisten määrä
Tarkasteluajankohta: 31.12.2018
Tarkasteltava luku:31.7.2018 maksetut jäsenyydet + syksyn 2018 sisäänotto.
Monikulttuurisia elementtejä sisältäneiden tapahtumien määräUuden lippukuntien tukemisen mallin käyttöaste piirissä ja lippukunnissaParas vapaaehtoistyö -kyselyn tuloksetUusien kohderyhmien saaminen toimintaanKumppanuuksien määrä ja laatu
6
Viestinnän määrä englanniksiHyvinvointisuunnitelmien päivityksien määräLuottamushenkilöiden koulutusasteUusien toimintamuotojen ottaminen käyttöönTukiyhteisön toiminta
7
Monikulttuurista toimintaa järjestävien lippukuntien määräPiirin koulutusten palautekyselyjen tuloksetMyönnettyjen osaamismerkkien määräHankkeessa määritellyn toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeenPiirin tulopohjan laajuus
8
YV-hankkeen tavoitteiden onnistuminenLippukuntien toimivan johtajiston koulutusaste
9
Tavoitetaso: PerusVuoden 2018 aikana partiolaisten määrä piirissä on 5000. (3,1% vuosittainen kasvu)Piirissä on 5 lippukuntaa, joilla on monikulttuurista toimintaa ja piiri pystyy tukemaan heitä. Monikulttuurisuus ja avoimuus ovat näkyneet teemoina piirin koulutuksissa ja tapahtumissa. Piirin viestintää tehdään myös englanniksi ja keskeisimmät materiaalit ovat tarjolla englanniksi. Jokainen toiminnanala on toteuttanut vuosittain yhden toimenpiteen, joka edistää monikulttuurisuutta.Uusi lippukuntien tukemisen malli on käytössä jokaisella alueella. Lippukunnissa on otettu käyttöön uudet pestinimikkeet ja lippukuntien toimivasta johtajistosta 50%:lla on pestin mukainen koulutus. Piirin valmentajapesteistä 2/3 on täytetty ja 50% valmentajista on perehdytetty ja pestattu. Uudet hyvinvointisuunnitelmat on tehty 2/3 toimivista lippukunnista.Piiriluottisten tyytyväisyys pestiinsä on jatkunut korkealla tasolla (>4,2) Paras vapaaehtoistyö -kyselyssä. Yli 18-v luottiksista 75% on käynyt PJ-peruskoulutuksen ja 50% on käynyt jonkin omaa pestiä tukevan jatkokoulutuksen (esim. Ko-Gi, valmentaja- tai VBL-koulutus). Luottisten osaamista on tunnistettu ja kehitetty yksilöllisesti, ja luottiksille on myönnetty osaamismerkkejä.Piirin yhteisvastuuhanke on toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen avulla lippukuntiin on saatu partiolaisia uusista kohderyhmistä.Piirillä on toimiva tukiyhteisö ja piirileiri Säihkeen myötä luotuja kumppanuuksia on saatu jatkettua muuhun toimintaan. Piiri on tehnyt positiivisia taloudellisia tuloksia.
10
Tavoitetaso: JatkoVuoden 2018 aikana partiolaisten määrä piirissä on 5300. (6,2% vuosittainen kasvu)Piirissä on 10 lippukuntaa, joilla on monikulttuurista toimintaa ja piiri pystyy tukemaan heitä. Monikulttuurisuus ja avoimuus ovat näkyneet teemoina piirin koulutuksissa ja tapahtumissa. Piirin tapahtuma- ja markkinointimateriaali on saatavilla myös englannin kielellä. Piirin yhteisvastuuprojekti on tuonut lisää maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria mukaan partioon.Uusi lippukuntien tukemisen malli on käytössä jokaisessa toimivassa lippukunnassa ja niissä pestit on täytetty. Lippukuntien toimivasta johtajistosta 75%:lla on pestin mukainen koulutus. Piirin valmentajapesteistä 90% on täytetty ja 2/3 valmentajista on perehdytetty ja pestattu. Uudet hyvinvointisuunnitelmat on tehty jokaiseen toimivaan lippukuntaan.Piiriluottisten tyytyväisyys pestiinsä on erinomaisella tasolla (>4,5) Paras vapaaehtoistyö -kyselyssä. Yli 18-v luottiksista 90% on käynyt PJ-peruskoulutuksen ja 75% on käynyt jonkin omaa pestiä tukevan jatkokoulutuksen (esim. Ko-Gi, valmentaja- tai VBL-koulutus). Luottiksille on aktiivisesti luotu mahdollisuuksia edetä uusiin pesteihin piirissä tai keskusjärjestössä.Yhteisvastuuhankkeen käynnistämä toiminta jatkuu piirissä ja lippukunnissa myös hankkeen jälkeen, osana normaalia toimintaa.Piirillä ja sen tukiyhteisöllä on käytössä uusia varainhankinnan muotoja, piirin tulopohja on selvästi laajentunut. Kumppanuuksien hankkimiseen ja hoitamiseen on olemassa selkeät rutiinit. Piiri on tehnyt positiivisia taloudellisia tuloksia.
11
ToimenpiteetENEMMÄN PARTIOLAISIAMONIKULTTUURISUUS OSAKSI ARKEAJOHTAMISTA TUETAAN LIPPUKUNNISSAPIIRILUOTTIKSET OPPIVAT JA JAKSAVATYHTEISVASTUUHANKKEISTA VAIKUTTAVUUTTATOIMINTAEDELLYTYKSIEN KEHITTÄMINEN
12
Viestintä ja markkinointi kehittää partion markkinointia Uudenmaan alueen kouluissa, nuorisotoimessa ja kirjastoissaViestintä ja markkinointi tarjoaa yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa toiminnan ja tapahtumien materiaalit englanniksi sekä viestii myös englanniksiKoulutus tukee lippukuntia täsmäkoulutusten ja johtajahuollon järjestämisessäHallinto toteuttaa luottisten päivittäiseen palautteen antamiseen kannustavan kampanjan (kiertävät kiitos-pinssit, kisa ryhmien välille)Hallinto johtaa piirin tekemää yhteisvastuuhanketta, joka tähtää syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten saamiseen partioon koulu- ja nuorisotilayhteistyön avullaHallinto ja talous ja yhteiskuntasuhteet tekevät yhdessä kestävää pitkän tähtäimen budjetointia ja talouden hallintaa
13
Viestintä ja markkinointi toteuttaa Esikoulujen partioviikko -kampanjanOhjelma ja koulutus järjestävät tapahtumia ja koulutuksia, joissa monikulttuurisuus on näkyvä osa toimintaa (teemoina mm. globaalikasvatus, KV-toiminta)Koulutus tarjoaa lippukunnanjohtajille ilmaisen partion koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen pestin tueksiKoulutus tarjoaa mentoreita myös piiriluottisten pestien tueksiHallinto varmistaa että YV-hankkeen mukainen toiminta jatkuu piirissä ja lippukunnissa myös hankkeen päätyttyäTalous ja yhteiskuntasuhteet etsii ja kehittää uusia yritysyhteistyön muotoja sekä vastaa olemassa olevien hallinnasta
14
Viestintä ja markkinointi kehittää ja toteuttaa piirin tarjoamaa partion markkinointikoulutusta ja mediakasvatusta lippukunnilleAlueella on osaamista tukea lippukuntia monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissäAlue varmistaa että piirillä on jatkuvasti tarvittava määrä tehtäväänsä perehdytettyjä valmentajia lippukuntien tukemiseksiHallinto luo selkeät pestikuvaukset piirin ryhmänjohtajapesteistä sekä luo selkeät mallit väli- ja päätöspestikeskusteluilleOhjelma tarjoaa osaamista yhteisvastuuhankkeiden ohjelman suunnitteluunTalous ja yhteiskuntasuhteet aktivoi uusmaalaisia lippukuntia seuraamaan nuorten toimintaedellytyksiä
15
Hallinto vastaa jäsenmääräkehityksen seurannasta ja tekee aktiivisesti toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksiViestintä ja markkinointi tekee partiomarkkinointia monikulttuurisissa toimintakeskuksissaAlue organisoi lippukuntien hyvinvointisuunnitelmien päivityskierroksen ja seurannanHallinto seuraa Paras vapaaehtoistyö -kyselyn tuloksia ja tekee toimenpiteitä luottisten tyytyväisyyden parantamiseksiHallinto ja toimisto etsivät yhdessä uusia hankeideoita toimintaedellytysten parantamiseksi
16
Alue perustaa uusia lippukuntia alueille, jossa on runsaasti partiopotentiaaliaHallinto vastaa monikulttuurisuuden edistämisestä piirissäAlue tarjoaa lippukunnille tukea uudistetun mallin mukaisesti ja auttaa lippukuntia siirtymään uuden mallin mukaisten pestien käyttöönTalous ja yhteiskuntasuhteet kouluttavat IT-taitoja ja opastaa luottiksia tietojärjestelmien (kuten Kuksa, O365) käyttöönHallinto toteuttaa Strategiaa varallisuusaseman kehittämiseksi vuosille 2017-2026 yhteistyössä Uudenmaan Partiopiirin Tukiyhdistys ry.:n kanssa.
17
Ohjelma viestii aktiivisesti tapahtumistaan paikallis- ja partiomedioissaAlue tarjoaa tukea kaksikielisten ryhmien perustamiseen lippukunnissaTalous ja yhteiskuntasuhteet tarjoaa lippukunnille työkaluja ja koulutusta yhdistyksen taloudenhoitoonHallinto valmistelee seuraavan piirileirin ja SM-kilpailujen tilauksen ja aloittaa johtajien rekrytöinnin.
18
Ohjelma ja piirin valmentajat(Alue) tukevat lippukuntia laadukkaan ikäkausiohjelman toteutuksessaPiiri laatii tapahtumakalenterinsa ja palveluesitteen sekä suomeksi että englanniksi
19
Talous ja yhteiskuntasuhteet etsii luontevia kumppanuuksia muista järjestöistä
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu