Oppilaiden tvt-osaamistasot
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Oppilaiden tvt-osaamistasot
3
1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen
2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta
4
1-2 vuosiluokat3-6 vuosiluokat7-9 vuosiluokat1-2 vuosiluokat3-6 vuosiluokat7-9 vuosiluokat
5
Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden keskeisien käyttö- ja toimintaperiaatteiden harjoitteluLaitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttö- ja toimintalogiikan ymmärtäminenOma-aloitteinen ja luova TVT:n hyödyntäminen erilaisissa oppimistehtävissäTieto- ja viestintäteknologian turvallisten käyttötapojen ja hyviän käytöstapojen pohdita ja opetteluaTieto- ja viestintäteknologian turvallinen käyttö, hyvät käytöstavatTurvallinen ja eettisesti kestävä tieto- ja viestintäteknologian käyttö
6
Näppäintaidot ja muut tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaidotSujuva tekstin tuottaminen ja käsittely eri välineilläKäsitys teknologian monipuolisista mahdollisuuksista ja toimintalogiikastaOikeiden työasentojen ja -tilojen sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitys hyvinvoinnilleTekijänoikeuksien perusperiaatteiden tunteminenVastullinen toiminta ja vastuuttoman toiminnan seuraukset
7
Kuvien, äänen, videoiden ja animaatioiden tekeminenSujuva kuvan, äänen, videoiden ja animaatioiden tekeminenErilaisten digitaalisten tuotoksien valmistaminenEri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käytön harjoitteluLähdeviittauksien käyttö ja tuotosten jakaminen tekijänoikeusperiaatteita noudattaen
8
Kokemuksia ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnistaOhjelmoinnin perustaitoihin tutustuminenSyvällisempi perehtyminen ohjelmointiinOikeiden työasentojen ja -tilojen sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitys terveydellä ja hyvinvoinnilleTerveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksuminen
9
Pelillisyyden hyödyntäminen oppimisen innostajanaIdeoiden toteuttaminen teknologian avulla yksin ja yhdessä toisten kanssaTietoturvariskeiltä suojautuminen ja tiedon häviämisen välttäminen
10
Tiedostojen systematisointi ja organisointi sekä jakaminen
11
12
3. Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely
4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen
13
1-2 vuosiluokat3-6 vuosiluokat7-9 vuosiluokat1-2 vuosiluokat3-6 vuosiluokat7-9 vuosiluokat
14
Keskeisten hakupalveluiden käyttöTiedon etsiminen useista eri lähteistä hakupalveluiden avullaKriittinen lukutaito sekä monipuolinen tiedon hankinta ja tuottaminenYhteisöllisten palveluiden käytön harjoitteluaToimiminen oman roolin ja välineen luonteen mukaisesti sekä vastuun ottaminen tehtävistäYhteisöllisten palveluiden käyttö opiskelussa
15
Eri työvälineiden käyttö ja tiedonhankintatehtävät eri aihepiireistäLähteiden hyödyntäminen oman tiedon tuottamisessaTietolähteiden monipuolinen käyttöToimiminen rakentavassa vuorovaikutuksessa oppilaiden kesken skeä yhdessä muiden toimijoiden kanssaTieto- ja viestintäteknologian käyttö ilmaiseun välineenä itsenäisesti ja yhdessäErilaisten viestintäkanavien ja tyylien tarkoituksenmukainen käyttäminen
16
Toteutetaan teknologian avulla omia edioita yksin ja yhdessä toisten kanssaTarjolla olevan tiedon kriittisen arvioinnen harjoitteleminenErilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen tapa toimia ja tuottaa tietoaTeknologian käyttäminen vuorovaikutukseen myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssaTVT:n vaikutuksen yhteiskunnassa
17
Teknologian käyttö työskentelyn ja tuotosten dokumentoimisessa ja arvioinnissaTutun kieli- tai kulttuurialueen ulkopuolisten lähteiden käyttöKansainvälinen yhteydenpito TVT:tä hyödyntäen
18
Oman tietovarannon kasvattaminen uutta aineistoa tuottamalla
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu