BSP PLK 3k
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
LU JF BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" (20208)
2
PILNA LAIKA KLĀTIENES NODAĻAS NODARBĪBU GRAFIKS
3
2019./2020. akad. g. rudens semestris
4
DienaLaiks 3.kurss
5
Pirmdiena8 30 L/S Intelektuālā īpašuma tiesības
6
10 00prof.J.Rozenfelds 19.(355.)
7
10 30L/S Eiropas Savienības tiesības (Lekcijas J-1,2,3 grupai notiks 9.(264.))
8
12 00(seminārs J-1 9.(264.) un J-3 42.(460.) lekt.E.Broks/asoc.prof.K.Dupate
9
12 30L Starptautiskās publiskās tiesībasL/S Eiropas Savienības tiesības
10
14 00J-2,3 lekt.M.Lejnieks 19.(355.)(Lekcijas J-4,5 grupai notiks 7.(258.))
11
(seminārs J-4 7.(258.) un J-5 42.(460.) lekt.E.Broks/asoc.prof.K.Dupate
12
14 30L Starptautiskās publiskās tiesības
13
16 00J-1,4,5 lekt.M.Lejnieks 30.(363.)
14
S Kriminālprocess
15
S J-3 lekt.G.Kūtris 19.(355.)
16
S Eiropas Savienības tiesības
17
S J-2 lekt.E.Broks/asoc.prof.K.Dupate
18
(09.09.; 30.09.; 07.10.; 21.10.; 11.11.; 25.11.; 09.12.2019.) 7.(258.)
19
16 30S Kriminālprocess
20
18 00S J-5 lekt.G.Kūtris 19.(355.)
21
Otrdiena10 30L/S Eiropas Savienības tiesības
22
12 00(Lekcijas J-1,2,3 grupai notiks 9.(264.))
23
(seminārs J-1 9.(264.) un J-3 41.(456.) lekt.E.Broks/asoc.prof.K.Dupate
24
12 30S Kriminālprocess L/S Eiropas Savienības tiesības
25
14 00S J-3 lekt.G.Kūtris 7.(258.) (Lekcijas J-4,5 grupai notiks 9.(264.))
26
(seminārs J-4 9.(264.) un J-5 41.(456.) lekt.E.Broks/asoc.prof.K.Dupate
27
14 30S Eiropas Savienības tiesības S Kriminālprocess
28
16 00S J-2 lekt.E.Broks/asoc.prof.K.Dupate (10.09.; 24.09.; 05.11.2019.) 9.(264.) S J-5 lekt.G.Kūtris 7.(258.)
29
16 30L Ģimenes tiesības
30
18 00J-1,3,4 lekt.K.Zīle 30.(363.)
31
Trešdiena8 30L Kriminālprocess
32
10 00J-1,2,3 prof.K.Strada-Rozenberga 30.(363.)
33
10 30S Kriminālprocess
34
12 00S J-1 prof.Ā.Meikališa 30.(363.)
35
S J-2 prof.K.Strada-Rozenberga 19.(355.)
36
12 30S KriminālprocessS Ģimenes tiesības
37
14 00S J-1 prof.Ā.Meikališa 30.(363.) S J-4 lekt.K.Zīle (seminārs 18.09.; 02.10.; 30.10.; 13.11.; 11.12.2019.) 42.(460.)
38
S J-2 prof.K.Strada-Rozenberga 19.(355.)
39
14 30S Ģimenes tiesības
40
16 00S J-1 lekt.K.Zīle (seminārs 18.09.;02.10.;30.10.;13.11.;11.12.2019.) 42.(460.)
41
S J-2 pasn.A.Laviņš (seminārs 18.09.;02.10.;30.10.;13.11.;11.12.2019.) 19.(355.)
42
16 30L/S Ģimenes tiesības
43
18 00J-2,5 lekt.K.Zīle 30.(363.)
44
S Ģimenes tiesības S Ģimenes tiesības
45
S J-3 lekt.K.Zīle (seminārs 18.09.;02.10.;30.10.;13.11.;11.12.2019.) 30.(363.) S J-5 pasn.A.Laviņš (seminārs 18.09.;02.10.; 30.10.; 13.11.; 11.12.2019.) 19.(355.)
46
Ceturtdiena8 30L Kriminālprocess
47
10 00J-4,5 prof.K.Strada-Rozenberga 30.(363.)
48
10 30S Kriminālprocess
49
12 00S J-4 prof.K.Strada-Rozenberga 30.(363.)
50
12 30S Starptautiskās publiskās tiesībasS Kriminālprocess
51
14 00S J-1 lekt.M.Lejnieks 19.(355.) S J-4 prof.K.Strada-Rozenberga 30.(363.)
52
S Starptautiskās publiskās tiesības
53
S J-5 lekt.E.Broks 7.(258.)
54
14 30S Starptautiskās publiskās tiesībasS Starptautiskās publiskās tiesības
55
16 00S J-2 asoc.prof.A.Kučs 30.(363.) S J-3 pasn.L.Reneslāce 19.(355.) S J-4 lekt.E.Broks 7.(258.)
56
Piektdiena8 30 L/S Intelektuālā īpašuma tiesības
57
10 00 prof.J.Rozenfelds 30.(363.)
58
10 30L/S Kriminālistikas pamati
59
12 00doc.E.Nīmande 30. (363.)
60
12 30L/S Kriminālistikas pamati
61
14 00doc.E.Nīmande 30. (363.)
62
L - lekcija
63
S - seminārs
64
L/S - lekcija vai seminārs
65
- B grupas studiju kursi
Loading...