CDC-D1916 ทอดผ้าป่าสร้างพระเจดีย์ วัดป่ากิ่วดู่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
TimestampLogin Nameวันที่โอนเวลาที่โอน
ช่องทางการโอนเงิน
จำนวนเงินที่ต้องการทำบุญ
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญCommentวันที่โอน
2
12,675.0512,675.05
3
4
3/22/2019 5:06:48bset05:04Scb easy108.00นายไพรัช อมรชัยเลิศรัตน์22/03/2019
5
3/22/2019 5:48:295.44Internet108.00นิติธรรม​ อุชชิน22/03/2019
6
3/22/2019 6:10:41Rewat.t22/3/2019Scb easy1,080.88
นาย เรวัต ตั้งวีระพงษ์ และครอบครัว
ขอร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ เนื่องในวันเกิด (วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2534) สาธุ
6:08
7
3/22/2019 6:12:43napterimg6.12Internet108.88กฤตพล เลิศกาญจนวัฒน์22/03/2019
8
3/22/2019 6:17:23Oum06:16Internet108.01นางสาวรัตนา พิชิตชัยปรีชา
อุทิศให้นางสาววรนุช คำปิ่นและ ลูก
22/03/2562
9
3/22/2019 6:35:41ktoom06:32scb easy540.00
ทวีศักดิ์ ขอทวีวัฒนา และครอบครัว
โอนรวม 2 งาน 1,080.00
22/03/2019
10
3/22/2019 9:48:09Nasongkhla09:47KPLUS108.00ด๊าส ณ สงขลาและครอบครัว22/03/2019
11
3/22/2019 10:23:11aquarius10:30scbeasy864.00
โฉลก สัมพันธารักษ์ และครอบครัวและเพื่อนๆ
22/03/2019
12
3/22/2019 10:24:20aquarius10:30scbeasy216.00วันเพ็ญ-วิทยา สุมาวงศ์22/03/2019
13
3/22/2019 10:28:59
charaewat@yahoo.com
10:26Mobile banking108.00จเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์22/03/2019
14
3/22/2019 10:53:41dboy 10:49Scbeasy 108.00วีระพันธ์ เพชรกิตติพล
ยอดโอน 216 บาท ร่วมบุญวัดป่ากิ่วดู่กับวัดหินลาดครับ
22/03/219
15
3/22/2019 10:59:40thongcka10:58scb easynet108.00ธงชัย เกษมนุกิจกุล22/03/2019
16
3/22/2019 11:52:44chatchais11:52SCBEasy108.00ฉัตรชัย สถาเผ่ายืนยง22/03/2019
17
3/22/2019 12:14:16Panadda45612.06SCB Easynet108.01
คุณแม่สุทิน คุณพ่อกมล สุนทรานุรักษ์
22/03/2019
18
3/22/2019 12:38:38nuttap12:37scb easy108.00ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์22/03/2019
19
3/22/2019 14:23:49Pisitk9011:52KPlus108.00พิสิฐ กมลาสนานนท์22/03/2019
20
3/22/2019 17:07:52
Nuts.cyk@gmail.com
17:06Internet108.09ณัฐวัฒน์ ฉายากุล22/03/2019
21
3/22/2019 17:46:40aeigh17:33:07SCB Easy Net324
สมศรี เกียรติอภิวัฒน์
ทรงพล เกียรติอภิวัฒน์
วิลาสินี เกียรติอภิวัฒน์
โอนรวมกัน 4 งาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,296 บาท
(วัดป่านาแก บรรพชาสามเณร สร้างพระเจดีย์วัดป่ากิ่วดู่ วัดหินลาด)
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
22/03/2019
22
3/23/2019 13:39:00popeye_cavalry13:16TMB internet 108อัศวพงศ์ สิงห์รักษ์
ขอร่วมทำบุญครับ(โอนพร้อมกัน11งาน)
23/03/2019
23
3/23/2019 15:30:02Paul kan15:25
BBZl, Internet banking
108พรทิพย์ กัณวเศรษฐ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ
23/03/2019
24
3/24/2019 8:12:29Manus202008:09Scbeasy108.08
นายมนัส เชื้อสุวรรณและครอบครัว
24/03/2019
25
3/24/2019 10:38:55PisitK9010:33KPLUS108กุ่ยกี กมลาสนานนท์24/03/2019
26
3/24/2019 19:54:38Sprathan19:45BBLiBanking216
นาย ประธาน สิทธิเดชากุลและครอบครัว
นส ลัดดาวัลย์ กาญจนยนตร์
24/03/2019
27
3/24/2019 19:58:04cokerx1319:12
TMB-ATM-อ่าวอุดม
108
นายชัยวัฒน์ ธนกิจสัมพันธ์ และครอบครัว
ยอดโอน 324.00 บาท แบ่งเป็น CDC-D1915 CDC-D1916 และ CDC-D1917 งานละ 108.00 บาทครับ
24/03/2019
28
3/25/2019 11:49:20TAN_TORN11:23ATM108ครอบครัวรัตนะ
โอร2งานยอดรวม 216ครับ
25/3/19
29
3/25/2019 15:28:32gateofdestiny15.27BBL108อมร อภิรัตน์วรกุล และ ครอบครัว25/03/2019
30
3/25/2019 21:21:2321:20SCBEasy108ณัฐ อภิลักษณ์พาณิชย์25/03/2019
31
3/25/2019 23:35:56Butter23:33Scb easy108กฤตชม ปิ่นอาภรณ์25/03/2019
32
3/26/2019 0:03:29tkk117ac23:45Mobile648
นายธานีนุกูล คณิตวิชากุล และครอบครัว
CDC-D1912,13,14,15,16,17
25/03/2019
33
3/26/2019 13:05:55teerachaii13:03internet108ธีรชัย องอาจฉัตรวิไล
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
26/03/2019
34
3/27/2019 19:17:48ITTHICHET19:14INTERNET KTB216.16
อิทธิเชษฐ์ และ วฤษพร ศรีศุภรางค์กุล
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ
27/03/2019
35
3/28/2019 20:16:09Mankung 20:15SCB easynet 108
นายณฐพงษ์ ขามรัตน์
นางสาวชุลี เสรีอำนวย
เด็กหญิงณัฐธิดา ขามรัตน์
เด็กหญิงอารีญา ขามรัตน์
28/03/2019
36
3/29/2019 11:13:12seam88811:09scb easy net108คุณ เกษม ก่อปฏิภาณ29/03/2562
37
3/30/2019 9:38:11Pol9:33Scbeasy108
นายกัมพล ลิมป์ไพบูลย์ และครอบครัว
โอน 648.29 งาน 1912-1917
30/03/2019
38
3/30/2019 12:19:46arkhom.phom19:08scbeasynet108
นายอาคม พรหมโสภา
นางอมรรัตน์ พรหมโสภา
นางสาวกรณิกา พรหมโสภา
นางสาวกชวัล พรหมโสภา
นางทองมี มะเริงสิทธิ์
นายอานนท์ พรหมโสภา
นายอดุล พรหมโสภา
นายอนันต์ พรหมพันธ์ใจ
29/03/2019
39
3/31/2019 20:34:35aimstar20:32SCB Easy net108.8นายธนาคม ส่งเสริม และครอบครัว31/03/2019
40
3/31/2019 20:41:05aimstar20:35SCB Easy108.3
นายกิตติศักดิ์ พาผลและครอบครัว
ขอให้เพื่อนเอ๋มีความสุข ในทุกภพ ทุกภูมิ ทุกชาติ ตลอดด้วยเถิด สาธุ
31/03/2019
41
4/1/2019 19:45:35
loyiam@hotmail.com
19:44SCBEasy108
นายสุรสิทธิ์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์
01/04/2019
42
4/3/2019 11:19:37Aqua Girl 11:18Internet 108ณัฐชลี คุณาภรณ์ 3/04/2019
43
4/4/2019 15:25:05chonnapat15:21SCB EASY1088.08ชนภัทท์ ดอนโสม04/04/2019
44
4/4/2019 23:25:00vtaweenu23:23SCB internet108.0804/04/2019
45
4/5/2019 9:56:47Nawa378309:53TMB Touch108ณรงค์ศักดิ์ วัชวงษ์05/04/2019
46
4/5/2019 14:33:50Phanwann 14:30
TMB Internet Banking
108.16
ปรียนิตย์ เขมะรังษี และครอบครัว
05/04/2019
47
4/6/2019 16:32:45Mengjai0817.31Internet108.1กิตติ์ธเนศ ยิ่งกุลวุฒิเวทย์06/04/2019
48
4/7/2019 14:51:33neneazone14:50kmobile108นพดล เนตรสมสว่าง และครอบครัว07/04/2019
49
4/8/2019 10:29:5410:28SCBEasy216
สันติ อภิลักษณ์พาณิชย์
มรกต อภิลักษณ์พาณิชย์
08/04/2019
50
4/10/2019 22:16:42off_akachai22:15Internet324
นาย อัคชัย มณีไพโรจน์
นางสาว วรวรรณ มณีไพโรจน์
นางวไล มณีไพโรจน์
10/04/2019
51
4/12/2019 11:54:18mrnatt11:53:07Internet 432
นาย ณัฐวุฒิ ทวีกิติกุล และครอบครัว
นาย ขจร ทวีกิติกุล และครอบครัว
นาย เทอดศักดิ์ ทวีกิติกุล และครอบครัว
คุณ นภา ยงคมณี และครอบครัว
12/04/2562
52
4/13/2019 12:51:48eggar7812:50scb easy108อภิชัย อภิชาตานนท์13/04/2019
53
4/13/2019 12:54:47Awl12:47SCB Internet108
พันศักดิ์ กิจวานิชขจร และครอบครัว
13/04/2019
54
4/19/2019 17:38:24Jabawockz17:34SCB Easy108
นาย จตุพร เกียรติสิน และ ครอบครัว
โอนไปยอดเงินรวม 864 บาท ทำบุญ 8 งาน งานละ 108บาท
CDC-D1912 108 บาท
CDC-D1913 108 บาท
CDC-D1914 108 บาท
CDC-D1915 108 บาท
CDC-D1916 108 บาท
CDC-D1917 108 บาท
CDC-D1918 108 บาท
CDC-D1919 108 บาท
19/04/2019
55
4/22/2019 10:16:53krisnapong10:15SCB Easy999กฤษณพงศ์ บุนนาค22/04/2019
56
4/22/2019 14:10:20Social08:35Internet432
ภัทรพล กีรติสิน
อัญชลี ชุติไพจิตร
ภีมจุฑา กีรติสิน
ภีมภัท กีรติสิน
21/04/2019
57
4/29/2019 15:24:39Tarn15:23
SCB Easy Mobile App
108.2วัฒนา อมรรักษา
ขออุทิศส่วนบุญ กุศลนี้ให้เจ้ากรรมนายเวร บิดา มารดา ภรรยา ร่วมถึงตัวข้าพเจ้าเอง และอุทิศแก้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันประมาณมิได้ ขอให้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้
29/04/2019
58
4/30/2019 18:25:35พีร​พงษ์​18.00​SCB​mobile​108พีร​พงษ์​ เต​ชะ​เธียร​และ​ครอบครัว​30/04​/2019
59
5/6/2019 12:21:59Arnee12:14:54Internet108นายหนุ่ม ผลมณี และครอบครัว
ยอดโอน 1188.00 (รวม 11 งาน)
06/05/2019
60
5/6/2019 21:48:21jamikorn21:46ibanking432.22
นายเจริญ กฤษกลาง
นางกิติยา กฤษกลาง
นายจามิกร กฤษกลาง
นายอิทธิพล กฤษกลาง
อนุโมทนาครับ
06/05/2019
61
6/30/2019 22:37:14paisal22:03SCBEasy108
ไพศาล เตชะรัตนประเสริฐ และพี่น้องทุกคน
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ และ ขออุทิศผลบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อถาวร และคุณแม่รุ่งนภา ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วด้วยครับ
30/6/2019
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...