ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
PrioritetIDKort beskrivning
Detaljerad beskrivning
WCAG
Sett i användningstest
Utvecklare
UX och design
Redaktörer
Beslutsfattare
Påverkade förmågorÅtgärd?
2
3 - Hög1Objekt som inte kan nås med tangentbordDetaljerad beskrivning2.1.1JaJaNejNej NejSyn, motorik
Delvis åtgärdat. Vissa funktioner i tredjepartslösning kvarstår att åtgärda.
3
3 - Hög3
Kalendrar, välja tidsperiod skapar stora problem
Detaljerad beskrivning4.1.2 & 1.3.1JaJaJaNejNejSyn, motorik, kognitionTredjepartslösning. Åtgärd pågår.
4
3 - Hög5
Går inte att genomföra bokning med skärmläsare
Detaljerad beskrivning1.3.1JaJaNejNejNejSynTredjepartslösning. Åtgärd pågår.
5
3 - Hög7
Otillräcklig information om status för skärmläsare
Detaljerad beskrivning4.1.2JaJaNejNejNejSynTredjepartslösning. Åtgärd pågår.
6
3 - Hög10Tekniska problem med formulärobjektDetaljerad beskrivning4.1.2 & 1.3.1JaJaNejNejNejSyn, motorikTredjepartslösning. Åtgärd pågår.
7
3 - Hög18Förtydliga alt-texter i innehålletDetaljerad beskrivning1.1.1JaJaNejJaNejSynLöpande åtgärd. Innehåll producerat efter den 1 november ska vara korrekt. Resterande innehåll beräknas vara åtgärdat under 2021.
8
2 - Medel15Förbättra kontraster, textDetaljerad beskrivning1.4.3JaJaJaNejJaSyn, nedsatt färgseende
Delvis åtgärdat. Vissa funktioner i tredjepartslösning kvarstår att åtgärda.
9
1 - Låg4Genväg för tangentbordsanvändare Detaljerad beskrivning2.4.1NejJaNejNej NejSyn, motorik
10
1 - Låg11Presentation och begriplighet av formulärDetaljerad beskrivningNejJaNejJaJaNejKognition
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100