OCS-16 GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
A Empty
B Empty Ngày & Số Người Tham Dự Đại HộiMua Áo Và Nón Lưu Niệm
2
A2 Empty
Họ & Tên + Khóa OCS:
Thứ Ba
11-09-2018
Thứ Tư
12-09-2018
Thứ Năm
13-09-2018
Thứ Sáu
14-09-2018
Thứ Bảy
15-09-2018
Số Trẻ Em
Dưới 12 Tuổi
Số Nón
Số áo Polo
Size Small
Số áo Polo
Size Medium
Số áo Polo
Size Large
Số áo Polo
Size X-Large
3
Timestamp
Họ & Tên + Khóa OCS:
Số người tham dự ngày thứ Ba 11-09-2018:
Số người tham dự ngày thứ Tư 12-9-2018:
Số người tham dự ngày thứ Năm 13-9-2018:
Số người tham dự ngày thứ Sáu 14-9-2018:
Số người tham dự ngày thứ Bảy 15-9-2018:
Số trẻ em dưới 12 tuổi tham dự đại hội:
Số nón lưu niệm đặt mua:
Số áo Polo lưu niệm size small đặt mua:
Số áo Polo lưu niệm size medium đặt mua:
Số áo Polo lưu niệm size large đặt mua:
4
12/1/2017 18:49:39do trong vinh U911111222
5
12/1/2017 19:10:59Nguyen Quang Linh K52222211
6
12/1/2017 20:06:05Phan Thiên Ái U722224211
7
12/1/2017 20:52:20Trần vũ Tuấn Tango 1122222211
8
12/1/2017 21:33:29Trinh Phu T622222211
9
12/1/2017 23:27:29Nguyễn Thi Ân/K10 Victor22222021200
10
12/2/2017 1:09:35Nguyễn Kiên Trung U62222212
11
12/2/2017 4:52:31Mạc Van Vĩnh - T520203010010
12
12/2/2017 5:27:22Lý Văn Thanh Khóa 1122222010200
13
12/2/2017 8:20:56Nguyễn khắc Chinh22222010100
14
12/2/2017 8:52:25Nguyễn Vũ Hùng V122222010100
15
12/2/2017 8:54:32nguyen quang Toan Victor92222200200
16
12/2/2017 10:29:07Nguyễn Q Lãm U322222022
17
12/2/2017 12:43:16Do Huu Huan V411111020020
18
12/2/2017 21:23:36Trương v Liêm T1222220211
19
12/3/2017 14:18:55LÝ THY DÂN22222010010
20
12/3/2017 20:31:31Nguyễn Ngọc Lân - Tango 7222220
21
12/5/2017 13:33:09Nguyễn Định khóa 202222010100
22
12/5/2017 15:22:52Nguyen, Du U-222222020400
23
12/10/2017 11:15:40Trieu Minh Chau V422222010200
24
25
26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
TOTAL 363638364102762380
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form Responses 1