Kết quả Bán kết
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
BCDEFGHI
1
SBDMSSVHọ và tênChi đoànĐơn vịTổngHạngMail
2
1234567
3
2817131101Ngô Hoài PhongDH17TKKhoa Môi trường và Tài nguyên86,51
17131101@st.hcmuaf.edu.vn
4
1616125460Phan Thị Ngọc ThơDH16VTKhoa Công nghệ Thực phẩm85,52
16125460@st.hcmuaf.edu.vn
5
616145224
Nguyễn Thị Cẩm Nguyên
DH16BVKhoa Nông học843
16145224@st.hcmuaf.edu.vn
6
2318153043Nguyễn Thành LongDH18CDKhoa Cơ khí - Công nghệ834
18153043@st.hcmuaf.edu.vn
7
716116138
Nguyễn Thị Huỳnh Như
DH16NYKhoa Thủy sản77,55
16116138@st.hcmuaf.edu.vn
8
3018155108Lê VyDH18KNKhoa Kinh tế77,55
18155108@st.hcmuaf.edu.vn
9
2218139052
Nguyễn Thị Thanh Hậu
DH18HHBộ môn Công nghệ Hóa học767
18139052@st.hcmuaf.edu.vn
10
1016111268Võ Thị Chung XoanDH16TAKhoa Chăn nuôi - Thú y758
16111268@st.hcmuaf.edu.vn
11
2418124086Nguyễn Thành NênDH18QL
Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản
72,59
18124086@st.hcmuaf.edu.vn
12
415125343Đoàn Thị HuyềnDH15TPKhoa Công nghệ Thực phẩm71,510
13
916155081
Lê Nguyễn Đông Triều
DH16KNKhoa Kinh tế7111
14
1717124170Nguyễn Thị Cẩm ThuDH17TB
Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản
7012
15
2617112120
Nguyễn Thị Mộng Ngân
DH17DYKhoa Chăn nuôi - Thú y69,513
17112120@st.hcmuaf.edu.vn
16
2718145051
Nguyễn Thị Hoàng Nhụy
DH18BVKhoa Nông học69,513
18145051@st.hcmuaf.edu.vn
17
117113012Võ Thị Ngọc Cẩm
DH17NHC
Khoa Nông học69,513
17113012@st.hcmuaf.edu.vn
18
1817132063Nguyễn Văn Minh TríDH17SPKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm69,513
17132063@st.hcmuaf.edu.vn
19
816124126Trần Hoàng PhúcDH16QL
Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản
6817
20
1217131024Vương Thị Kim DungDH17CHKhoa Môi trường và Tài nguyên67,518
17131024@st.hcmuaf.edu.vn
21
2518126102Nguyễn Hoài NgânDH18SHBBộ môn Công nghệ Sinh học6619
18126102@st.hcmuaf.edu.vn
22
2917115113Nguyễn Thị Thủy TiênDH17GNKhoa Lâm nghiệp64,520
17115113@st.hcmuaf.edu.vn
23
2118120028Vũ Thị Kim CươngDH18KMKhoa Kinh tế6021
18120028@st.hcmuaf.edu.vn
24
1117124010Nguyễn Minh ChiếnDH17QD
Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản
57,522
17124010@st.hcmuaf.edu.vn
25
1318126043Nguyễn Văn HậuDH18SHABộ môn Công nghệ Sinh học4923
18126043@st.hcmuaf.edu.vn
26
1417115039Nguyễn Văn HoàiDH17CBKhoa Lâm nghiệp45,524
27
217118034Huỳnh Văn HiếuDH17CKKhoa Cơ khí - Công nghệ025
28
316139085Nguyễn Đức HuyDH16HSBộ môn Công nghệ Hóa học025
29
516132336Nguyễn Thị Hoa MaiDH16SPKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm025
30
1517117037Lê Hoàng LongDH17CTKhoa Thủy sản025
31
1917111164Trần Thị TuyếtDH17CNKhoa Chăn nuôi - Thú y025
32
2018120298Lê Hải YếnDH18KTKhoa Kinh tế025
Loading...