KẾ HOACH THI NĂM HỌC 2018-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
KẾ HOẠCH THI HỌC KÌ 2 VÒNG 1 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2018-2019
2
STT
HỆ - KHÓA
MÃ HỌC PHẦNTÊN HỌC PHẦNSỐ TÌN CHỈHÌNH THỨC THITHỜI GIAN THINGÀY THITHỨCA THI
SỐ SV
SỐ PHÒNGKHOA CÔNG TRÌNHTHỜI GIANGV coi, hỏi thiGV chấm thiGV nhập điểm
3
4
1DCK69-1DC2MO23Vật liệu xây dựng2Viết7519-3-2019(Thứ 3)141Bm KC-VL20-3-201926-3-2019thầy Sơnthầy Khương
5
2DCK69-1DC2KX36Vật liệu xây dựng2Viết7519-3-2019(Thứ 3)18324Bm KC-VL20-3-201926-3-2019thầy Khương, Lâm, Quyền, cô Giangthầy Sơnthầy Khương
6
7
8
KẾ HOẠCH THI HỌC KÌ 1 VÒNG 2 (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018-2019
9
S
T
T
HỆ - KHÓAMÃ HỌC PHẦNTÊN HỌC PHẦNSỐ TÍN CHỈHÌNH THỨC THITHỜI GIAN THINGÀY THITHỨCA THISỐ SVSỐ PHÒNGKCTBM KC-VLChấm thiNộp điểmGV coi, hỏi thiGV chấm thiGV nhập điểm
10
11
16DCK65-1DC2CO28Động lực học công trình2Viết9026-3-2019(Thứ 3)52012227-0302-04c Thùy Anh, t Khươngc Thùy AnhT.Khương
12
93DCK67DC2GT52Kết cấu bêtông cốt thép3Viết9028-3-2019(Thứ 5)510136229-0304-04c Quế, c Lýc LýT.Khương
13
134DCK67DC2CC54Đồ án Kết cấu BTCT1029-3-2019(Thứ 6)510XX29-0331-03
c Quế, t Quyền
T.Khương
14
138DCK67DC2DD54
Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép
129-3-2019(Thứ 6)590XX29-0331-03
c Hoa, t Quyền
T.Khương
15
189DCK67DC2DD51Kết cấu thép2Viết7531-3-2019(Cnhật)12612201-0407-04c Hoa, t Lâmc HoaT.Khương
16
191DCK67DC2GT51Kết cấu thép2Viết7531-3-2019(Cnhật)1471201-0407-04c Quế
17
222DCK68DC2CT16Trắc địa3Viết6031-3-2019(Cnhật)28224201-0407-04t Lâm, t Sơn
18
288CCK68CC2GT54
Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép
11-4-2019(Thứ 2)520XX01-0403-04c Thùy Anh,c GiangT.Khương
19
404DCK67DC2CS54Đồ án Kết cấu BTCT104-4-2019(Thứ 5)540XX04-0406-04c QuếT.Khương
20
406DCK67DC2GT54
Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép
14-4-2019(Thứ 5)5810XX04-0406-04c Lý, c Thùy Anh, t Sơn, t Quyền, t KhươngT.Khương
21
22
23
KẾ HOẠCH THI CẢI THIỆN HK 1 NĂM HỌC 2018-2019
24
S
T
T
HỆ - KHÓAMÃ HỌC PHẦNTÊN HỌC PHẦNSỐ TÍN CHỈHÌNH THỨC THITHỜI GIAN THINGÀY THITHỨCA THISỐ SVSỐ PHÒNGKCTBM KC-VLChấm thiNộp điểmGV coi, hỏi thiGV chấm thiGV nhập điểm
25
26
50DCK66DC2KX37
Kết cấu thép và bêtông cốt thép
3Viết906-4-2019(Thứ 7)2151107-0413-04T. Quyềnt.Tùngt.Khương
27
91DCK66DC2CT27Cơ học kết cấu46-4-2019(Thứ 7)417X06-0408-04c.Hoa, t.Khươngt.Khương
28
92DCK66DC2DD52Kết cấu bêtông cốt thép3Viết906-4-2019(Thứ 7)4171107-0413-04t.Quyềnt.Quyềnt.Khương
29
161DCK66DC2GT52Kết cấu bêtông cốt thép3Viết907-4-2019(Cnhật)427108-0414-04c.Lýt.Khương
30
31
32
KẾ HOẠCH THI HỌC KÌ 2 VÒNG 1 (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018-2019
33
S
T
T
HỆ - KHÓAMÃ HỌC PHẦNTÊN HỌC PHẦNSỐ TÍN CHỈHÌNH THỨC THITHỜI GIAN THINGÀY THITHỨCA THISỐ SVSỐ PHÒNGKCTBM KC-VLChấm thiNộp điểmGV coi, hỏi thiGV chấm thiGV nhập điểm
34
35
7DCK67DC3QT51Quản trị doanh nghiệp3Viết7516-4-2019(Thứ 3)2112217-0423-04
t.Lâm, c.Hoa
36
19DCK66DC3CT92Dự toán công trình2Viết9023-4-2019(Thứ 3)1180224-0430-04
t.Quyền, c.Lý
37
20DCK66DC3CA61
Quản lý khai thác và kiểm định cầu
2Viết6023-4-2019(Thứ 3)2253224-0430-04c.Thùy Anh, c.Quế
38
22DCK66DC2CO28Động lực học công trình2Viết9026-4-2019(Thứ 6)1179229-0403-05t.Sơn, c.Giangc. Thùy Anht. Khương
39
35DCK66DC3DD61
Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình
2Viết6-5-2019(Thứ 2)2124207-0513-05
t.Lâm, t. Sơn
40
41
42
KẾ HOẠCH THI HỌC KÌ 2 VÒNG 1 (ĐỢT 3) NĂM HỌC 2018-2019
43
STT
HỆ - KHÓA
MÃ HỌC PHẦNTÊN HỌC PHẦNSỐ TÌN CHỈHÌNH THỨC THITHỜI GIAN THINGÀY THITHỨCA THI
SỐ SV
SỐ PHÒNGBM KC-VLCHẤM THINỘP ĐIỂMGV coi, hỏi thiGV chấm thiGV nhập điểm
44
45
11DCK67DC3DS77Công trình đường sắt2Viết24-4-2019(Thứ 4)1132229-0403-05t Khương, t Lâm
46
18DCK67DC3DB79Đường đô thị2Viết026-4-2019(Thứ 6)1131203-0509-05c Hoa, c Thùy Anh
47
30DCK67DC3CA66Thiết kế cầu BTCT3Viết02-5-2019(Thứ 5)272207-0513-05c Giang, t Quyền
48
48DCK67DC3CT91Kinh tế xây dựng2Viết906-5-2019(Thứ 2)1121207-0513-05
t Sơn, c Quế
49
52DCK67DC3CA67Thiết kế cầu thép2Viết06-5-2019(Thứ 2)272209-0515-05
t Sơn, c Quế
50
60DCK67DC3CA72Thiết kế cầu nhịp lớn2Viết08-5-2019(Thứ 4)172213-0517-05c Giang, t Quyền
51
70DCK67DC3CA78Mỹ học công trình cầu2Viết010-5-2019(Thứ 6)172t Quyền, t Khương
52
53
54
KẾ HOẠCH THI HỌC VÒNG 2 KÌ PHỤ 1 NĂM HỌC 2018-2019
55
STT
HỆ - KHÓA
MÃ HỌC PHẦNTÊN HỌC PHẦNSỐ TÌN CHỈHÌNH THỨC THITHỜI GIAN THINGÀY THITHỨCA THI
SỐ SV
SỐ PHÒNGBM KC-VLCHẤM THINỘP ĐIỂMGV coi, hỏi thiGV chấm thiGV nhập điểm
56
57
165DCK67DC2GT54
Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép
119-4-2019(Thứ 6)51019-0421-04c Lý, c Thùy Anht Khương
58
189DCK67DC2CT27Cơ học kết cấu420-4-2019(Thứ 7)52820-0422-04c Hoa, t Quyềnt Khương
59
60
61
KẾ HOẠCH THI HỌC VÒNG 1 KÌ PHỤ KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
62
STT
HỆ - KHÓA
MÃ HỌC PHẦNTÊN HỌC PHẦNSỐ TÌN CHỈHÌNH THỨC THITHỜI GIAN THINGÀY THITHỨCA THI
SỐ SV
SỐ PHÒNGBM KC-VLCHẤM THINỘP ĐIỂMGV coi, hỏi thiGV chấm thiGV nhập điểm
63
64
65DCK66DC2CT27Cơ học kết cấu421-5-2019(Thứ 3)42321-0523-05cô Thùy Anh, cô Lýthầy Khương
65
70DCK66DC2GT54
Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép
122-5-2019(Thứ 4)32322-0524-05thầy Sơn, cô Thùy Anhthầy Khương
66
67
68
KẾ HOẠCH THI HỌC VÒNG 1 KỲ 2 (ĐỢT 5) NĂM HỌC 2018-2019
69
STT
HỆ - KHÓA
MÃ HỌC PHẦNTÊN HỌC PHẦNSỐ TÌN CHỈHÌNH THỨC THITHỜI GIAN THINGÀY THITHỨCA THI
SỐ SV
SỐ PHÒNGBM KC-VLCHẤM THINỘP ĐIỂMGV coi, hỏi thiGV chấm thiGV nhập điểm
70
71
14DCK67DC3DD44Kết cấu nhà thép3Viết9027-5-2019(Thứ 2)310640328-0503-06thầy Sơn, thầy Lâm, cô Giang
72
174DCK68DC2CT18
Cơ học kết cầu (Các lớp 68DC)
3030-5-2019(Thứ 5)S,C2490X30-0501-06cô Hoa, cô Lý, cô Quế, cô Thùy Anh
73
202DCK68DC2DD20Vật liệu xây dựng4Viết03-6-2019(Thứ 2)28241404-0610-06thầy Sơn, thầy Lâm, cô Giang, cô Hoathầy Sơnthầy Khương
74
209DCK67DC2CO28Động lực học công trình2Viết903-6-2019(Thứ 2)311540404-0610-06cô Thùy Anh, cô Lý, cô Quế, thầy Sơncô Thùy Anhthầy Khương
75
211DCK69DC2KV62Kinh tế vĩ mô3Viết753-6-2019(Thứ 2)442140404-0610-06cô Thùy Anh, cô Lý, cô Quế, thầy Sơn
76
219DCK68DC2CT20Vật liệu xây dựng4Viết04-6-2019(Thứ 3)216742405-0611-06cô Hoa, thầy Lâm, cô Giang, cô Quếthầy Sơnthầy Khương
77
231DCK67-tmDC2CO28Động lực học công trình2Viết905-6-2019(Thứ 4)213640206-0612-06cô Giang, thầy Lâmcô Thùy Anhthầy Khương
78
260DCK67-tmDC3CA71Hầm giao thông2Viết07-6-2019(Thứ 6)413540210-0614-06cô Hoa, cô Quế
79
270DCK68DC2DM26Cơ học kết cấu27-6-2019(Thứ 6)SA190X07-0609-06cô Thùy Anh, cô Hoa
80
298DCK67DC3VL32Quản trị kho hàng3Viết9011-6-2019(Thứ 3)111540212-0618-06cô Hoa, cô Thùy Anh
81
306DCK68DC3KV49Thuế2Viết9012-6-2019(Thứ 4)221740213-0619-06cô Lý, thầy Lâm
82
316CCK69CC2CT27Cơ học kết cấu313-6-2019(Thứ 5)CH160X13-0615-06thầy Quyền, thầy Khương
83
348DCK69DC2KV76Marketing căn bản2Viết017-6-2019(Thứ 2)117340218-0624-06thầy Quyền, thầy Khương
84
350DCK67DC3KV43Kiểm toán báo cáo tài chính3Viết9017-6-2019(Thứ 2)223840218-0624-06thầy Quyền, thầy Khương
85
382DCK68DC2KX51Xây dựng đường3Viết7520-6-2019(Thứ 5)27240421-0627-06thầy Sơn, thầy Quyền, cô Hoa, cô Giang
86
386DCK68DC2KV90Thương mại điện tử2Viết7521-6-2019(Thứ 6)120441224-0628-06thầy Quyền, thầy Khương
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...