ABCDEFGHIJKLM
1
Athabasca
2
Bus #DriverStatusTimeNotes
3
01Alesha PotterON TIME_____
4
02Barb KoppeON TIME_____
5
03Celdy ZilinskiON TIME_____
6
04Peter KarlON TIME_____
7
05Ruth LisowecON TIME_____
8
06Reg StapleyON TIME_____
9
07Cavell FlowersON TIME_____
10
08Lynda BlackburnON TIME_____
11
09Heather Spence-DalleyON TIME_____
12
10Nikita CouturierON TIME_____
13
12Danielle DucharmeON TIME_____
14
13Judy WisemanON TIME_____
15
14Daphne BendrienON TIME_____
16
15David NeufeldON TIME_____
17
16Clayton DearleON TIME_____
18
17Mark MarcouxON TIME_____
19
18Harvey StromeON TIME_____
20
19Andrea WalshON TIME_____
21
20Dezarae StinsonON TIME_____
22
22Altie GalbreathON TIME_____
23
23Bob DriverON TIME_____
24
24Augustin RichardON TIME_____
25
25Sadie LoweON TIME_____
26
26Todd BradON TIME_____
27
27Goldie KavasON TIME_____
28
28Don BryanON TIME_____
29
29Ann HumphriesON TIME_____
30
R1Whitney McCueON TIME_____
31
R2Yvonne CumbletonON TIME_____
32
SKari RichardON TIME_____
33
34
Boyle
35
Bus #DriverStatusTimeNotes
36
1Gail SissonsON TIME_____
37
2Denise WellsON TIME_____
38
3Terry JordanON TIME_____
39
4David HagueON TIME_____
40
5Gil WilliamsON TIME_____
42
43
Grassland
44
Bus #DriverON TIME_____Notes
45
1Trudy MaloneON TIME_____
46
2Gloria MatogaON TIME_____
47
48
Rochester
49
Bus #DriverStatusTimeNotes
50
1Darrell BrownON TIME_____
51
2Debbie BitzerON TIME_____
52
3Tracey GregoireON TIME_____
53
54
Smith
55
Bus #DriverStatusTimeNotes
56
1Wendy PhillipsON TIME_____
57
2Maxine LaughyON TIME_____
58
3Sherri SholtzON TIME_____
59
60
Smoky Lake
61
Bus #DriverStatusTimeNotes
62
1Leo ChapdelaineON TIME_____
63
2Gerald WarholikON TIME_____
64
3Greg HickleON TIME_____
65
4Alain PainchaudON TIME_____
66
5Rick AntonON TIME_____
67
6Cheryl TremblayON TIME_____
68
7Gerald BabichukON TIME_____
69
70
Thorhild
71
Bus #DriverStatusTimeNotes
72
01David BartoON TIME_____
73
02Tina GouletON TIME_____
74
03Anne SheldrakeON TIME_____
75
04Melanie SeymourON TIME_____
76
05Darcy BrownON TIME_____
77
06Nick KuzykON TIME_____
78
07Cheryl TeggON TIME_____
79
08Sandra SopotykON TIME_____
80
81
Vilna
82
Bus #DriverStatusTimeNotes
83
1George Halfe (Goodfish)ON TIME_____
84
2Mathew GirardON TIME_____
85
3Gary PelechON TIME_____
86
26Eric Kakeesim (Saddle Lake)ON TIME_____
87
31Alfred Whiskeyjack (Saddle Lake)ON TIME_____
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101