BCDEFGHIJ
1
LEKTIONSPLAN (databas)
2
Start2024-01-15v. 3
3
Slut2024-03-24v. 12
4
5
Kursvecka v01Kmom0115/1 - 22/1 (v.3)
6
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
7
Inspelad föreläsning* Kursintroduktion, allmänt om kursen
* Databaser introduktion
* SQL introduktion
Inspeladhttps://dbwebb.se/kurser/databas-v2/kmom01#flasInspelade föreläsningar (titta när du vill), förslagsvis titta igenom föreläsningarna som en intro till veckans arbete.
8
15/1Mån09-12efoFöreläsning* Introduktion till HTML, CSS och JavaScript
* Lös uppgiften me/redovisa
H430 + Zoomhttps://bth.zoom.us/my/danskenExtra introduktion för SE och kurspaketet
9
16/1Tis13-15klwGenomgångH430 + Zoomhttps://bth.zoom.us/j/6772303809Kom igång med veckans kmom
10
17/1Ons13-15mosGenomgångLabbmiljö med SQLZoomhttps://bth.zoom.us/j/4200421337Mikael sammanfattar det viktigaste för veckans arbete med praktiska exempel.
11
18/1Tor09-16klw, grm, mosHandledningProgrammeringsstugaH430 + DiscordKenneth o Marie finns i labbsalen H429, Mikael hänger på Discord för distansare
12
13
Kursvecka v02Kmom0222/1 - 29/1 (v.4)
14
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
15
Inspelad föreläsning* JavaScript och Node.js
* JavaScript och MySQL
Inspeladhttps://dbwebb.se/kurser/databas-v2/kmom02#flasInspelade föreläsningar (titta när du vill) som introduktion till veckans arbete
16
23/1Tis13-15mosGenomgångSammanfattar veckans arbeteZoomhttps://bth.zoom.us/j/4200421337Mikael sammanfattar det viktigaste för veckans arbete med praktiska exempel.
17
24/1Ons13-15klwGenomgångJavaScript, Node.js, AsyncH430 + Zoomhttps://bth.zoom.us/j/6772303809Kom igång med veckans kmom
18
25/1Tor09-16klw, grm, mosHandledningProgrammeringsstugaH430 + DiscordKenneth o Marie finns i labbsalen H429, Mikael hänger på Discord för distansare
19
20
Kursvecka v03Kmom0329/1 - 05/2 (v.5)
21
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
22
Inspelad föreläsning* Modellera databas - faser och steg
* ER-modellering - konceptuell modellering
Inspeladhttps://dbwebb.se/kurser/databas-v2/kmom03#flasInspelade föreläsningar (titta när du vill) som introduktion till veckans arbete
23
30/1Tis13-15mosGenomgångSammanfattar veckans arbeteZoomhttps://bth.zoom.us/j/4200421337Mikael sammanfattar det viktigaste för veckans arbete med praktiska exempel.
24
31/1Ons13-15klwGenomgångJavaScript, Node.js mot dbH430 + Zoomhttps://bth.zoom.us/j/6772303809Kom igång med veckans kmom
25
1/2Tor09-16klw, grm, mosHandledningProgrammeringsstugaH430 + DiscordKenneth o Marie finns i labbsalen H429, Mikael hänger på Discord för distansare
26
27
Kursvecka v04Kmom03 fortsättning05/2 - 12/2 (v.6)
28
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
29
Inspelad föreläsningSamma material som föregående vecka, detta kmom är 40h, två veckorInspeladhttps://dbwebb.se/kurser/databas-v2/kmom03#flasInspelade föreläsningar (titta när du vill) som introduktion till veckans arbete
30
6/2Tis13-15mosGenomgångSammanfattar veckans arbeteZoomhttps://bth.zoom.us/j/4200421337Mikael sammanfattar det viktigaste för veckans arbete med praktiska exempel.
31
7/2Ons13-15klwGenomgångJavaScript, Node.js mot db fortsättningH430 + Zoomhttps://bth.zoom.us/j/6772303809Kom igång med veckans kmom
32
8/2Tor09-16klw, grm, mosHandledningProgrammeringsstugaH430 + DiscordKenneth o Marie finns i labbsalen H429, Mikael hänger på Discord för distansare
33
34
Kursvecka v05Kmom0412/2 - 19/2 (v.7)
35
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
36
Inspelad föreläsning* Databasmodellering - Översätt till relationsmodellen
* Transaktioner i databaser - ACID
Inspeladhttps://dbwebb.se/kurser/databas-v2/kmom04#flasInspelade föreläsningar (titta när du vill) som introduktion till veckans arbete
37
13/2Tis13-15mosGenomgångSammanfattar veckans arbeteZoomhttps://bth.zoom.us/j/4200421337Mikael sammanfattar det viktigaste för veckans arbete med praktiska exempel.
38
14/2Ons13-15klwGenomgångExpress, routes, vyer, koppla dbH430 + Zoomhttps://bth.zoom.us/j/6772303809Kom igång med veckans kmom
39
15/2Tor09-16klw, grm, mosHandledningProgrammeringsstugaH430 + DiscordKenneth o Marie finns i labbsalen H429, Mikael hänger på Discord för distansare
40
41
Kursvecka v06Kmom0519/2 - 26/2 (v.8)
42
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
43
Inspelad föreläsning* Tidstämplar i databastabell
* Lagrade procedurer och programmera i databasen
* Trigger i databasen
Inspeladhttps://dbwebb.se/kurser/databas-v2/kmom05#flasInspelade föreläsningar (titta när du vill) som introduktion till veckans arbete
44
20/2Tis13-15mosGenomgångSammanfattar veckans arbeteZoomhttps://bth.zoom.us/j/4200421337Mikael sammanfattar det viktigaste för veckans arbete med praktiska exempel.
45
21/2Ons13-15klwGenomgångCRUD, formulärH430 + Zoomhttps://bth.zoom.us/j/6772303809Kom igång med veckans kmom
46
22/2Tor09-16klw, grm, mosHandledningProgrammeringsstugaH430 + DiscordKenneth o Marie finns i labbsalen H429, Mikael hänger på Discord för distansare
47
48
Kursvecka v07Kmom0626/2 - 04/3 (v.9)
49
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
50
Inspelad föreläsning* Funktioner och programmera i databasen
* Index och prestanda i databasen
Inspeladhttps://dbwebb.se/kurser/databas-v2/kmom06#flasInspelade föreläsningar (titta när du vill) som introduktion till veckans arbete
51
27/2Tis13-15mosGenomgångSammanfattar veckans arbeteZoomhttps://bth.zoom.us/j/4200421337Mikael sammanfattar det viktigaste för veckans arbete med praktiska exempel.
52
28/2Ons13-15klwGenomgångMer CRUDH430 + Zoomhttps://bth.zoom.us/j/6772303809Kom igång med veckans kmom
53
29/2Tor09-16klw, grm, mosHandledningProgrammeringsstugaH430 + DiscordKenneth o Marie finns i labbsalen H429, Mikael hänger på Discord för distansare
54
55
Kursvecka v08Kmom1004/3 - 11/3 (v.10)
56
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
57
Inspelad föreläsning* Projektstart och genomgång av kravenInspeladhttps://dbwebb.se/kurser/databas-v2/kmom10#flasInspelade föreläsningar (titta när du vill) som introduktion till veckans arbete
58
5/3Tis13-15mosGenomgångSammanfattar veckans arbeteZoomhttps://bth.zoom.us/j/4200421337Mikael sammanfattar det viktigaste för veckans arbete med praktiska exempel.
59
7/3Tor09-16klw, grm, mosHandledningProgrammeringsstugaH430 + DiscordKenneth o Marie finns i labbsalen H429, Mikael hänger på Discord för distansare
60
61
Kursvecka v09Kmom10 fortsättning11/3 - 18/3 (v.11)
62
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
63
14/3Tor09-16klw, grm, mosHandledningProgrammeringsstugaH430 + DiscordKenneth o Marie finns i labbsalen H429, Mikael hänger på Discord för distansare
64
65
Kursvecka v10Kmom10 avslutning18/3 - 25/3 (v.12)
66
DagTidVemTypVadVar / HurKommentar
67
21/3Tor09-24klw, grm, mosTentaProgrammeringstentaOnline5h, öppen för start 09-24
68
22/3Fre23:59mosProjektInlämning projektetCanvasDeadline, enbart relevant om du väljer att göra det optionella projektet, redovisningsvideo kan lämnas in dagen efter.
69