ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
КОШТОРИС М.П.
2
на 2017 рік
3
4
Н.Струтинської ЗОШ І-ІІІ ст.
5
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
6
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010
7
код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070201Відділ освіти
8
9
(грн.)
10
ПоказникиКодУсього на рікРАЗОМ
11
Загальний фондСпеціальний фонд
12
12345
13
НАДХОДЖЕННЯ - усьогоХ4694971282 000 4976971
14
Надходження коштів із загального фонду бюджетуХХ
15
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.Х4694971282 0004976971
16
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000Х
17
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю25010100
18
Інші надходження, у тому числі:Х
19
Інші субвенції (субвенція бюджетам районів на співфінансування субвенції з державного бюджету)41035000Х282 000282 000
20
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)602000Х132 000132 000
21
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)602400132 000132 000
22
повернення кредитів до бюджету ( розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджетуХ
23
Х
24
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогох4694971282 0004976971
25
Поточні видатки200046949714694971
26
Оплата праці211032606973260697
27
Заробітна плата211132606973260697
28
Грошове забезпечення військовослужбовців2112
29
Нарахування на оплату праці2120717353717353
30
Використання товарів і послуг2200685540685540
31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22102050020500
32
Медикаменти та перев'язувальні матеріали222034003400
33
Продукти харчування22307400074000
34
Оплата послуг (крім комунальних)22402007020070
35
Видатки на відрядження225011701170
36
Видатки та заходи спеціального призначення2260
37
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270566400566400
38
Оплата теплопостачання2271534800534800
39
Оплата водопостачання та водовідведення2272
40
Оплата електроенергії22733160031600
41
Оплата природного газу2274
42
Оплата інших енергоносіїв2275
43
Оплата енергосервісу2276
44
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280
45
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281
46
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282
47
Обслуговування боргових зобов'язань2400
48
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
49
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
50
Поточні трансферти2600
51
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610
52
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620
53
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630
54
Соціальне забезпечення270026 36026 360
55
Виплата пенсій і допомоги2710
56
Стипендії27202636026360
57
Інші виплати населенню2730
58
Інші поточні видатки280050205020
59
Капітальні видатки3000282 000282 000
60
Придбання основного капіталу3100282 000282 000
61
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110
62
Капітальне будівництво (придбання)3120
63
Капітальне будівництво (придбання) житла3121
64
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122
65
Капітальний ремонт3130282 000282 000
66
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
67
Капітальний ремонт інших об'єктів3132282 000282 000
68
Реконструкція та реставрація3140
69
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141
70
Реконструкція та реставрація інших об'єктів3142
71
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3143
72
Створення державних запасів і резервів3150
73
Придбання землі та нематеріальних активів3160
74
Капітальні трансферти3200
75
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210
76
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220
77
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220
78
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
79
Капітальні трансферти населенню3240
80
Надання внутрішніх кредитів4110
81
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111
82
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112
83
Надання інших внутрішніх кредитів4113
84
Надання зовнішніх кредитів4210
85
Нерозподілені видатки9000
86
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
87
КерівникА.Савчук
88
Головний бухгалтерН.Бойчук
89
20 січня 2017 року
90
91
М.П.
92
93
94
95
96
97
98
99
100