ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ที่
ลงวันที่
จากถึงเรื่อง
การปฏิบัติ
หมายเหตุ
2
001
มท5307.4/147506203289
22-ธ.ค.-61
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลี้
ผอ.แจ้งค่าไฟฟ้า
3-ม.ค.-62
12
3
002
124/2561
28-ธ.ค.-61
ผอ.สพป.2ผอ.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการฯ
3-ม.ค.-62
26
4
003
ศธ04265.02/1884
24-ธ.ค.-61
ผอ.ร.ร.ลำปางกัลยาณี
ผอ.
ขอส่งเงินร่วมสนับสนุนซื้อบัตรมวยการกุศล
3-ม.ค.-62
12
5
004
ศธ0590.06/ว1123
19-ธ.ค.-61
อธิการบดีม.พะเยา
ผอ.
ขอเรียนเชิญร่วมเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3-ม.ค.-62
3
7
006
ศธ04265.02/ว1890
25-ธ.ค.-61
ผอ.ร.ร.ลำปางกัลยาณี
ผอ.
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบัตร
3-ม.ค.-62
12
8
007
ศธ04231.01/1564
17-ธ.ค.-61
ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ผอ.
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนฯ
3-ม.ค.-62
3
9
008
ศธ04265.40/555
27-ธ.ค.-62
ผอ.ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร
ผอ.
ร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล
3-ม.ค.-62
12
10
009
ศธ04265.43/ว004
2-ม.ค.-62
นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอ.ลี้
ผอ.ขอเชิญประชุม
3-ม.ค.-62
26
11
010
ศธ04135.038/341
28-ธ.ค.-61
ผอ.ร.ร.บ้านป่าจี้
ผอ.ขอขอบคุณ
3-ม.ค.-62
26
12
011
ศธ04265/22-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การยกเลิกหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ช.
3-ม.ค.-62
12
13
012
ศธ04265/42-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า
3-ม.ค.-62
26
14
013
ศธ04135.096/ว262
28-ธ.ค.-61
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหญ้าไซ
ผอ.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์
3-ม.ค.-62
8
15
014
ศธ04002/ว5977
28-ธ.ค.-61
สพฐ.ผอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ
3-ม.ค.-62
12
16
015
ศธ04002/ว5987
28-ธ.ค.-61
เลขาธิการสพฐ.
ผอ.
การหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการฯ
3-ม.ค.-62
12
17
016
ศธ04002/ว6007
28-ธ.ค.-61
เลขาธิการสพฐ.
ผอ.
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี
3-ม.ค.-62
12
18
017
ศธ04002/ว5944
26-ธ.ค.-61
สพฐ.ผอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ
3-ม.ค.-62
12
19
018
ศธ04265.34/390
28-ธ.ค.-61
ผอ.ร.ร.อุโมงค์วิทยาคม
ผอ.
ส่งเงินร่วมทำสนับสนุนบัตรมวยการกุศล
3-ม.ค.-62
12
20
019
ศธ6593(4).6/2980
28-พ.ย.-61
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผอ.ขอส่งใบเสร็จรับเงิน
3-ม.ค.-62
2
21
020
ศธ04265.32/1436
17-ธ.ค.-61
ผอ.ร.ร.จักรคำคณาทร
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
3-ม.ค.-62
26
22
021
ศธ04265/82-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3-ม.ค.-62
26
23
022
ศธ04265/112-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้ง 62
3-ม.ค.-62
26
24
023
ศธ04265/193-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
3-ม.ค.-62
12
25
024
ศธ04265.23/23-ม.ค.-62
ผอ.ร.ร.เสริมงามวิทยาคม
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดให้ความรู้โครงสร้างพื้นฐานฯ
4-ม.ค.-62
26
26
025
มนข.614-9999/010
14-ธ.ค.-61
รองอธิการบดีม.นอร์ท
ผอ.
ขอแนะแนวการศึกษาและสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
4-ม.ค.-62
3
27
026
ศธ04265.05/33-ม.ค.-62
ผอ.ร.ร.กิ่วลมวิทยา
ผอ.
ส่ง ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่
4-ม.ค.-62
31
28
027
ศธ04265.09/ว785
28-ธ.ค.-61
ผอ.ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ
ผอ.
สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2562
4-ม.ค.-62
31
29
028
ศธ04265.18/ว321
14-ธ.ค.-61
ผอ.ร.ร.แม่ทะพัฒนศึกษา
ผอ.
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ
4-ม.ค.-62
16
30
029
กก5103.7.17/ว003
3-ม.ค.-62
ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน
ผอ.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน
4-ม.ค.-62
4.1
31
030
ศธ04265/ว5017
3-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
กิจกรรมและเข้าแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์
4-ม.ค.-62
2.8
32
031
ศธ04265/ว5019
3-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ
4-ม.ค.-62
6
33
032
ศธ04265/ว284-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
มอบคู่มือการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
4-ม.ค.-62
7.1
34
033
ศธ04265.13/003
2-ม.ค.-62
ผอ.ร.ร.เวียงตาลพิทยาคม
ผอ.
ส่งความสุขปีใหม่ พุทธศักราช2562
4-ม.ค.-62
31
35
034
ศธ04265/274-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
4-ม.ค.-62
15.1
36
035
ลพ55107/ว002
3-ม.ค.-62
นายกเทศมนตรีตำบลลี้
ผอ.
ขอตอบยืนยันเข้าร่วมจัดกิจกรรม
4-ม.ค.-62
7
37
036
ศธ04265/ว5018
3-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
4-ม.ค.-62
2.8
38
037
สร.มพ.001/2562
3-ม.ค.-62
นายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจ.ลำพูน
ผอ.ขอเชิญประชุม
4-ม.ค.-62
26
39
038
พิเศษ/2561
11-ธ.ค.-61
คณะกรรมการจัดงานพุทธอุทยานชัยยะสังขังปางประทีป
ผอ.
ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
4-ม.ค.-62
8
40
039
11 ธ.ค.61
คณะกรรมการจัดงานพุทธอุทยานชัยยะสังขังปางประทีป
ผอ.
ขอเชิญขอความอนุเคราะห์วงโยธวาทิต
4-ม.ค.-62
2.1
41
040
วท 0304/ว 18478
21-ธ.ค.-61
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผอ.
ขอมอบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
7-ม.ค.-62
42
041
ศธ0564.08/ว.738
26-ธ.ค.-61
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7-ม.ค.-62
43
042
ศธ 04135.003/467
18-ธ.ค.-61
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ผอ.
สนับสนุนซื้อบัตรมวยการกุศล
7-ม.ค.-62
44
043
ศธ 6593(7)/9851
20-ธ.ค.-61
รองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ภาคปกติและภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา2562
7-ม.ค.-62
45
044
ศธ 04265.37/629
28-ธ.ค.-61
ผอ.โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ผอ.
ร่วมสนับสนุนซื้อบัตรมวยการกุศล
7-ม.ค.-62
46
045
สภ.พิเศษ/2562
2-ม.ค.-62
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผอ.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป
7-ม.ค.-62
47
046
ศธ04265/788-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
8-ม.ค.-62
2
48
047
ศธ04265/ว434-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
8-ม.ค.-62
26
49
048
ศธ04265/ว444-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา
8-ม.ค.-62
31.1
50
049
ศธ04265/597-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การรับหนังสือพจนานุกรมไทย-จีน
8-ม.ค.-62
2
51
050
ศธ04265/0627-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การประเมินข้าราชการครูฯว.21
8-ม.ค.-62
26
52
051
ลพ0023.12/757-ม.ค.-62
นายอำเภอลี้
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
8-ม.ค.-62
7
53
052
ศธ04265/567-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การแต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
8-ม.ค.-62
26
54
053
ศธ04265/0667-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
8-ม.ค.-62
26
55
054
ศธ04265/677-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8-ม.ค.-62
26
56
055
ศธ04265/577-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
8-ม.ค.-62
26
57
056
ศธ04265/687-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
นำส่งเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
8-ม.ค.-62
26
58
057
ศธ04265/364-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.แก้ไขคำสั่ง
8-ม.ค.-62
26
59
058
ศธ04265/ว534-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
8-ม.ค.-62
26
60
059
ศธ04265/ว424-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
โครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
8-ม.ค.-62
2.1
61
060
ศธ04265.44/ว012
4-ม.ค.-62
ผอ.ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ผอ.ขออนุเคราะห์วิทยากร
8-ม.ค.-62
26
62
061
ศธ04265.20/ว005
7 มค.62
ผอ.ร.ร.เวียงมอกวิทยา
ผอ.
สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2562
8-ม.ค.-62
8
63
062
ลพ0004.03/ว104
28-ธ.ค.-61
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
ผอ.
การจัดการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
8-ม.ค.-62
4.1
64
063
วช0005/ว10760
28-ธ.ค.-61
ผอ.กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
ผอ.
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการรางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่
8-ม.ค.-62
2.7
65
064
ศธ04265.18/ว003
2-ม.ค.-62
ผอ.ร.ร.แม่ทะพัฒนศึกษา
ผอ.
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
8-ม.ค.-62
8
66
065
4 ม.ค..62
ผอ.ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ผอ.ขออนุเคราะห์วิทยากร
8-ม.ค.-62
26
67
066
ศธ04135.059/0005
7-ม.ค.-62
ผอ.ร.ร.บ้านแม่หว่าง
ผอ.
ขอขอบคุณที่อนุเคราะห์โปรแกรมการบริหารจัดการ PLC
8-ม.ค.-62
15.1
68
067
ศธ04002/ว143-ม.ค.-62
เลขาธิการสพฐ.
ผอ.
ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯ
8-ม.ค.-62
12
69
068
ศธ04002/ว103-ม.ค.-62
สำนักงารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ
8-ม.ค.-62
12
70
069
ลพ0017.3/ว243
7 ม.ค.62
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติฯ
9 ม.ค.62
012
71
070
ศธ04265/ว908 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.
เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ
9 ม.ค.62
015
72
071
ศธ04265.16/ว012
7 ม.ค.62
ผอ.ร.ร.แม่ทะพัฒนศึกษา
ผอ.
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
9 ม.ค.62
008
73
072
ศธ04265/ว100
8 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 ม.ค.62
012
74
073
ศธ04265/ว101
9 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.
ประเด็น ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วยใครคุณ
9 ม.ค.62
004
75
074
ศธ04265/0968 ม.ค.00ผอ.สพม.35ผอ.
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยฯ
9 ม.ค.62
026
76
075
บ.พ.ลพ.002/2562
7 ม.ค.62
ประธานกรรมการผู้บำเพ็ญประโยชน์
ผอ.
ขอเชิญร่วมงานรวมพลคน บ.พ.
9 ม.ค.62
006
77
076
ลพ0418/ว1631
27 ธ.ค.61
นายอำเภอลี้
ผอ.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล
9 ม.ค.62
008
78
077
ศธ04265/838 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.
การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
9 ม.ค.62
026
79
078
ลพ53004/0298 ม.ค.62
นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
9 ม.ค.62
031
80
079
ศธ04265.41/012
7 ม.ค.62
ผอ.ร.ร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา
ผอ.
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561
9 ม.ค.62
044
81
080
ศธ04265.44/014
7 ม.ค.62
ผอ.ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ผอ.
ร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล
9 ม.ค.62
016
82
081
สน0208/ว432
14 ธ.ค.61
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
9 ม.ค.62
003
83
082
ศธ04265/ว778 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.
ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมการรับเสด็จฯ
9 ม.ค.62
007
84
083
ทส0926.806.3/9
ม.ค.-62
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่แตะ
ผอ.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม
9 ม.ค.62
008
85
084
7 ม.ค.62
ผอ.บ.บ้านปู จำกัด
ผอ.
การประชุมรับฟังผลการดำเนินโครงการประจำปีการศึกษา 2561
9 ม.ค.62
002
86
085
ทส0926.806.3/5
ม.ค.-62
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่แตะ
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
9 ม.ค.62
002
87
086
ศธ04265/888 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตหริภุญชัย
9 ม.ค.62
015
88
087
ศธ4265/ว858 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.
การบังคับใช้พระบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่ 2
9 ม.ค.62
026
89
088
ลพ0003/ว0169 ม.ค.62
จังหวัดลำพูน
ผอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ
10 ม.ค.62
012
90
089
ศธ04265/140
10 ม.ค.62
ผอ.สพม.35ผอ.
การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ-กรณีปกติ
10 ม.ค.62
026
91
090
ศธ04265.16/ว031
10 ม.ค.62
ผอ.ร.ร.แม่ทะวิทยา
ผอ.
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดการแข่งขัน
10 ม.ค.62
008
92
091
ลพ0004.03/ว001
9-ม.ค.-62
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
ผอ.
เชิญประชุมเตรียมส่งนักกีฬา
10 ม.ค.62
004
93
092
ศธ04265.04/005
2 ม.ค.62
ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ผอ.
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
10 ม.ค.62
016
94
093
Mwt02/25629 ม.ค.62
สำนักงานโครงการ Move World Together
ผอ.
ขออนุมัติบุคลากรและกลุ่มเยาวชนในสังกัดฯ
10 ม.ค.62
003
95
094
ม.ค.-62
นายสุกิจ ตุ่นวงค์
ผอ.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาประเมินฯ
10 ม.ค.62
008
96
095
ศธ0532.01/ว076
5 ม.ค.62
อธิการบดีม.ราชภัฎเชียงราย
ผอ.
ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนา
10 ม.ค.62
008
97
096
ศธ04135.050/336
27 ธ.ค.61
ผอ.ร.ร.บ้านแม่เทย
ผอ.
ขอขอบคุณและขอนำส่งเกียรติบัตร
10 ม.ค.62
002
98
097
ศธ04135.085/30
10 ม.ค.62
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ผอ.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติฯ
10 ม.ค.62
008
99
098
ศธ0620.13/ว047
3 ธ.ค.61
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ผอ.
การรับนักเรียนโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10 ม.ค.62
003
100
099
ศธ04265.33/1228
21 ธ.ค.61
ผอ.ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ผอ.
ส่งเงินสนับสนุนบัตรมวยการกุศล
10 ม.ค.62
012
101
100
ศธ04265.28/ว6
8 ม.ค.62
ผอ.ร.ร.เมืองปานวิทยา
ผอ.
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
10 ม.ค.62
016