ทะเบียนหนังสือ_2562.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ที่
ลงวันที่
จากถึงเรื่องการปฏิบัติหมายเหตุ
2
001มท5307.4/14750620328922-ธ.ค.-61
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลี้
ผอ.แจ้งค่าไฟฟ้า3-ม.ค.-6212
3
002124/256128-ธ.ค.-61ผอ.สพป.2ผอ.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการฯ
3-ม.ค.-6226
4
003ศธ04265.02/188424-ธ.ค.-61ผอ.ร.ร.ลำปางกัลยาณีผอ.ขอส่งเงินร่วมสนับสนุนซื้อบัตรมวยการกุศล3-ม.ค.-6212
5
004ศธ0590.06/ว112319-ธ.ค.-61อธิการบดีม.พะเยาผอ.ขอเรียนเชิญร่วมเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้3-ม.ค.-623
7
006ศธ04265.02/ว189025-ธ.ค.-61ผอ.ร.ร.ลำปางกัลยาณีผอ.ขอขอบคุณและอนุโมทนาบัตร3-ม.ค.-6212
8
007ศธ04231.01/156417-ธ.ค.-61ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาผอ.ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนฯ3-ม.ค.-623
9
008ศธ04265.40/55527-ธ.ค.-62
ผอ.ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร
ผอ.ร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล3-ม.ค.-6212
10
009ศธ04265.43/ว0042-ม.ค.-62
นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอ.ลี้
ผอ.ขอเชิญประชุม3-ม.ค.-6226
11
010ศธ04135.038/34128-ธ.ค.-61ผอ.ร.ร.บ้านป่าจี้ผอ.ขอขอบคุณ3-ม.ค.-6226
12
011ศธ04265/22-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.การยกเลิกหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ช.3-ม.ค.-6212
13
012ศธ04265/42-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า
3-ม.ค.-6226
14
013ศธ04135.096/ว26228-ธ.ค.-61ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหญ้าไซผอ.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์
3-ม.ค.-628
15
014ศธ04002/ว597728-ธ.ค.-61สพฐ.ผอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ3-ม.ค.-6212
16
015ศธ04002/ว598728-ธ.ค.-61เลขาธิการสพฐ.ผอ.การหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการฯ3-ม.ค.-6212
17
016ศธ04002/ว600728-ธ.ค.-61เลขาธิการสพฐ.ผอ.รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี3-ม.ค.-6212
18
017ศธ04002/ว594426-ธ.ค.-61สพฐ.ผอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ3-ม.ค.-6212
19
018ศธ04265.34/39028-ธ.ค.-61ผอ.ร.ร.อุโมงค์วิทยาคมผอ.ส่งเงินร่วมทำสนับสนุนบัตรมวยการกุศล3-ม.ค.-6212
20
019ศธ6593(4).6/298028-พ.ย.-61มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผอ.ขอส่งใบเสร็จรับเงิน3-ม.ค.-622
21
020ศธ04265.32/143617-ธ.ค.-61ผอ.ร.ร.จักรคำคณาทรผอ.ขอความอนุเคราะห์วิทยากร3-ม.ค.-6226
22
021ศธ04265/82-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา3-ม.ค.-6226
23
022ศธ04265/112-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้ง 623-ม.ค.-6226
24
023ศธ04265/193-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย3-ม.ค.-6212
25
024ศธ04265.23/23-ม.ค.-62ผอ.ร.ร.เสริมงามวิทยาคมผอ.
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดให้ความรู้โครงสร้างพื้นฐานฯ
4-ม.ค.-6226
26
025มนข.614-9999/01014-ธ.ค.-61รองอธิการบดีม.นอร์ทผอ.
ขอแนะแนวการศึกษาและสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
4-ม.ค.-623
27
026ศธ04265.05/33-ม.ค.-62ผอ.ร.ร.กิ่วลมวิทยาผอ.ส่ง ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่4-ม.ค.-6231
28
027ศธ04265.09/ว78528-ธ.ค.-61ผอ.ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณผอ.สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 25624-ม.ค.-6231
29
028ศธ04265.18/ว32114-ธ.ค.-61ผอ.ร.ร.แม่ทะพัฒนศึกษาผอ.ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ4-ม.ค.-6216
30
029กก5103.7.17/ว0033-ม.ค.-62
ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน
ผอ.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน
4-ม.ค.-624.1
31
030ศธ04265/ว50173-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.กิจกรรมและเข้าแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์4-ม.ค.-622.8
32
031ศธ04265/ว50193-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ4-ม.ค.-626
33
032ศธ04265/ว284-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
มอบคู่มือการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน
4-ม.ค.-627.1
34
033ศธ04265.13/0032-ม.ค.-62ผอ.ร.ร.เวียงตาลพิทยาคมผอ.ส่งความสุขปีใหม่ พุทธศักราช25624-ม.ค.-6231
35
034ศธ04265/274-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค4-ม.ค.-6215.1
36
035ลพ55107/ว0023-ม.ค.-62นายกเทศมนตรีตำบลลี้ผอ.ขอตอบยืนยันเข้าร่วมจัดกิจกรรม4-ม.ค.-627
37
036ศธ04265/ว50183-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 25624-ม.ค.-622.8
38
037สร.มพ.001/25623-ม.ค.-62
นายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจ.ลำพูน
ผอ.ขอเชิญประชุม4-ม.ค.-6226
39
038พิเศษ/256111-ธ.ค.-61
คณะกรรมการจัดงานพุทธอุทยานชัยยะสังขังปางประทีป
ผอ.
ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
4-ม.ค.-628
40
03911 ธ.ค.61
คณะกรรมการจัดงานพุทธอุทยานชัยยะสังขังปางประทีป
ผอ.ขอเชิญขอความอนุเคราะห์วงโยธวาทิต4-ม.ค.-622.1
41
040วท 0304/ว 1847821-ธ.ค.-61
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผอ.ขอมอบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์7-ม.ค.-62
42
041ศธ0564.08/ว.73826-ธ.ค.-61
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7-ม.ค.-62
43
042ศธ 04135.003/46718-ธ.ค.-61
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ผอ.สนับสนุนซื้อบัตรมวยการกุศล7-ม.ค.-62
44
043ศธ 6593(7)/985120-ธ.ค.-61
รองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ภาคปกติและภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา2562
7-ม.ค.-62
45
044ศธ 04265.37/62928-ธ.ค.-61
ผอ.โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ผอ.ร่วมสนับสนุนซื้อบัตรมวยการกุศล7-ม.ค.-62
46
045สภ.พิเศษ/25622-ม.ค.-62
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผอ.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป
7-ม.ค.-62
47
046ศธ04265/788-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร8-ม.ค.-622
48
047ศธ04265/ว434-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด8-ม.ค.-6226
49
048ศธ04265/ว444-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา8-ม.ค.-6231.1
50
049ศธ04265/597-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.การรับหนังสือพจนานุกรมไทย-จีน8-ม.ค.-622
51
050ศธ04265/0627-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.การประเมินข้าราชการครูฯว.218-ม.ค.-6226
52
051ลพ0023.12/757-ม.ค.-62นายอำเภอลี้ผอ.
ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
8-ม.ค.-627
53
052ศธ04265/567-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การแต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
8-ม.ค.-6226
54
053ศธ04265/0667-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
8-ม.ค.-6226
55
054ศธ04265/677-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา8-ม.ค.-6226
56
055ศธ04265/577-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม8-ม.ค.-6226
57
056ศธ04265/687-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.นำส่งเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข8-ม.ค.-6226
58
057ศธ04265/364-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.แก้ไขคำสั่ง8-ม.ค.-6226
59
058ศธ04265/ว534-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ8-ม.ค.-6226
60
059ศธ04265/ว424-ม.ค.-62ผอ.สพม.35ผอ.โครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย8-ม.ค.-622.1
61
060ศธ04265.44/ว0124-ม.ค.-62ผอ.ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่งผอ.ขออนุเคราะห์วิทยากร8-ม.ค.-6226
62
061ศธ04265.20/ว0057 มค.62ผอ.ร.ร.เวียงมอกวิทยาผอ.สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 25628-ม.ค.-628
63
062ลพ0004.03/ว10428-ธ.ค.-61
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
ผอ.การจัดการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน8-ม.ค.-624.1
64
063วช0005/ว1076028-ธ.ค.-61
ผอ.กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
ผอ.
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการรางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่
8-ม.ค.-622.7
65
064ศธ04265.18/ว0032-ม.ค.-62ผอ.ร.ร.แม่ทะพัฒนศึกษาผอ.ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน8-ม.ค.-628
66
0654 ม.ค..62ผอ.ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่งผอ.ขออนุเคราะห์วิทยากร8-ม.ค.-6226
67
066ศธ04135.059/00057-ม.ค.-62ผอ.ร.ร.บ้านแม่หว่างผอ.ขอขอบคุณที่อนุเคราะห์โปรแกรมการบริหารจัดการ PLC8-ม.ค.-6215.1
68
067ศธ04002/ว143-ม.ค.-62เลขาธิการสพฐ.ผอ.ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯ8-ม.ค.-6212
69
068ศธ04002/ว103-ม.ค.-62
สำนักงารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ8-ม.ค.-6212
70
069ลพ0017.3/ว2437 ม.ค.62
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติฯ
9 ม.ค.62012
71
070ศธ04265/ว908 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ9 ม.ค.62015
72
071ศธ04265.16/ว0127 ม.ค.62ผอ.ร.ร.แม่ทะพัฒนศึกษาผอ.ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน9 ม.ค.62008
73
072ศธ04265/ว1008 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.25629 ม.ค.62012
74
073ศธ04265/ว1019 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.ประเด็น ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วยใครคุณ9 ม.ค.62004
75
074ศธ04265/0968 ม.ค.00ผอ.สพม.35ผอ.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยฯ9 ม.ค.62026
76
075บ.พ.ลพ.002/25627 ม.ค.62
ประธานกรรมการผู้บำเพ็ญประโยชน์
ผอ.ขอเชิญร่วมงานรวมพลคน บ.พ.9 ม.ค.62006
77
076ลพ0418/ว163127 ธ.ค.61นายอำเภอลี้ผอ.ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล9 ม.ค.62008
78
077ศธ04265/838 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ9 ม.ค.62026
79
078ลพ53004/0298 ม.ค.62นายกเทศมนตรีตำบลวังดินผอ.ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่9 ม.ค.62031
80
079ศธ04265.41/0127 ม.ค.62
ผอ.ร.ร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา
ผอ.ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 25619 ม.ค.62044
81
080ศธ04265.44/0147 ม.ค.62ผอ.ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่งผอ.ร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล9 ม.ค.62016
82
081สน0208/ว43214 ธ.ค.61คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ผอ.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์9 ม.ค.62003
83
082ศธ04265/ว778 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมการรับเสด็จฯ9 ม.ค.62007
84
083ทส0926.806.3/9ม.ค.-62
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่แตะ
ผอ.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม9 ม.ค.62008
85
0847 ม.ค.62ผอ.บ.บ้านปู จำกัดผอ.
การประชุมรับฟังผลการดำเนินโครงการประจำปีการศึกษา 2561
9 ม.ค.62002
86
085ทส0926.806.3/5ม.ค.-62
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่แตะ
ผอ.
ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
9 ม.ค.62002
87
086ศธ04265/888 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตหริภุญชัย
9 ม.ค.62015
88
087ศธ4265/ว858 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.การบังคับใช้พระบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่ 29 ม.ค.62026
89
088ลพ0003/ว0169 ม.ค.62จังหวัดลำพูนผอ.ขอส่งสำเนาหนังสือ10 ม.ค.62012
90
089ศธ04265/14010 ม.ค.62ผอ.สพม.35ผอ.
การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ-กรณีปกติ
10 ม.ค.62026
91
090ศธ04265.16/ว03110 ม.ค.62ผอ.ร.ร.แม่ทะวิทยาผอ.ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดการแข่งขัน10 ม.ค.62008
92
091ลพ0004.03/ว0019-ม.ค.-62
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
ผอ.เชิญประชุมเตรียมส่งนักกีฬา10 ม.ค.62004
93
092ศธ04265.04/0052 ม.ค.62ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาผอ.ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี10 ม.ค.62016
94
093Mwt02/25629 ม.ค.62
สำนักงานโครงการ Move World Together
ผอ.ขออนุมัติบุคลากรและกลุ่มเยาวชนในสังกัดฯ10 ม.ค.62003
95
094ม.ค.-62นายสุกิจ ตุ่นวงค์ผอ.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาประเมินฯ
10 ม.ค.62008
96
095ศธ0532.01/ว0765 ม.ค.62
อธิการบดีม.ราชภัฎเชียงราย
ผอ.ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนา10 ม.ค.62008
97
096ศธ04135.050/33627 ธ.ค.61ผอ.ร.ร.บ้านแม่เทยผอ.ขอขอบคุณและขอนำส่งเกียรติบัตร10 ม.ค.62002
98
097ศธ04135.085/3010 ม.ค.62
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ผอ.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติฯ
10 ม.ค.62008
99
098ศธ0620.13/ว0473 ธ.ค.61
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ผอ.การรับนักเรียนโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ10 ม.ค.62003
100
099ศธ04265.33/122821 ธ.ค.61
ผอ.ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ผอ.ส่งเงินสนับสนุนบัตรมวยการกุศล10 ม.ค.62012
101
100ศธ04265.28/ว68 ม.ค.62ผอ.ร.ร.เมืองปานวิทยาผอ.ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี10 ม.ค.62016
Loading...