Mgi_EP_R_17-18_3_OK
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Европеистика
2
магистърска програма Европейски проекти - ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ
за контакт: Людмила Петрова (
petrova@phls.uni-sofia.bg)
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2018
4
дисциплинапреподавателдатаденнач.часзала
5
1ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - ВУЕП - задължителендоц. д-р. Ингрид Шикова
6
2ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - ОКЕП - задължителенпроф. д-р. Мария Стойчева07.09.2018 г.петък10:30 - 14:00бл.4, зала 421
7
3ПРОЕКТНА ТЕРМИНОЛОГИЯ - I ЧАСТ - задължителенгл. ас. д-р. Николина Цветкова07.09.2018 г.петък10:30 - 14:00бл.4, зала 421
8
4РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ - РИП - задължителенас. Радосвета Дракева05.09.2018 г.сряда16:30 - 19:00бл.4, зала 421
9
5УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТА - УКП - избираемпроф. д-р. Мария Стойчева05.09.2018 г. сряда16:30 - 19:00бл.4, зала 421
10
6ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОППОП - избираемд-р Вихър Георгиев
06.09.2018 г.
четвъртък10:00-12:00
бл. 2, ет. 4, зала 406
11
7ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ . ПРОЕКТНИ БЮДЖЕТИ - избираемНадя Вълкова Топалова
03.09.2018 г.
понеделник11:00 - 13:00бл.4, зала 421
12
8СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ - до 2013 година и отвъд - СФЕСБ - избираемНиколай Янев
13
9ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - избираемгл. ас. д-р Елена Калфова
07.09.2018 г.
петък10:00бл.4, зала 106
14
10ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА - ПЧП - избираемд-р Вихър Георгиев
06.09.2018 г.
четвъртък10:00-12:00
бл. 2, ет. 4, зала 406
15
16
1Използване на социална информация за управление на проекти - задължителендоц. Стойчо Стойчев
07.09.2018 г.
петък14:00-17:00бл.4, зала 307
17
2Проектна терминология ІІ част - задължителенгл.ас. д-р Николина Валентинова Цветкова07.09.2018 г. петък10:30-14:00бл.4, зала 421
18
3Разработване на колективен проект - задължителенРадосвета Йончева Дракева
05.09.2018 г.
сряда16:30 - 19:00бл.4, зала 421
19
4Междукултурни взаимодействия и проекти в областта на културата в ЕС - избираемпроф. д-р Мария Димитрова Стойчева Панталеева/ гл.ас. д-р Николина Валентинова Цветкова07.09.2018 г. петък10:30- 14:00бл.4, зала 421
20
5Проекти в неправителствени организации - избираемдоц. д-р Петя Любомирова Кабакчиева
03.09.2018 г.
понеделник11:00-14:00бл.4, зала 408
21
6Софтуер за управление на проекти - избираемгл.ас.Николай Чудомиров Нетов21.08.2018 г.вторник17:00бл.3, 303
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu