Betygsunderlag 2c
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
För mer info:BegreppStandarduppgifterProblemlösningRedovisningMattespråkNytta
2
tinyurl.com/innehall-2cKunna göra enkla beskrivningar av viktiga begreppKunna göra utförliga beskrivningar av viktiga begreppKunna göra enkla beskrivningar av de flesta övriga begreppenSäkerhet på kritiska standarduppgifterViss säkerhet på viktiga standarduppgifterSäkerhet på viktiga standarduppgifterViss säkerhet på några övriga standarduppgifterViss säkerhet på de flesta övriga standarduppgifterTolka och lösa enklare problem med viss säkerhetTotalt 3 gånger: Enkel utvärdering av resultat, metod eller modeller i din eller andras problemlösningTolka och lösa mellansvåra problem med säkerhetTotalt 3 gånger: Kommentera andra sätt att lösa problem, eller göra insiktsfull utvärderingTolka och lösa svåra problem i de flesta avsnittenUpptäcka och uttrycka generella samband algebraisktEnkla redovisningar eller resonemangFör något avsnitt: enkelt omdöme om andras resonemangGöra både muntlig och skriftlig redovisningTydliga/välgrundade redovisningar eller resonemangFör något avsnitt: välgrundat omdöme om andras resonemangFör något avsnitt: vidareutveckla annans resonemangAnvända matematisk notation med viss säkerhetI viss mån anpassa notation efter situationenAnvända matematisk notation med säkerhet och god anpassningFör något avsnitt: enkelt exempel på betydelse i samhälle, andra ämnen eller matematikens kulturhistoriaFör mer än ett avsnitt: välgrundat exempel på betydelse i samhälle, andra ämnen eller matematikens kulturhistoria
3
E-nivåA-nivåA-nivåE-nivåE-nivåC-nivåC-nivåA-nivåE-nivåE-nivåC-nivåC-nivåA-nivåA-nivåE-nivåE-nivåE-nivåC-nivåC-nivåA-nivåE-nivåC-nivåA-nivåE-nivåA-nivå
4
Ekvationer och funktioner, allmäntFunktionerFunktionerNollställe/nollpunktSkissa grafer till godtyckliga funktionerSkissa grafer till godtyckliga funktioner
5
Grafer, specifikt hur grafer kan beskriva beroende/oberoende variablerGrafer, specifikt hur grafer kan beskriva beroende/oberoende variablerHitta nollställenHitta nollställen
6
Rita allmänna funktioner med grafritareRita allmänna funktioner med grafritare
7
Lösa ekvationer och med hjälp av grafritareLösa ekvationer och med hjälp av grafritare
8
9
Linjära funktioner och ekvationerLinjära funktionerLinjära funktionerParallella och vinkelräta linjerTolka problembeskrivningar till linjära funktionerRita grafer till linjära funktioner för handRita grafer till linjära funktioner för handUtnyttja att linjer är parallella eller vinkelräta för att hitta en linjes ekvationUtnyttja att linjer är parallella eller vinkelräta för att hitta en linjes ekvation
10
Hitta lutning på linjära funktioner (k-värde)Hitta lutning på linjära funktioner (k-värde)Skriva linjära ekvationer på olika formerSkriva linjära ekvationer på olika former
11
Hitta skärning mellan rät linje och y-axel (m-värde)Hitta skärning mellan rät linje och y-axel (m-värde)
12
13
14
Linjära ekvationssystemEkvationssystemEkvationssystemTolka problembeskrivningar till linjära ekvationssystemLösa linjära ekvationssystem grafisktLösa linjära ekvationssystem grafisktLösa linjära ekvationssystem med tre obekantaLösa linjära ekvationssystem med tre obekanta
15
Lösa linjära ekvationssystem algebraisktLösa linjära ekvationssystem algebraisktLösa linjära ekvationssystem med räknareLösa linjära ekvationssystem med räknare
16
Identifiera olika mängder av lösningar till linjära ekvationssystemIdentifiera olika mängder av lösningar till linjära ekvationssystem
17
18
Andragradsfunktioner och -ekvationerAndragradsfunktionerAndragradsfunktionerKomplexa talAnvända kvadrerings- och konjugatreglernaSkissa grafer till andragradsfunktionerSkissa grafer till andragradsfunktionerSkriva andragradsfunktioner på olika formerSkriva andragradsfunktioner på olika former
19
Extrempunkter: minimum, maximum, vertexExtrempunkter: minimum, maximum, vertexSymmetrilinje för funktioner/graferKänna igen uttryck som går att faktorisera som kvadrater eller konjugatIdentifiera positiva och negativa andragradsfunktionerIdentifiera positiva och negativa andragradsfunktionerIdentifiera parametrar i andragradsfunktioner från en grafIdentifiera parametrar i andragradsfunktioner från en graf
20
Nollställen och rötterNollställen och rötterLösa potensekvationer av andra graden (ax^2 = k)Använda nollproduktsmetoden för att lösa andragradsekvationerAnvända nollproduktsmetoden för att lösa andragradsekvationerHitta symmetrilinjer för andragradsfunktionerHitta symmetrilinjer för andragradsfunktioner
21
Lösa generella andragradsekvationer algebraisktLösa generella andragradsekvationer algebraisktHitta komplexa lösningar till andragradsekvationerHitta komplexa lösningar till andragradsekvationer
22
Hitta max- och minvärde för andragradsfunktionerHitta max- och minvärde för andragradsfunktionerIdentifiera när andragradsekvationer har komplexa lösningarIdentifiera när andragradsekvationer har komplexa lösningar
23
Lösa rotekvationer grafiskt och algebraisktLösa rotekvationer grafiskt och algebraiskt
24
25
Logaritmer och exponentialfunktionerLogaritmLogaritmMotivera räkneregler för logaritmerHantera 10-logaritmerHantera 10-logaritmerHantera logaritmer för andra baser än 10Hantera logaritmer för andra baser än 10
26
ExponentialfunktionExponentialfunktionAnvända räkneregler för logaritmerAnvända räkneregler för logaritmerIdentifiera parametrar för exponentialfunktioner från dess grafIdentifiera parametrar för exponentialfunktioner från dess graf
27
Lösa exponentialekvationer algebraisktLösa exponentialekvationer algebraiskt
28
Skissa grafer för exponentialfunktionerSkissa grafer för exponentialfunktioner
29
Lösa exponentialekvationer grafisktLösa exponentialekvationer grafiskt
30
31
Geometri och logikLikformighetLikformighetKongruensKänna igen och använda likformighet för att lösa problemKänna igen och använda likformighet för att lösa problemIdentifiera kongruenta trianglarIdentifiera kongruenta trianglar
32
C-nivå: Kunna följa och använda en eller två klassiska satser om vinklarAnvända likformighet för att räkna på area och volymAnvända likformighet för att räkna på area och volym
33
34
StatistikNormalfördelningNormalfördelningVariansBeskriva data på några olika sätt, så som tabeller och diagramBeskriva data på några olika sätt, så som tabeller och diagramRäkna ut kvartiler och percentilerRäkna ut kvartiler och percentiler
35
RegressionsanalysRegressionsanalysPopulationSkapa diagram av lämpliga typer för att beskriva dataSkapa diagram av lämpliga typer för att beskriva data
36
Matematisk modellMatematisk modellStickprovRäkna ut medelvärde, median och typvärdeRäkna ut medelvärde, median och typvärde
37
UrvalsmetoderRäkna ut varians och standardavvikelse (även utan färdiga funktioner)Räkna ut varians och standardavvikelse (även utan färdiga funktioner)
38
Hantera medelvärde och standardavvikelse för att räkna ut fördelning i normalfördelat materialHantera medelvärde och standardavvikelse för att räkna ut fördelning i normalfördelat material
39
Skapa plottar för att beskriva data, både på dator och på räknareSkapa plottar för att beskriva data, både på dator och på räknare
40
Genomföra regressionsanalys på data, med några olika regressionsmodellerGenomföra regressionsanalys på data, med några olika regressionsmodeller
Loading...
 
 
 
Totalmatris
Översiktsmatris
Standarduppgifter