Danh sach thi sinh trung tuyen lien thong-10.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STT
MSVHỌTÊNGIỚI
NGÀY SINH
NGÀNHTRUNG CẤPSHSSỐ ĐT
BUỔI
LỚP
2
1176235HOÀNG THỊ THỦYNữ10.04.1990Điều dưỡngĐiều dưỡngDD002
01266535092
C51TD3T
3
2176236NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊNNữ28.07.1993Điều dưỡngĐiều dưỡng gây mêDD003
01658331371
C51TD3T
4
51176237HỒ VĂN CÔNGNam03.01.1980Điều dưỡngY sĩ YHCTDD004
0904448237
C51SD3S
5
69176238TRẦN THỊ THANHTÂMNữ04.09.1987Điều dưỡngĐiều dưỡng NhaDD005
0905424838
C51SD3S
6
8176239TRẦN THỊ Nữ03.06.1990Điều dưỡngĐiều dưỡngDD006
01234331080
C51TD3T
7
92176240PƠ LOONG Nữ01.05.1992Điều dưỡngĐiều dưỡng NhaDD007
01645688054
C51SD3S
8
32176241LÊ NHẬT THƯƠNGNam04.08.1983Điều dưỡngĐiều dưỡngDD008
0983727144
C51TD3T
9
2176242NGUYỄN THỊ THÚY CẨMNữ07.06.1990Điều dưỡngĐiều dưỡngDD009
0905221314
C51TD3T
10
98176243TRẦN THỊTRANGNữ15.09.1996Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD010
01693451368
C51TD3T
11
3176244NGUYỄN VIẾT CHÂUNam10.05.1980Điều dưỡngĐiều dưỡngDD011
0906512558
C51TD3T
12
60176245NGUYỄN THỊLANGNữ20.05.1982Điều dưỡngĐiều dưỡngDD012
0905246494
C51SD3S
13
64176246PHẠM THỊ NGÂNNữ10.01.1991Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD013
01634056049
C51SD3S
14
68176247NGUYỄN THỊ THUSƯƠNGNữ01.01.1990Điều dưỡngĐiều dưỡng NhaDD014
0988842123
C51SD3S
15
76176248PHẠM THỊ XOANNữ15.04.1987Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD015
0974798116
C51SD3S
16
28176250VÕ THỊ TÂNNữ20.05.1983Điều dưỡngĐiều dưỡngDD017
01208409429
C51TD3Tnghỉ học
17
13176251LÊ THỊ KIỀUDIỄMNữ25.07.1979Điều dưỡngĐiều dưỡngDD018
0975205859
C51TD3T
18
59176252VÕ THỊ THÚY HỒNGNữ06.05.1986Điều dưỡngĐiều dưỡngDD019
0932400602
C51SD3S
19
43176253TRƯƠNG THỊ DIỆU YẾNNữ01.07.1985Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD020
01682164176
C51TD3T
20
42176254NGÔ THỊ XINHNữ15.09.1980Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD021
0905095749
C51TD3T
21
19176255LÊ THỊMINHNữ05.01.1987Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD022
01224471073
C51TD3T
22
37176256NGUYỄN THỊ THU TRIỀUNữ02.01.1987Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD023
0934854337
C51TD3T
23
41176257ĐẶNG THỊVĂN Nữ17.09.1984Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD024
01682955096
C51TD3T
24
21176258NGUYỄN THỊ THU NGÂNNữ17.05.1987Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD025
0905630317
C51TD3T
25
22176259NGUYỄN QUANG NGHĨANam13.09.1982Điều dưỡngĐiều dưỡngDD026
0932569850
C51TD3T
26
89176260NGUYỄN THỊ PHƯƠNGNữ27.02.1986Điều dưỡngY sĩ YHCTDD027
0915110538
C51TD3T
27
82176261NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀONữ18.11.1988Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD028
0935975941
C51TD3T
28
30176262TRƯƠNG VĂN THẢONam14.06.1974Điều dưỡngGây mê hồi sứcDD029
0905750358
C51TD3T
29
67176263NGUYỄN HOÀI PHƯƠNGNữ01.08.1984Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD030
0905138262
C51SD3S
30
38176265LÊ THỊ KIM TUYẾNNữ01.01.1995Điều dưỡngĐiều dưỡngDD032
0905774883
C51TD3T
31
25176266NGUYỄN THỊ NỞNữ02.01.1984Điều dưỡngĐiều dưỡngDD033
0935240048
C51TD3T
32
57176267HUỲNH NGUYỄN TIÊNHIỆPNữ01.01.1981Điều dưỡngĐiều dưỡngDD034
0966334045
C51SD3S
33
63176268TRẦN THỊ MẪNNữ10.01.1985Điều dưỡngĐiều dưỡngDD035
0984068175
C51SD3S
34
31176269TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢONữ10.02.1987Điều dưỡngĐiều dưỡngDD036
0984531935
C51SD3S
35
16176270NGÔ THỊ HẠNH LINHNữ24.04.1992Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD037
01202026220
C51TD3T
36
52176271PHẠM THỊ THU DANHNữ14.04.1980Điều dưỡngĐiều dưỡngDD038
0972709565
C51SD3S
37
50176272NGUYỄN THỊ TÂNÁNHNữ26.08.1985Điều dưỡngĐiều dưỡngDD039
0978580026
C51SD3S
38
10176273TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNGNữ20.08.1978Điều dưỡngĐiều dưỡngDD040
0935517547
C51TD3T
39
4176274NGUYỄN THỊ THANH DIỆUNữ09.09.1995Điều dưỡngĐiều dưỡngDD041
01683536276
C51TD3T
40
66176275NGUYỄN THỊ THU NGỌCNữ04.10.1979Điều dưỡngĐiều dưỡngDD042
0972421310
C51SD3S
41
72176276PHẠM THỊ THƯƠNGNữ02.06.1983Điều dưỡngĐiều dưỡngDD043
0989498575
C51SD3S
42
85176277TRẦN THỊ Nữ01.01.1984Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD044
01694430438
C51TD3T
43
1176278HUỲNH THỊ BÌNHNữ12.07.1990Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD045
01672664288
C51TD3T
44
83176279CAO THỊ HẠNH Nữ01.10.1983Điều dưỡngĐiều dưỡngDD046
0988692439
C51SD3S
45
9176280HUỲNH THỊ MỸ HẠNHNữ25.07.1982Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD047
0983252592
C51TD3T
46
81176281PHAN TRẦN VÂNCHÂUNữ10.02.1982Điều dưỡngKỹ thuật viên PHCNDD048
0983086729
C51TD3T
47
93176282MAI THỊ PHƯƠNG THẢONữ08.03.1983Điều dưỡngKỹ thuật viên PHCNDD049
0988618073
C51TD3T
48
20176283CHÂU THỊ PHƯƠNG NGANữ08.06.1983Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD050
0903572111
C51TD3T
49
35176284VÕ THỊ MINH TRANGNữ26.08.1989Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD051
01696878604
C51TD3T
50
73176285HOÀNG LÊ THÙY TRANGNữ27.07.1981Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD052
0975205591
C51SD3S
51
36176286NGUYỄN THỊ THU TRANGNữ18.09.1985Điều dưỡngĐiều dưỡngDD053
0973657112
C51TD3T
52
24176287NGUYỄN THỊ NHẠNNữ04.09.1992Điều dưỡngĐiều dưỡngDD054
01215526380
C51TD3T
53
7176288LÊ THỊ GÁINữ06.03.1993Điều dưỡngĐiều dưỡngDD055
0982991355
C51TD3T
54
23176289PHẠM THỊ MINHNGUYỆTNữ16.05.1985Điều dưỡngĐiều dưỡngDD056
0989051627
C51TD3T
55
34176290NGUYỄN THỊ TIÊNNữ20.09.1986Điều dưỡngĐiều dưỡngDD057
01225460046
C51TD3T
56
11176292VÕ THỊ THU HƯƠNGNữ05.10.1987Điều dưỡngĐiều dưỡngDD059
01213696620
C51TD3T
57
15176293PHẠM THỊ LIÊUNữ09.06.1985Điều dưỡngĐiều dưỡngDD060
0987728037
C51TD3T
58
18176295NGUYỄN THỊ ĐẮC LŨYNữ30.05.1984Điều dưỡngĐiều dưỡngDD062
0985040960
C51TD3T
59
27176296VÕ THỊ SƯƠNGNữ02.01.1982Điều dưỡngĐiều dưỡngDD063
0934987850
C51TD3T
60
39176297TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN Nữ20.08.1991Điều dưỡngĐiều dưỡngDD064
0935703917
C51TD3T
61
12176298HOÀNG THỊ THU HƯƠNGNữ16.05.1993Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD065
0905706113
C51TD3S
62
29176299HUỲNH VĂN THÀNHNữ20.04.1982Điều dưỡngĐiều dưỡngDD066
0969314119
C51TD3T
63
14176300LƯƠNG THỊ Nữ20.10.1988Điều dưỡngĐiều dưỡngDD067
0982900724
C51SD3S
64
53176301NGUYỄN THỊ ĐÀONữ20.03.1986Điều dưỡngĐiều dưỡngDD068
0989499123
C51SD3T
65
95176302PHAN THỊ THÙYNữ18.02.1997Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD069
01632629383
C51SD3S
66
26176304ĐÀO THỊ MAIPHƯƠNGNữ17.02.1992Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD071
0905307203
C51TD3T
67
5176305HỒ THỊ MỸDUNGNữ13.09.1993Điều dưỡngĐiều dưỡng NhaDD072
0962336321
C51TD3T
68
88176306LƯƠNG VĂN PHỤNGNữ12.09.1972Điều dưỡngĐiều dưỡngDD073
0919142911
C51TD3T
69
40176307LƯU THỊ HẢI VÂNNữ05.09.1989Điều dưỡngĐiều dưỡngDD074
01683801832
C51TD3T
70
17176308ĐẶNG THỊ NGỌC LỰUNữ03.05.1991Điều dưỡngĐiều dưỡngDD075
01638878123
C51TD3T
71
56176309TRẦN THỊHẬUNữ11.11.1986Điều dưỡngĐiều dưỡngDD076
01208183363
C51SD3S
72
54176310NGUYỄN THỊHẢINữ24.10.1986Điều dưỡngĐiều dưỡngDD077
01674641620
C51SD3S
73
49176311PHẠM THỊANHNữ06.12.1990Điều dưỡngĐiều dưỡngDD078
0978514612
C51SD3S
74
74176312PHẠM THỊ VÂNTRANGNữ23.03.1983Điều dưỡngĐiều dưỡngDD079
0989447784
C51SD3S
75
75176313HOÀNG THỊVINHNữ20.10.1972Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD080
0984398479
C51SD3S
76
71176315NGUYỄN THỊTHƯNữ10.10.1995Điều dưỡngĐiều dưỡngDD082
01652092220
C51SD3S
77
62176316TRẦN THỊLỰUNữ17.04.1990Điều dưỡngĐiều dưỡngDD083
0905715419
C51SD3T
78
55176317DƯƠNG THỊHẠNHNữ30.05.1995Điều dưỡngĐiều dưỡngDD084
0979472136
C51SD3S
79
58176318HUỲNH THỊHIỆPNữ16.06.1991Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD085
0935294277
C51SD3S
80
61176319NGUYỄN THỊLINHNữ30.06.1985Điều dưỡngĐiều dưỡng đa khoaDD086
0975094934
C51SD3S
81
70176320PHAN THỊTÂYNữ19.10.1986Điều dưỡngĐiều dưỡng đa khoaDD087
0989522910
C51SD3S
82
65176321NGUYỄN THỊ NGÂNNữ07.09.1996Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD088
01636565012
C51SD3S
83
78176501Phạm Thị BaNữ20.09.1984Điều dưỡngĐiều dưỡngDD089
0979112945
SD3S
84
80176522Nguyễn Thị ÁiDiễm Nữ01.01.1984Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD0900906504698SD3S
85
84176264BÙI THỊ HỒNG LIÊNNữ24.04.1985Điều dưỡngĐiều dưỡngDD031
0949182444
C51
không nhập học
86
47176524LÊ THỊ KIM DungNữ10.10.1991Điều dưỡngĐiều dưỡngDD091
01678335807
TD3T
87
86176294PHẠM THỊ NGANữ02.10.1989Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD061
0974738556
C51
không nhập học
88
87176314VÕ NGỌCNỮNữ10.07.1995Điều dưỡngĐiều dưỡng NhaDD081
0935252447
C51
không nhập học
89
79176503Nguyễn Thị HồngHạnh Nữ06.08.1987Điều dưỡngĐiều dưỡngDD092
01696095878
SD3S
90
427176528Huỳnh PhúcHậuNam25.12.1992Điều dưỡngĐiều dưỡngDD0931688923320TD3T
91
90176249HUỲNH THỊ PHƯỢNGNữ01.05.1986Điều dưỡngĐiều dưỡngDD016
0937242401
C51
không nhập học
92
91176291ZƠ RÂMPIMNữ16.06.1994Điều dưỡngĐiều dưỡng NhaDD058
01663585943
C51
không nhập học
93
448176609Đinh ThịHẹnNữ11.06.1984
Điều Dưỡng
Điều DưỡngDD094986983069SD3S
94
46176523Trần Thị LửHuyênNữ12.12.1986Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD095
0913675237
TD3T
95
94176303LƯƠNG THỊ XUÂN THINữ28.10.1988Điều dưỡngY sĩ đa khoaDD070
0934967225
C51
không nhập học
96
431176548Nguyễn Thị ÚtLanNữ09.09.1978
Điều Dưỡng
y sĩ đa khoaDD0961682338991SD3S
97
96176234LÊ THỊ THÙY TRANGNữ22.11.1991Điều dưỡngĐiều dưỡngDD001
0974714463
C51
không nhập học
98
48176525Trình Thị LũyNữ10.10.1991Điều dưỡngĐiều dưỡngDD097
0905573376
TD3T
99
435176553Đào Văn NhânNam06.05.1971
Điều Dưỡng
Điều dưỡng nhaDD098988419515SD3S
100
99176029ĐINH NHƯ NGỌC ANHNữ21.01.1984DượcDược sĩDS029
0914553047
D51TS3T1
Loading...
 
 
 
DS
Bảng tổng hợp 1
Pivot Table 1
TK
 
 
Main menu