Danh sach thi sinh trung tuyen lien thong-10.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TTMÃ SVHỌTÊNGIỚINGÀY SINHNGÀNHNGÀNH TC
MÃ HS
DT
BUOI
LỚP
2
1176278HUỲNH THỊ BÌNHNữ12.07.1990
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD045
01672664288
C51TD3T
3
2176242NGUYỄN THỊ THÚY CẨMNữ07.06.1990
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD009
0905221314
C51TD3T
4
3176244NGUYỄN VIẾT CHÂUNam10.05.1980
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD011
0906512558
C51TD3T
5
4176274NGUYỄN THỊ THANH DIỆUNữ09.09.1995
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD041
01683536276
C51TD3T
6
5176305HỒ THỊ MỸDUNGNữ13.09.1993
Điều dưỡng
Điều dưỡng NhaDD072
0962336321
C51TD3T
7
6176236NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊNNữ28.07.1993
Điều dưỡng
Điều dưỡng gây mêDD003
01658331371
C51TD3T
8
7176288LÊ THỊ GÁINữ06.03.1993
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD055
0982991355
C51TD3T
9
8176239TRẦN THỊ Nữ03.06.1990
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD006
01234331080
C51TD3T
10
9176280HUỲNH THỊ MỸ HẠNHNữ25.07.1982
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD047
0983252592
C51TD3T
11
10176273TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNGNữ20.08.1978
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD040
0935517547
C51TD3T
12
11176292VÕ THỊ THU HƯƠNGNữ05.10.1987
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD059
01213696620
C51TD3T
13
12176298HOÀNG THỊ THU HƯƠNGNữ16.05.1993
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD065
0905706113
C51TD3S
14
13176251LÊ THỊ KIỀUDIỄMNữ25.07.1979
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD018
0975205859
C51TD3T
15
14176300LƯƠNG THỊ Nữ20.10.1988
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD067
0982900724
C51SD3S
16
15176293PHẠM THỊ LIÊUNữ09.06.1985
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD060
0987728037
C51TD3T
17
16176270NGÔ THỊ HẠNH LINHNữ24.04.1992
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD037
01202026220
C51TD3T
18
17176308ĐẶNG THỊ NGỌC LỰUNữ03.05.1991
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD075
01638878123
C51TD3T
19
18176295NGUYỄN THỊ ĐẮC LŨYNữ30.05.1984
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD062
0985040960
C51TD3T
20
19176255LÊ THỊMINHNữ05.01.1987
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD022
01224471073
C51TD3T
21
20176283CHÂU THỊ PHƯƠNG NGANữ08.06.1983
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD050
0903572111
C51TD3T
22
21176258NGUYỄN THỊ THU NGÂNNữ17.05.1987
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD025
0905630317
C51TD3T
23
22176259NGUYỄN QUANG NGHĨANam13.09.1982
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD026
0932569850
C51TD3T
24
23176289PHẠM THỊ MINHNGUYỆTNữ16.05.1985
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD056
0989051627
C51TD3T
25
24176287NGUYỄN THỊ NHẠNNữ04.09.1992
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD054
01215526380
C51TD3T
26
25176266NGUYỄN THỊ NỞNữ02.01.1984
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD033
0935240048
C51TD3T
27
26176304ĐÀO THỊ MAIPHƯƠNGNữ17.02.1992
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD071
0905307203
C51TD3T
28
27176296VÕ THỊ SƯƠNGNữ02.01.1982
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD063
0934987850
C51TD3T
29
28176250VÕ THỊ TÂNNữ20.05.1983
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD017
01208409429
C51TD3Tnghỉ học
30
29176299HUỲNH VĂN THÀNHNữ20.04.1982
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD066
0969314119
C51TD3T
31
30176262TRƯƠNG VĂN THẢONam14.06.1974
Điều dưỡng
Gây mê hồi sứcDD029
0905750358
C51TD3T
32
31176269TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢONữ10.02.1987
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD036
0984531935
C51SD3S
33
32176241LÊ NHẬT THƯƠNGNam04.08.1983
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD008
0983727144
C51TD3T
34
33176235HOÀNG THỊ THỦYNữ10.04.1990
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD002
01266535092
C51TD3T
35
34176290NGUYỄN THỊ TIÊNNữ20.09.1986
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD057
01225460046
C51TD3T
36
35176284VÕ THỊ MINH TRANGNữ26.08.1989
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD051
01696878604
C51TD3T
37
36176286NGUYỄN THỊ THU TRANGNữ18.09.1985
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD053
0973657112
C51TD3T
38
37176256NGUYỄN THỊ THU TRIỀUNữ02.01.1987
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD023
0934854337
C51TD3T
39
38176265LÊ THỊ KIM TUYẾNNữ01.01.1995
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD032
0905774883
C51TD3T
40
39176297TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN Nữ20.08.1991
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD064
0935703917
C51TD3T
41
40176307LƯU THỊ HẢI VÂNNữ05.09.1989
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD074
01683801832
C51TD3T
42
41176257ĐẶNG THỊVĂN Nữ17.09.1984
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD024
01682955096
C51TD3T
43
42176254NGÔ THỊ XINHNữ15.09.1980
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD021
0905095749
C51TD3T
44
43176253TRƯƠNG THỊ DIỆU YẾNNữ01.07.1985
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD020
01682164176
C51TD3T
45
44176519Phạm ThịThịnhNữ10.07.1978
Điều dưỡng
Điều dưỡng
0935328356
TD3T
46
45176519Phạm ThịThịnhNữ10.07.1978
Điều dưỡng
Điều dưỡng
0935328356
TD3T
47
46176523Trần Thị LửHuyênNữ12.12.1986
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoa
0913675237
TD3T
48
47176524LÊ THỊ KIM DungNữ10.10.1991
Điều dưỡng
Điều dưỡng
01678335807
TD3T
49
48176525Trình Thị LũyNữ10.10.1991
Điều dưỡng
Điều dưỡng
0905573376
TD3T
50
49176311PHẠM THỊANHNữ06.12.1990
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD078
0978514612
C51SD3S
51
50176272NGUYỄN THỊ TÂNÁNHNữ26.08.1985
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD039
0978580026
C51SD3S
52
51176237HỒ VĂN CÔNGNam03.01.1980
Điều dưỡng
Y sĩ YHCTDD004
0904448237
C51SD3S
53
52176271PHẠM THỊ THU DANHNữ14.04.1980
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD038
0972709565
C51SD3S
54
53176301NGUYỄN THỊ ĐÀONữ20.03.1986
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD068
0989499123
C51SD3T
55
54176310NGUYỄN THỊHẢINữ24.10.1986
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD077
01674641620
C51SD3S
56
55176317DƯƠNG THỊHẠNHNữ30.05.1995
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD084
0979472136
C51SD3S
57
56176309TRẦN THỊHẬUNữ11.11.1986
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD076
01208183363
C51SD3S
58
57176267HUỲNH NGUYỄN TIÊNHIỆPNữ01.01.1981
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD034
0966334045
C51SD3S
59
58176318HUỲNH THỊHIỆPNữ16.06.1991
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD085
0935294277
C51SD3S
60
59176252VÕ THỊ THÚY HỒNGNữ06.05.1986
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD019
0932400602
C51SD3S
61
60176245NGUYỄN THỊLANGNữ20.05.1982
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD012
0905246494
C51SD3S
62
61176319NGUYỄN THỊLINHNữ30.06.1985
Điều dưỡng
Điều dưỡng đa khoaDD086
0975094934
C51SD3S
63
62176316TRẦN THỊLỰUNữ17.04.1990
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD083
0905715419
C51SD3T
64
63176268TRẦN THỊ MẪNNữ10.01.1985
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD035
0984068175
C51SD3S
65
64176246PHẠM THỊ NGÂNNữ10.01.1991
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD013
01634056049
C51SD3S
66
65176321NGUYỄN THỊ NGÂNNữ07.09.1996
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD088
01636565012
C51SD3S
67
66176275NGUYỄN THỊ THU NGỌCNữ04.10.1979
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD042
0972421310
C51SD3S
68
67176263NGUYỄN HOÀI PHƯƠNGNữ01.08.1984
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD030
0905138262
C51SD3S
69
68176247NGUYỄN THỊ THUSƯƠNGNữ01.01.1990
Điều dưỡng
Điều dưỡng NhaDD014
0988842123
C51SD3S
70
69176238TRẦN THỊ THANHTÂMNữ04.09.1987
Điều dưỡng
Điều dưỡng NhaDD005
0905424838
C51SD3S
71
70176320PHAN THỊTÂYNữ19.10.1986
Điều dưỡng
Điều dưỡng đa khoaDD087
0989522910
C51SD3S
72
71176315NGUYỄN THỊTHƯNữ10.10.1995
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD082
01652092220
C51SD3S
73
72176276PHẠM THỊ THƯƠNGNữ02.06.1983
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD043
0989498575
C51SD3S
74
73176285HOÀNG LÊ THÙY TRANGNữ27.07.1981
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD052
0975205591
C51SD3S
75
74176312PHẠM THỊ VÂNTRANGNữ23.03.1983
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD079
0989447784
C51SD3S
76
75176313HOÀNG THỊVINHNữ20.10.1972
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD080
0984398479
C51SD3S
77
76176248PHẠM THỊ XOANNữ15.04.1987
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD015
0974798116
C51SD3S
78
77176500Đoàn Thị ThuThủyNữ15.12.1993
Điều dưỡng
Điều dưỡng
01677880245
SD3S
79
78176501Phạm Thị BaNữ20.09.1984
Điều dưỡng
Điều dưỡng
0979112945
SD3S
80
79176503Nguyễn Thị HồngHạnh Nữ06.08.1987
Điều dưỡng
Điều dưỡng
01696095878
SD3S
81
80176522Nguyễn Thị ÁiDiễm Nữ01.01.1984
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoa0906504698SD3S
82
81176281PHAN TRẦN VÂNCHÂUNữ10.02.1982
Điều dưỡng
Kỹ thuật viên PHCNDD048
0983086729
C51TD3T
83
82176261NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀONữ18.11.1988
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD028
0935975941
C51TD3T
84
83176279CAO THỊ HẠNH Nữ01.10.1983
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD046
0988692439
C51SD3S
85
84176264BÙI THỊ HỒNG LIÊNNữ24.04.1985
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD031
0949182444
C51
86
85176277TRẦN THỊ Nữ01.01.1984
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD044
01694430438
C51TD3T
87
86176294PHẠM THỊ NGANữ02.10.1989
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD061
0974738556
C51
88
87176314VÕ NGỌCNỮNữ10.07.1995
Điều dưỡng
Điều dưỡng NhaDD081
0935252447
C51
89
88176306LƯƠNG VĂN PHỤNGNữ12.09.1972
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD073
0919142911
C51TD3T
90
89176260NGUYỄN THỊ PHƯƠNGNữ27.02.1986
Điều dưỡng
Y sĩ YHCTDD027
0915110538
C51TD3T
91
90176249HUỲNH THỊ PHƯỢNGNữ01.05.1986
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD016
0937242401
C51
92
91176291ZƠ RÂMPIMNữ16.06.1994
Điều dưỡng
Điều dưỡng NhaDD058
01663585943
C51
93
92176240PƠ LOONG Nữ01.05.1992
Điều dưỡng
Điều dưỡng NhaDD007
01645688054
C51SD3S
94
93176282MAI THỊ PHƯƠNG THẢONữ08.03.1983
Điều dưỡng
Kỹ thuật viên PHCNDD049
0988618073
C51TD3T
95
94176303LƯƠNG THỊ XUÂN THINữ28.10.1988
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD070
0934967225
C51
96
95176302PHAN THỊ THÙYNữ18.02.1997
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD069
01632629383
C51SD3S
97
96176234LÊ THỊ THÙY TRANGNữ22.11.1991
Điều dưỡng
Điều dưỡngDD001
0974714463
C51
98
97176545NGUYỄN THỊ BÍCHTRÂMNữ28.02.1994
Điều dưỡng
Điều dưỡng
01675202947
SD3S
99
98176243TRẦN THỊTRANGNữ15.09.1996
Điều dưỡng
Y sĩ đa khoaDD010
01693451368
C51TD3T
100
99176029ĐINH NHƯ NGỌC ANHNữ21.01.1984DượcDược sĩDS029
0914553047
D51TS3T1
Loading...
 
 
 
DS
Pivot Table 1
TK