จำนวนนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
จำนวนนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25
2
จำนวนนักเรียน ปีการศึกา 2556
3
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
4
ม.130735265914
5
ม.232133865914
6
ม.325930656511
7
รวมมัธยมต้น8879961,88339
8
ม.432051483417
9
ม.530048478417
10
ม.626646272815
11
รวมมัธยมปลาย8861,4602,34649
12
รวมทั้งหมด1,7732,4564,22988
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
14
15
จำนวนนักเรียน ปีการศึกา 2557
16
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
17
ม.126332358612
18
ม.230435165514
19
ม.334535169614
20
รวมมัธยมต้น9121,0251,93740
21
ม.429942071916
22
ม.529349278517
23
ม.629447677017
24
รวมมัธยมปลาย8861,3882,27450
25
รวมทั้งหมด1,7982,4134,21190
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
27
จำนวนนักเรียน ปีการศึกา 2558
28
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
29
ม.130232662814
30
ม.226632759312
31
ม.328834763514
32
รวมมัธยมต้น8561,0001,85640
33
ม.436144380417
34
ม.527840268016
35
ม.629449879217
36
รวมมัธยมปลาย9331,3432,27650
37
รวมทั้งหมด1,7892,3434,13290
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
39
จำนวนนักเรียน ปีการศึกา 2559
40
ชั้น/เพศชายหญิงรวม
ห้องเรียน
41
ม.134332266516
42
ม.230133163214
43
ม.326432759112
44
รวมมัธยมต้น
9089801,88842
45
ม.434144578618
46
ม.534244578717
47
ม.630042672616
48
รวมมัธยมปลาย9831,3162,29951
49
รวมทั้งหมด1,8912,2964,18893
50
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
51
52
จำนวนนักเรียน ปีการศึกา 2560
53
ชั้น/เพศชายหญิงรวม
ห้องเรียน
54
ม.135234669816
55
ม.233832966716
56
ม.329032961914
57
รวมมัธยมต้น
9801,0041,98446
58
ม.429941871718
59
ม.527941669518
60
ม.625739264917
61
รวมมัธยมปลาย8351,2262,06153
62
รวมทั้งหมด1,8152,2304,04599
63
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu