ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556
3
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
4
ม.130735265914
5
ม.232133865914
6
ม.325930656511
7
รวมมัธยมต้น8879961,88339
8
ม.432051483417
9
ม.530048478417
10
ม.626646272815
11
รวมมัธยมปลาย8861,4602,34649
12
รวมทั้งหมด1,7732,4564,22988
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
14
15
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
16
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
17
ม.126332358612
18
ม.230435165514
19
ม.334535169614
20
รวมมัธยมต้น9121,0251,93740
21
ม.429942071916
22
ม.529349278517
23
ม.629447677017
24
รวมมัธยมปลาย8861,3882,27450
25
รวมทั้งหมด1,7982,4134,21190
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
27
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
28
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
29
ม.130232662814
30
ม.226632759312
31
ม.328834763514
32
รวมมัธยมต้น8561,0001,85640
33
ม.436144380417
34
ม.527840268016
35
ม.629449879217
36
รวมมัธยมปลาย9331,3432,27650
37
รวมทั้งหมด1,7892,3434,13290
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
39
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
40
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
41
ม.134332266516
42
ม.230133163214
43
ม.326432759112
44
รวมมัธยมต้น9089801,88842
45
ม.434144578618
46
ม.534244578717
47
ม.630042672616
48
รวมมัธยมปลาย9831,3162,29951
49
รวมทั้งหมด1,8912,2964,18893
50
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
51
52
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
53
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
54
ม.135234669816
55
ม.233832966716
56
ม.329032961914
57
รวมมัธยมต้น9801,0041,98446
58
ม.429941871718
59
ม.527941669518
60
ม.625739264917
61
รวมมัธยมปลาย8351,2262,06153
62
รวมทั้งหมด1,8152,2304,04599
63
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
64
65
66
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
67
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
68
ม.128532260717
69
ม.234735169816
70
ม.333832866616
71
รวมมัธยมต้น9701,0011,97149
72
ม.433345278519
73
ม.529341771018
74
ม.627541468918
75
รวมมัธยมปลาย9011,2832,18455
76
รวมทั้งหมด1,8712,2844,155104
77
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
78
79
80
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
81
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
82
ม.135136571618
83
ม.228933061917
84
ม.333633967516
85
รวมมัธยมต้น9761,0342,01051
86
ม.436744080720
87
ม.531644676219
88
ม.628041169118
89
รวมมัธยมปลาย9631,2972,26057
90
รวมทั้งหมด1,9392,3314,270108
91
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
92
93
94
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
95
ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
96
ม.132037969918
97
ม.235136972018
98
ม.328032460417
99
รวมมัธยมต้น9511,0722,02353
100
ม.432742174820