เดือน พฤษภาคม 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หนังสือรับ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
2
ที่
เลขทะเบียนรับ
ปีที่
ลงวันที่ตามหนังสือต้นฉบับ
จากถึงเรื่อง
มอบให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติ
บุคคลปฏิบัติ (สารบรรณกลาง)
หมายเหตุ
วันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ
3
170162562
ที่ ศธ 04081/1384
30 เมย 2562
สพป.น่าน เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่นนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุค
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
4
270182562
ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0017.3/ว7277
29 เมย 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดกิจกรรมช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 พค 2562
คลิก
5
370192562ศธ04174/1212
1 พค 2562
สพป.อ่างทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2019-05-01 08:32:27)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
6
470202562ศธ 04135.086/074
30 เมย 2562
บ้านห้วยแทง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอลาออกจากราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. อัญชลี ติดทะ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
7
570212562ศธ 04135.011/099
22 เมย 2562
บ้านดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารเบิกเงินทดรองจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. วันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
8
670222562ศธ 04135.052/060
28 เมย 2562
บ้านแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายยุทธนา อินมณี ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
9
770232562ศธ 04135.044/77
30 เมย 2562
บ้านผาต้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการใช้เงินอุดหนุนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางน้ำฝน กันทะอัศวะ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
10
870242562ศธ 04135.036/127
1 พค 2562
บ้านปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน ม.ค. ก.พ มี.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พค 2562
คลิก
11
970252562ศธ 04135.036/126
1 พค 2562
บ้านปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการใช้เงินอุดหนุนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พค 2562
คลิก
12
1070262562ศธ 04001/ว2766
1 พค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การโอนเงินเหลือจ่าย (เงินสนับสนุนการเลือกตั้ง) คืน สพฐ. (2019-05-01 09:42:49)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
13
1170272562ศธ04089/900
30 เมย 2562
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-05-01 09:49:45)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
14
1270282562ศธ 04135.106/073
30 เมย 2562
บ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายอนุกุล วงค์หาลีย์ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
15
1370292562ศธ 04135.106/075
30 เมย 2562
บ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการใช้เงินอุดหนุนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายอนุกุล วงค์หาลีย์ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
16
1470302562ศธ 04135.106/074
30 เมย 2562
บ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายอนุกุล วงค์หาลีย์ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
17
1570312562พิเศษ / 2562
23 มค 2562
ธอส.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผลการทำสัญญาและขอนำส่งเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระเงินกู้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายอนุกุล วงค์หาลีย์ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
18
1670322562ศธ 04135.091/076
30 เมย 2562
บ้านห้วยโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการ ประจำเดือน เม.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสมโภช ขันทะสิทธุ์ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
19
1770332562
ด่วนที่สุด ที่ พม 0304.54/363
29 เมย 2562
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบในการจัดสวัสดิการสังครมสำหรับวัยรุ่น
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ FAX
1 พค 2562
คลิก
20
1870342562ศธ 04135.087/117
1 พค 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ 30 เม.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
21
1970352562ศธ 04135.070/092
30 เมย 2562
บ้านศรีเตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอลาออกจากราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายศรัณญ์ บุญมาดง ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
22
2070362562ศธ 04135.070/091
30 เมย 2562
บ้านศรีเตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการจ้างครูธุรการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายศรัณญ์ บุญมาดง ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
23
2170372562ศธ 04070/1759
29 เมย 2562
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (2019-05-01 10:16:02)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
24
2270382562ศธ 04100/1391
1 พค 2562
สพป.พิจิตร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ชั้นความรู้ทั่วไป ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) (2019-05-01 10:52:52)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
25
2370392562ศธ 04135.115/125
30 เมย 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ชญาณิศา วงค์จันทร์ติ๊บ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
26
2470402562ศธ 04002/ว1806
1 พค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 528 (2019-05-01 11:32:45)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
27
2570412562ศธ 04135.009/142
1 พค 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พค 2562
คลิก
28
2670422562ศธ 04135.002/107
30 เมย 2562
ชุมชนบ้านแม่ตืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการส่งเบิก จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 แผ่น รปภ.เขตถือมาให้
1 พค 2562
คลิก
29
2770432562ศธ 04135.002/107
30 เมย 2562
ชุมชนบ้านแม่ตืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการส่งเบิก จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 แผ่น รปภ.เขตถือมาให้
1 พค 2562
คลิก
30
2870442562
ที่ ศธ 04228/1551
30 เมย 2562
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) (2019-05-01 13:17:17)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
31
2970452562ศธ04074/1053
29 เมย 2562
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) (2019-05-01 13:36:03)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
32
3070462562ศธ04074/1052
29 เมย 2562
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:ป) (2019-05-01 13:38:01)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
33
3170472562ที่ ศธ 04115/991
30 เมย 2562
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (2019-05-01 14:02:25)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
34
3270482562ศธ 04010/ว1786
1 พค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562 - 2563 (2019-05-01 14:11:56)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
35
3370492562ศธ 04002/ว1805
1 พค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 529 (2019-05-01 14:29:04)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
36
3470502562ศธ 04013/ว.1366
1 พค 2562
สพป.กระบี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ๑:ป) (2019-05-01 14:32:29)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
37
3570512562ศธ 04002/ว1822
1 พค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอแก้ไขความคลาดเคลื่อน (2019-05-01 14:49:03)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
38
3670522562ศธ 04010/ว1327
22 เมย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 โรงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ (2019-05-01 14:54:11)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
39
3770532562
ที่ ศธ 04037/ว1861
1 พค 2562
สพป.ชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 (2019-05-01 14:56:45)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
40
3870542562
ที่ ศธ 04037/ว1861
1 พค 2562
สพป.ชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 (2019-05-01 15:03:23)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS (หนังสือส่งสองรอบ)
1 พค 2562
คลิก
41
3970552562ลพ 0318/ว435
24 เมย 2562
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ไลน์น้องจอยผู้ส่งมาให้ลงรับ
1 พค 2562
คลิก
42
4070562562
ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0318/ว483
1 พค 2562
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็กพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น้องจอยถือมาให้ลงรับ
1 พค 2562
คลิก
43
4170572562ศธ 04135.044/77
29 เมย 2562
บ้านผาต้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารตั้งเบิกเงินผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. วิไลวรรณ ตะวันแก้ว ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
44
4270582562ศธ 04135.055/098
29 เมย 2562
บ้านแม่ปันเดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบการประเมินพัมนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ฤทัย นุนอาระ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
45
4370592562ศธ 04135.073/095
30 เมย 2562
บ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารส่งเบิกธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผู้ส่ง
1 พค 2562
คลิก
46
4470602562ศธ 04002/ว1823
1 พค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 536 (2019-05-01 15:50:05)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
47
457061256204164/ว1396
1 พค 2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) (2019-05-01 15:50:51)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พค 2562
คลิก
48
4670622562ศธ 04135.038/112
1 พค 2562
บ้านป่าจี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษากลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พค 2562
คลิก
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...