ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
2
Trampolinka 1Trampolinka 2Trampolinka 3Trampolinka 4Trampolinka 5Trampolinka 6
3
Dátumdeňmenomenomenomenomenomeno
4
október 2018z trampolíniek je potrebné sa odhlásiť najneskôr v ten deň 2 hodiny pred cvičením! Hodina sa uskutoční už pri počte dvoch
prihlásených.
5
23.10.2018utorok 17:30Ščipákovácvičenie pozostáva v posiľňovacích cvikoch na chrbticu a cvičení na trampolínke
6
30.10.2018utorok 17:30Šintálovácvičenie trvá 1hodinu
7
predcvičuje Marcela Spišiaková
8
.
9
10
hjj0hj0hj0hj0hj0h......
11
november 20180K.......................................................+
12
6.11.2018utorok 17:30Šintálovájhojjjjj.......
13
13.11.2018utorok 17:30...........
14
20.11.2018utorok 17:30Ščipáková
15
27.11.2018utorok 17:30Ščipáková
16
............$$.......$.................................................................$..$$.........................
17
18
december 2018
19
4.12.2018utorok 17,30
20
11.12.2018utorok 17,30ouuu$$.............$$$
21
18.12.2018jjhjjhjh
22
23
24
...
25
26
jhj.$
27
,..$$$$...........$...............$.......................$.............$..................$...............$$$$
28
...$
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
$
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100