ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Budsjett 22/23
PostBudsjettertUnderpostKildeNoteBudsjett 21/22Resultat 21/22DifferanseEndring i Budsejett
2
Driftsbudsjett - Linjeforeningen Delta
3
Driftsintekter
4
Inntekter Deltashop kr 20 000,00 Estimat117 050,13 kr27 186,64 kr−10 136,51 kr kr 2 949,87
5
Dugnadsintekt IMF15 000,00 krEksakt
6
Bananauksjon27 531,00 krEksakt30 864,00 kr30 864,00 kr0,00 kr−3 333,00 kr
7
Medlemskontigent18 210,37 krEksakt23 629,82 kr25 406,94 kr−1 777,12 kr−5 419,45 kr
8
Tilskudd NTNU28 300,00 kr42 725,29 kr68 900,07 kr−26 174,78 kr−14 425,29 kr
9
Drift tilskudd NTNU høst21 300,00 krEksakt
10
IMF pizza genfors3 000,00 krEstimat
11
IE kaffe til kontoret4 000,00 krEksakt
12
TIlskudd SIT0,00 kr25 302,94 kr−25 302,94 kr0,00 kr
13
Grassrotandelen582,38 krEstimat1 108,17 kr582,38 kr
14
Momskomp20 000,00 krEstimat0,00 kr0,00 kr0,00 kr20 000,00 kr
15
Overskudd komiteer3 696,68 krEksakt18 800,97 kr18 800,97 kr0,00 kr−15 104,29 kr
16
Sum Driftsintekter133 320,43 kr134 178,38 kr197 043,94 kr
17
18
Driftskostnadder
19
Sosiale arrangementer arrangert av sentralledd3 632,10 krResutat 21/222 297,26 kr3 632,10 kr−1 334,84 kr1 334,84 kr
20
Styrebånd, representeringsgaver, styremiddag, etc.9 000,00 krBudsjett 21/229 000,00 kr5 698,87 kr3 301,13 kr0,00 kr
21
Kaffe/te til kontoret8 000,00 krResutat 21/22 + Økning7 000,00 kr7 907,40 kr−907,40 kr1 000,00 kr
22
Leie datasystemer (Visma, nettside)4 162,00 krResutat 21/22 + Økning3 154,00 kr2 933,00 kr221,00 kr1 008,00 kr
23
Kontorrekvisita, andre rekvisita og inventar35 600,00 krSofaputer + Resultat 21/2225 000,00 kr2 040,32 kr2 959,68 kr30 600,00 kr
24
Gaver (pins, daljer o.l.)1 710,00 krEksakt1 162,28 kr388,91 kr773,37 kr547,72 kr
25
Driftstilskudd til grupper i foreningen48 000,00 kr47 377,17 kr46 969,71 kr407,46 kr622,83 kr
26
-Tilskudd til komitéer med underskudd 21/2230 000,00 krEksakt3
27
-Hovedkomitéer, fri bruk, høst, 1500 hver9 000,00 krEksakt
28
-Hovedkomitéer, fri bruk, vår, 1500 hver9 000,00 krEksakt
29
Tilskudd til Realfagskjelleren og noffo6 100,00 krBudsjett 21/226 100,00 kr5 500,00 kr600,00 kr0,00 kr
30
Sosiale tilskudd til grupper i foreningen428 000,00 kr21 500,00 kr6 500,00 kr−28 000,00 kr
31
-ArrKom, reduksjon i billettpris0,00 kr0,00 kr
32
Innkjøp soundboks10 048,00 kr10 048,00 kr0,00 kr−10 048,00 kr
33
Generalforsamling5 412,00 krResultat 21/225 562,00 kr5 412,00 kr150,00 kr−150,00 kr
34
Bankgebyr3 436,50 krResultat 21/222 681,50 kr3 436,50 kr−755,00 kr755,00 kr
35
Vipps og betalingsgebyr3 000,00 krEstimat3 000,00 kr2 631,39 kr368,61 kr0,00 kr
36
Uforutsette kostnader, buffer5 267,83 krEksakt3 796,17 kr0,00 kr3 796,17 kr1 471,66 kr
37
Sum driftskostnadder133 320,43 kr134 178,38 kr118 098,20 kr
38
Total0,00 kr0,00 kr78 945,74 kr
39
40
Note
41
1Selv om salgstallene vokste veldig i fjord hadde deltashopen en del ekstra intekter på grunn av speisele salg fra Jubkom derfor vokser ikke estimatet fult så mye
42
2Denne er ekstra stor fordi vi har brukt egenkapital til å kjøpe sofaputer
43
3Siden Arrkom gikk veldig i minus på grunn av avlysing av åre setter vi av midler til Arrkom, denne støtten vil også hjelpe arrkom å holde bilettprisene nede
44
4Blanke poster er poster brukt i fjord som ikke brukes igjen i år for å gi et helhetlig bilde av budsjettet i fjord, disse vil ikke være med i det endelige regnskapet men er nyttig e for sammenligning
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100