DS GV coi thi tuan 40 nam 2018-2019 (29-06-2019) Lien thong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thi
Thứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Ghi chú
2
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoC3SCDXQ11Sáng29/6/2019740D.3.11
3
7KNganNN
Nguyễn Thị Kiều Ngân
KHCBC3SCDXQ11Sáng29/6/2019740D.1.11
4
7
PhuongDD
Trần Thị Ánh Phượng
Điều dưỡng
C3SCDXQ11Sáng29/6/2019740D.1.21
5
7QuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
C4SKTXQ11Sáng29/6/2019740C.1.21
6
7VanSanLê Thị Thanh VânSảnC4SKTXQ11Sáng29/6/2019740C.1.31
7
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnC4SKTXQ11Sáng29/6/2019740C.2.11
8
7LienSanHồ Thị LiênSảnH3SCSTE1Sáng29/6/2019740C.2.21
9
7
NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
SảnH3SCSTE1Sáng29/6/2019740C.2.31
10
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBH3SCSTE1Sáng29/6/2019740C.3.11
11
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcD3SNHI11Sáng29/6/2019740D.1.31
12
7
SuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcD3SNHI11Sáng29/6/2019740D.2.11
13
7VinhRHMTăng Văn VĩnhRHMD3TNHI11Sáng29/6/2019740D.2.21
14
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐD3TNHI11Sáng29/6/2019740D.2.31
15
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐ
X3S+X4S
HHCS1Sáng29/6/2019740C.1.11
16
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoC3SCDXQ22Sáng29/6/2019740D.3.11
17
7KNganNN
Nguyễn Thị Kiều Ngân
KHCBC3SCDXQ22Sáng29/6/2019740D.1.11
18
7
PhuongDD
Trần Thị Ánh Phượng
Điều dưỡng
C3SCDXQ22Sáng29/6/2019740D.1.21
19
7QuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
C3SCDXQ22Sáng29/6/2019740D.1.31
20
7VanSanLê Thị Thanh VânSảnC4SKTXQ02Sáng29/6/2019740C.1.21
21
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnC4SKTXQ02Sáng29/6/2019740C.1.31
22
7LienSanHồ Thị LiênSảnC4SKTXQ02Sáng29/6/2019740C.2.11
23
7
NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
SảnH4SDETH2Sáng29/6/2019740D.2.11
24
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBH4SDETH2Sáng29/6/2019740D.2.21
25
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcH4SDETH2Sáng29/6/2019740D.2.31
26
7
SuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcH3SHSNC2Sáng29/6/2019740C.2.21
27
7VinhRHMTăng Văn VĩnhRHMH3SHSNC2Sáng29/6/2019740C.2.31
28
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐH3SHSNC2Sáng29/6/2019740C.3.11
29
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐ
X3S+X4S
HHTB2Sáng29/6/2019740C.1.11
30
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS3T1PCD3Sáng29/6/2019740D.3.11
31
7KNganNN
Nguyễn Thị Kiều Ngân
KHCBS3T1PCD3Sáng29/6/2019740D.1.11
32
7
PhuongDD
Trần Thị Ánh Phượng
Điều dưỡng
S3T1PCD3Sáng29/6/2019740D.1.21
33
7QuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
S3S1PCD3Sáng29/6/2019740D.1.31
34
7VanSanLê Thị Thanh VânSảnH4SDEKH3Sáng29/6/2019740D.2.11
35
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH4SDEKH3Sáng29/6/2019740D.2.21
36
7LienSanHồ Thị LiênSảnH4SDEKH3Sáng29/6/2019740D.2.31
37
7
NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
SảnS3T2PCD3Sáng29/6/2019740C.1.11
38
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS3S1PCD3Sáng29/6/2019740C.1.21
39
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS3S1PCD3Sáng29/6/2019740C.1.31
40
7
SuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS3S2PCD3Sáng29/6/2019740C.2.11
41
7VinhRHMTăng Văn VĩnhRHMS3S2PCD3Sáng29/6/2019740C.2.21
42
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐS3S2PCD3Sáng29/6/2019740C.2.31
43
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS3T1PCD3Sáng29/6/2019740C.3.11
44
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
S3QTKD1Sáng29/6/2019740PMT41
45
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS3QTKD1Sáng29/6/2019740PMT41
46
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
S3QTKD1Sáng29/6/2019740PMT41
47
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3QTKD1Sáng29/6/2019740PMT41
48
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCBS3QTKD1Sáng29/6/20197401
49
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiS3QTKD1Sáng29/6/2019740PMT31
50
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
S3QTKD2Sáng29/6/2019740PMT41
51
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS3QTKD2Sáng29/6/2019740PMT41
52
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
S3QTKD2Sáng29/6/2019740PMT41
53
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3QTKD2Sáng29/6/2019740PMT41
54
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCBS3QTKD2Sáng29/6/2019740PMT41
55
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiS3QTKD2Sáng29/6/2019740PMT31
56
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D3NG23Sáng29/6/2019740PMT41
57
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD3NG23Sáng29/6/2019740PMT41
58
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D3NG23Sáng29/6/2019740PMT41
59
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD3NG23Sáng29/6/2019740PMT41
60
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCBD3NG23Sáng29/6/2019740PMT41
61
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiD3NG23Sáng29/6/2019740PMT31
62
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D4SNOI24Sáng29/6/2019740PM41
63
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD4SNOI24Sáng29/6/2019740PM41
64
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D4SNOI24Sáng29/6/2019740PM41
65
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS4SDLY14Sáng29/6/2019740PM41
66
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCBS4SDLY14Sáng29/6/2019740PM41
67
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiS4SDLY14Sáng29/6/2019740PM41
68
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D4SNG15Sáng29/6/2019740PM41
69
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD4SNG15Sáng29/6/2019740PM41
70
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D4SNG15Sáng29/6/2019740PM41
71
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS4SDLY15Sáng29/6/2019740PM41
72
7LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCBS4SDLY15Sáng29/6/2019740PM41
73
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiS4SDLY15Sáng29/6/2019740PM41
Loading...